SpeakUp rapporteringskanal

1. Hva er SpeakUp?

SpeakUp er en konfidensiell innrapporteringskanal som er ment å brukes ved mistanke om straffbare handlinger eller tjenesteforsømmelse når informasjonen av en eller annen grunn ikke kan leveres direkte til de ansvarlige i Kesko. Tjenesten er ikke ment å brukes for tilbakemeldinger fra kunder, og ingen tilbakemeldinger fra kunder vil bli behandlet. Tilbakemeldinger fra kunder kan sendes gjennom lenken for kundetilbakemeldinger på denne nettsiden. Rapportering av straffbare handlinger og tjenesteforsømmelse i ond tro er forbudt og kan ha rettslige konsekvenser.

Meldinger som er sendt inn via SpeakUp-kanalen vil blir videresendt til Keskos generelle grupperåd, revisjonsdirektøren, visepresidenten for risikostyring og bedriftsrådet.

SpeakUp-tjenesten vedlikeholdes av People InTouch, et uavhengig nederlandsk selskap. Personalet hos People InTouch vil gå gjennom alle beskjedene som sendes inn gjennom tjenesten. Selskapet, etablert i 2004, er lokalisert i Amsterdam. Det patenterte rapporteringssystemet SpeakUp® brukes av en rekke kjente selskaper i tillegg til av Kesko.

2. Hvordan sender jeg inn en melding?

Du kan sende inn en melding enten via telefon eller på nettjenesten. Uansett hvilket system du velger anbefales det å skrive ned meldingen på forhånd, slik at den blir så klar som mulig.

Bruk telefonen ved å ringe følgende nummer: 800-18333 
Bruk nettjenesten ved å gå til: www.speakupfeedback.eu/web/heye3r/no 
Du vil bli bedt om å oppgi følgende tilgangskode: 75950

Du vil motta et seks-sifret saksnummer. Det er veldig viktig at du skriver det ned. Med dette saksnummeret kan du komme tilbake på et senere tidspunkt og lese og høre responsen fra Kesko.

Hvis du bruker telefonen, kan du legge igjen meldingen din etter pipetonen. Sørg for å artikulere budskapet så tydelig som mulig. Når du er ferdig, kan du legge på.

Hvis du bruker nettjenesten, kan du skrive inn eller rett og slett kopiere/lime inn meldingen din. Trykk på «send melding»-knappen når du er ferdig. Et skjermbilde med saksnummeret og meldingen din vil vises, og du kan skrive det ut. Du kan også legge ved relevante dokumenter til meldingen din.

Et svar fra Kesko vil være klart innen en uke. Hvis du brukte telefonen for å legge igjen meldingen din, vil svaret også leveres på telefontjenesten. Hvis du brukte nettjenesten, vil du få svaret i nettjenesten.

For å høre svaret på telefonen, trykk på 1 og trykk saksnummeret ditt. På nettsiden må du trykke på knappen «hvis du allerede har et saksnummer» for å lese beskjeden.

Etter at du har hørt beskjeden på telefonen, kan du umiddelbart legge igjen en oppfølgingsmelding. Hvis du trenger tid til å tenke deg om, kan du legge på og ringe tilbake senere. Du kan gjøre det samme på nettsiden. Du kan enten sende inn en oppfølingsmelding umiddelbart eller logge ut og logg inn igjen senere.

To top