Probleemidest ja suuniste mittejärgimisest teavitamine
Igasugune tegevus, mis rikub tegevusjuhendit K Code of Conduct, mõjutab negatiivselt Kesko tootemarki ja huvigruppide usaldust ettevõttesse ning võib tekitada olulisi ärialaseid, isiklikke ja ühiskondlikke riske. Kõik Kesko äripartnerid on kohustatud paluma vajaduse korral abi oma Kesko kontaktisikult ja teavitama neid kohe kõigist probleemidest või avastatud rikkumistest.

Kui olete raskes olukorras või avastate tegevusjuhendit rikkuva tegevuse, võite alati arutada seda teemat oma Kesko kontaktisikuga.

Kui ülaltoodud valikud ei vasta teie vajadustele, saate anda tagasisidet konfidentsiaalselt SpeakUpi teatamiskanali.

Pange tähele, et see kanal on mõeldud ainult selle tegevusjuhendi rikkumistest ja väärtpaberiturgude määruste kahtlustatud rikkumistest teavitamiseks. SpeakUpi kanali kaudu saadud kliendi tagasisidet ei töödelda. Kliendi tagasiside tuleb esitada õige kanali kaudu.

To top