Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami
Celem Kodeksu postępowania K jest wspieranie i kierowanie wyborami i decyzjami podejmowanymi w ramach K Group. Kodeks postępowania ma zapewniać, że wszyscy pracownicy K Group, sprzedawcy detaliczni spółki Kesko oraz partnerzy biznesowi K Group tak samo rozumieją zasady i wytyczne, którymi się kierujemy.

ytyczne wzmacniają także pozytywną kulturę właściwego postępowania w całej K Group. Kultura prawidłowego postępowania polega na chęci działania poprawnie i zgodnie z dobrymi praktykami biznesowymi. Każdy z nas poprzez swoje działania i decyzje może pozytywnie wpłynąć na kulturę naszej firmy.

Zapoznaj się z poniższym kodeksem pracowników K Group.

K Code of Conduct Personnel PL - Cover Page.jpg

K Code of Conduct PL - Icons 970x546 px uusi.jpg

 

To top