Zgłaszanie wątpliwości i przypadków naruszenia zasad
Wszelkie działania z naruszeniem zasad K Code of Conduct wpłyną niekorzystnie zarówno na markę Kesko i zaufanie zainteresowanych stron do Firmy, jak i mogą doprowadzić do poważnego ryzyka biznesowego, osobistego i społecznego. Obowiązkiem każdego z partnerów biznesowych firmy Kesko jest zwrócenie się w razie potrzeby o wsparcie do wyznaczonej osoby kontaktowej z ramienia firmy Kesko oraz niezwłoczne zgłaszanie im wszelkich wątpliwości lub stwierdzonych naruszeń.

Jeśli staniesz w obliczu trudnej sytuacji lub stwierdzisz, że doszło do postępowania stanowiącego naruszenie zasad Kodeksu postępowania, zawsze możesz omówić tę kwestię z wyznaczoną osobą kontaktową z ramienia firmy Kesko. 

Jeśli powyższe możliwości nie wystarczą, możesz przekazać swoją opinię w sposób poufny za pośrednictwem kanału SpeakUp.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że kanał ten służy wyłącznie do zgłaszania naruszeń Kodeksu postępowania oraz podejrzenia naruszeń przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych. Opinie klientów przekazywane za pośrednictwem kanału SpeakUp nie będą rozpatrywane. Opinie klientów należy zgłaszać za pośrednictwem odpowiedniego kanału.

To top