Velkommen til våre etiske retningslinjer
Formålet med K Code of Conduct er å støtte og veilede valgene og beslutningene som tas i K Group. Med denne veilederen sikrer vi at alle ansatte i K Group, K-forhandlere og forretningspartnere har samme forståelse av de veiledende reglene og prinsippene vi følger.

Vi forventer også at våre forretningspartnere driver bærekraftig. Alle våre forretningspartnere må på en transparent måte vise sin forpliktelse til ansvarlig forretningspraksis. K Code of Conduct for forretningspartnere er derfor ikke bare en veiledning for K Groups forretningspartnere, men også et vilkår i hver kontrakt som inngås med et selskap tilknyttet K Group.

Se K Code of Conduct for forretningspartnere under.

K Code of Conduct Supplier NO - Cover Page.jpg

To top