Rapporteringskanal SpeakUp

1. Vad är SpeakUp?

SpeakUp är en konfidentiell rapporteringskanal som är avsedd för rapportering av kriminella överträdelser eller tjänstefel när denna information av någon anledning inte kan skickas direkt till Keskos ledning. Tjänsten är inte avsedd för återkoppling rörande kunder och ingen typ av kundåterkoppling bearbetas. Kundåterkoppling kan skickas in via länken för kundåterkoppling på denna webbsida. Att rapportera falska kriminella överträdelser och tjänstefel mot bättre vetande är förbjudet och kan få juridiska påföljder.

Meddelanden som skickas in via SpeakUp-kanalen vidarebefordras till Kesko Groups chefsjurist, revisionschef, VD för riskhantering och företagsjurist.

SpeakUp-tjänsten tillhandahålls av People InTouch som är ett oberoende nederländskt företag. Personalen på People InTouch kommer att bearbeta de meddelanden som skickas in via tjänsten. Företaget bildades 2004 och har huvudkontor i Amsterdam. Det patenterade rapporteringssystemet SpeakUp® används förutom i Kesko även i flera andra välkända företag.

2. Hur skickar jag in ett meddelande?

Du kan skicka in ett meddelande via telefon eller via webbtjänsten. För båda systemen rekommenderar vi att du skriver ner ditt meddelande i förväg för att göra det så tydligt som möjligt.

Skicka in din rapport via telefon genom att ringa följande nummer: 020-798813
Skicka in din rapport via webbtjänsten genom att besöka: www.speakupfeedback.eu/web/heye3r/se 
Du ombes ange följande åtkomstkod: 54515

Du får därefter ett fallnummer på sex siffror. Det är mycket viktigt att du skriver ner det. Du kan använda fallnumret för att komma tillbaka senare för att läsa eller höra Keskos svar.

Rapporterar du via telefon ska du lämna ditt meddelande efter tonen. Försök att uttrycka ditt meddelande så tydligt som möjligt. När du är klar lägger du på.

Rapporterar du via webbtjänsten kan du skriva in ditt meddelande eller klippa och klistra in det. När du är klar klickar du på skicka-knappen (Send Message). En skärm visas med ditt fallnummer och ditt meddelande så att du kan skriva ut dem. Du kan också bifoga relevanta dokument till meddelandet.

Inom en vecka kommer du att ha ett svar från Kesko. Lämnade du in meddelandet per telefon kommer svaret att ges via telefontjänsten. Lämnade du in meddelandet via webbtjänsten kommer du hitta ditt svar där.

Lyssna på svaret via telefon genom att trycka på 1 och ange ditt fallnummer. Se svaret på webbsidan genom att trycka på knappen ”If you already have a case number” (Om du redan har ett fallnummer).

När du har lyssnat på svaret på telefon kan du direkt lägga till ett uppföljande meddelande. Behöver du lite tid att tänka efter kan du lägga på och ringa upp senare. Du kan göra likadant på webbsidan. Du kan antingen skicka in ett uppföljande meddelande direkt eller logga ut och komma tillbaka senare.

To top