K Code of Conduct principi tiek izmantoti, lai nodrošinātu, ka Kesko ikviens vienādi izprot vērtības un principus, kuri vada mūsu ikdienas darbu. Šie principi ir vienādi ikvienam Kesko darbiniekam visās valstīs, kurās mēs darbojamies. Mēs arī sagaidām, ka mūsu sadarbības partneri darbosies sociāli atbildīgi.

Lai iepazītos ar principiem, lūdzu, izvēlieties atbilstošāko no tālāk norādītajiem variantiem.

To top