K Code of Conduct

K-grupas Ētikas kodeksa (Code of Conduct) mērķis ir atbalstīt un vadīt K-grupā pieņemtās izvēles un lēmumus. Ar šo kodeksu mēs nodrošinām, ka visiem K- Grupas darbiniekiem un sadarbības partneriem ir vienāda izpratne par vērtībām un principiem, kuri vada mūsu darbu.

Ir sagatavotas dažādas K Code of Conduct versijas - K- Grupas darbiniekiem un K-Grupas sadarbības partneriem. Iepazīstieties ar K Code of Conduct!

K Code of Conduct Personnel LV - Cover Page.jpg

K Code of Conduct Supplier LV - Cover Page.jpg

To top