Välkommen till våra principer
Syftet med K Code of Conduct är att stödja och vägleda de val och beslut som fattas inom K Group. Med denna uppförandekod säkerställer vi att alla anställda inom K Group, K-handlare och K Groups affärspartners har samma förståelse för de vägledande regler och principer vi följer.

Uppförandekoden förstärker också den positiva kulturen att göra rätt i hela K Group. Kulturen att göra rätt handlar om att vilja verka korrekt och i enlighet med god affärssed. Var och en av oss kan positivt påverka vår företagskultur genom våra handlingar och beslut.

Bekanta dig med K Code of Conduct för K Group medarbetare nedan.

K Code of Conduct Personnel SV - Cover Page.jpg

K Code of Conduct SV - Icons.jpg

To top