K Code of Conduct

Formålet med K Code of Conduct er å støtte og veilede valgene og beslutningene som tas i K Group. Med denne veilederen sikrer vi at alle ansatte i K Group, K-forhandlere og forretningspartnere har samme forståelse av de veiledende reglene og prinsippene vi følger.

Det er utarbeidet egne versjoner av K Code of Conduct for K Group personell og forretningspartnere. Se K Code of Conduct under.

K Code of Conduct Personnel NO - Cover Page.jpg

K Code of Conduct Supplier NO - Cover Page.jpg

To top