Rapportering av bekymringer og tilfeller av manglende overholdelse
Alle aktiviteter som bryter med K Code of Conduct vil negativt påvirke Keskos merkevare og interessentenes tillit til selskapet, og kan føre til betydelig fare for virksomheten, samt personlig eller sosial risiko. Alle Keskos medarbeidere har plikt til å be om hjelp der det trengs, og å umiddelbart rapportere eventuelle mistenkte eller påviste brudd.

Hvis du står overfor en vanskelig situasjon eller oppdager atferd som bryter med disse retningslinjene, kan du alltid diskutere saken med linjelederen din.

For å rapportere mistanke om kriminalitet, brudd på etiske retningslinjer eller verdipapirmarkedenes forskrifter kan du gi konfidensiell tilbakemelding via SpeakUp-kanalen.

Kundetilbakemeldinger som kommer via SpeakUp-kanalen vil ikke bli behandlet. Tilbakemeldinger fra kundene må sendes inn via den aktuelle kanalen.

To top