Velkommen til prinsippene våre
K Code of Conduct binder alle medarbeidere i Kesko til å handle i samsvar med de felles verdiene og prinsippene. Kesko forventer også at partnerne driver i samsvar med disse prinsippene. Bli kjent med K Code of Conduct gjennom disse åtte prinsippene.

Ved å følge disse punktene, sørger vi for at alle medarbeidere i Kesko og samarbeidspartnerne har den samme forståelsen for verdiene og prinsippene som styrer arbeidet vårt. Prinsippene våre er de samme i alle land der vi opererer, og for alle medarbeidere i Kesko og samarbeidspartnerne.

Velg et prinsipp

To top