K Code of Conduct

Syftet med K Code of Conduct är att stödja och vägleda de val och beslut som fattas inom K Group. Med denna uppförandekod säkerställer vi att alla anställda inom K Group, K-handlare och K Groups affärspartners har samma förståelse för de vägledande regler och principer vi följer.

Separata versioner av K Code of Conduct har utarbetats för K Groups medarbetare och affärspartners. Bekanta dig med K Code of Conduct nedan.

K Code of Conduct Personnel SV - Cover Page.jpg

K Code of Conduct Supplier SV - Cover Page.jpg

To top