Velkommen til prinsippene våre
K Code of Conduct skal sikre at alle medarbeidere i Kesko handler i samsvar med våre felles verdier og prinsipper. Under kan du klikke på hvert enkelt prinsipp for å lære mer om det.

Prinsippene under dekker de tema Kesko anser som viktigst for å ivareta sitt virksomhets- og samfunnsansvar. Alle medarbeidere i Kesko skal forså og etterleve prinsippene. 

KLIKK PÅ HVERT PRINSIPP FOR Å FÅ VITE MER OM DET

To top