Rapportering av bekymringer og tilfeller av manglende overholdelse
Alle aktiviteter som bryter med K Code of Conduct vil negativt påvirke Keskos merkevare og interessentenes tillit til selskapet, og kan føre til betydelig fare for virksomheten, samt personlig og sosial risiko. Alle Keskos forretningspartnere er pliktige til å be om hjelp fra sin kontaktperson hos Kesko når det trengs, og å umiddelbart rapportere bekymringer eller brudd som oppdages.

Hvis du står overfor en vanskelig situasjon eller oppdager atferd som bryter med disse retningslinjene, kan du alltid diskutere saken med kontaktpersonen din hos Kesko.

Hvis alternativene ovenfor ikke oppfyller behovene dine, kan du gi konfidensiell tilbakemelding via SpeakUp-kanalen.

Vær oppmerksom på at denne kanalen bare er ment for rapportering av brudd på de etiske retningslinjene, og mistanke om brudd på verdipapirmarkedenes forskrifter. Kundetilbakemeldinger som kommer via SpeakUp-kanalen vil ikke bli behandlet. Tilbakemeldinger fra kundene må sendes inn via den aktuelle kanalen.

To top