K Code of Conduct används för att säkerställa att alla på Kesko har samma förståelse för de värderingar och principer som styr vårt dagliga arbete. Principerna är desamma för varje anställd på Kesko i alla våra verksamhetsländer. Vi förväntar oss också att våra affärspartner arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

För att bekanta dig med principerna väljer du lämpligt alternativ nedan.

To top