Välkommen till våra principer
Principerna i K Code of Conduct binder alla Keskos anställda att agera i enlighet med de gemensamma värderingarna och principerna. Du kan lära dig principerna en och en på den här sidan.

Principerna nedan omfattar alla huvudområden i Keskos affärsverksamhet och företagsansvar. Alla Kesko-anställda måste förstå och leva efter principerna.

KLICKA PÅ DEN RESPEKTIVE PRINCIP OCH LÄR DIG MER OM DEN

To top