SpeakUp rapporteringskanal

1. Hva er SpeakUp?

SpeakUp er en konfidensiell varslingskanal som er ment å brukes ved mistanke om straffbare handlinger eller tjenesteforsømmelse (kritikkverdige forhold) når informasjonen av en eller annen grunn ikke kan leveres direkte til de ansvarlige i Kesko. For interne varslinger er de lokale interne varslingsrutinene et supplement til dette.

Tjenesten er ikke ment for tilbakemeldinger fra kunder, og ingen tilbakemeldinger fra kunder vil bli behandlet i denne kanalen. Tilbakemeldinger fra kunder bes sendes gjennom lenken for kundetilbakemeldinger på denne nettsiden. Rapportering av straffbare handlinger og tjenesteforsømmelse (kritikkverdige forhold) i ond tro er forbudt og kan ha rettslige konsekvenser.

Rapportene som mottas via SpeakUp-kanalen, undersøkes av VP for Keskos Compliance & Ethics-funksjon og Compliance & Ethics Officer. VP for intern revisjon har også tilgangsrettigheter til systemet. Bistand fra andre spesialister eller tjenestemenn kan være nødvendig for å gjennomføre undersøkelsen. Undersøkelser skal hensynta norsk lovgivning for varsling.

SpeakUp-tjenesten vedlikeholdes av People InTouch, et uavhengig nederlandsk selskap lokalisert i Amsterdam som ble etablert i 2004. Dedikert personale hos People InTouch vil gjennomgå beskjedene som sendes inn via tjenesten. Det patenterte rapporteringssystemet SpeakUp® brukes av en rekke kjente selskaper i tillegg til av Kesko.

2. Hvordan sender jeg inn en melding?

Du kan sende inn en melding enten via telefon, mobilapplikasjon eller på nettjenesten. Uansett hvilket system du velger anbefales det å skrive ned meldingen på forhånd, slik at den er så klar som mulig.

Bruk telefonen ved å ringe følgende nummer: +47 24 14 06 01
Bruk nettjenesten ved å gå til: https://kesko.speakup.report/K-Group

For å bruke mobilapplikasjon last ned "SpeakUp by People Intouch" fra Appstore / Google Play og enten skann K Group QR-kode (nedenfor) eller skriv inn Kesko-koden: 105442

SpeakUp 2024.png

Du vil motta et saksnummer som det er veldig viktig at du skriver ned. Med dette saksnummeret kan du komme tilbake på et senere tidspunkt og lese og høre responsen fra Kesko.

Hvis du bruker telefon legger du enkelt igjen meldingen din etter pipetonen. Sørg for å artikulere budskapet så tydelig som mulig. Når du er ferdig, kan du legge på.

Hvis du bruker nettjenesten, kan du skrive inn eller rett og slett kopiere/lime inn meldingen din. Trykk på «send melding»-knappen når du er ferdig. Et skjermbilde med saksnummeret og meldingen din vil vises, og du kan skrive det ut. Du kan også legge ved relevante dokumenter til meldingen din.

Hvis du brukte telefon for å legge igjen meldingen din vil svaret også leveres på telefontjenesten. Hvis du brukte nettjenesten, vil du få svaret i nettjenesten.

For å høre svaret på telefonen, trykk på 1 og trykk saksnummeret ditt. På nettsiden må du trykke på knappen «hvis du allerede har et saksnummer» for å lese beskjeden.

Etter at du har hørt beskjeden på telefonen, kan du umiddelbart legge igjen en oppfølgingsmelding. Hvis du trenger tid til å tenke deg om, kan du legge på og ringe tilbake senere. Du kan gjøre det samme på nettsiden. Du kan enten sende inn en oppfølingsmelding umiddelbart eller logge ut og logg inn igjen senere.

3. Når får jeg svar på meldingen?

Innen en uke vil et svar fra Kesko være klart for deg. Når undersøkelsen er avsluttet, eller senest innen tre måneder, vil Kesko legge ut resultat/status for undersøkelsen. Hvis du brukte telefonen til å legge igjen meldingen, vil svaret også bli gitt på telefontjenesten. Hvis du brukte nettjenesten, vil du få svaret i netttjenesten.

To top