Valmennuksen rakenne
Henkilökohtainen opintosuunnitelma antaa pohjan kauppiaaksi kasvamiseen. Valmennuksen sisältö ja kesto vaihtelee kauppiasharjoittelijan oman taustan mukaan.

Keskimäärin K-kauppiasvalmennus kestää 8-18 kuukautta. Valmennuksen kestoon vaikuttaa kauppiasharjoittelijan tausta ja työkokemus. Verkko-opinnot ovat kaikille samat, mutta K-kaupassa suoritettavan kauppiastyön harjoittelun pituus määritetään kauppiasharjoittelijan oppimistarpeiden mukaan. Lue lisää kauppiasharjoittelu kaupassa.

Verkko-opintoja

Verkko-opinnot koostuvat opintojaksoista, joihin liittyy itseopiskelua, harjoitustehtäviä ja käytännön harjoittelua. Valmennukseen sisältyvien harjoitustehtävien tavoitteena on perehtyä niihin asioihin, joiden hallitseminen on kriittistä aloittavalle K-kauppiaalle, ja joiden käytännön osaamista syvennetään kauppiasharjoittelussa. Kauppiasharjoittelija saa harjoittelutehtävistään aina henkilökohtaisen palautteen ja osaamisen kehittymistä seurataan koko valmennuksen ajan. Harjoittelutehtävien arvioinnista ja palautteen antamisesta vastaavat K-ryhmän eri asiantuntijat. K-kauppiasvalmennuksen Moodleen https://www.kauppiasvalmennus.kesko.fi/ pääset kirjautumaan sen jälkeen, kun sinut on valittu valmennukseen.

Lähijaksoja

Kauppiasharjoittelija osallistuu valmennuksen aikana sekä valtakunnallisesti että alueellisesti järjestettäviin lähijaksoihin. Ne vahvistavat omalta osaltaan niitä tietoja ja taitoja, joita kauppiasharjoittelija tarvitsee kauppiasuralle siirtyessään. Lähijaksot tarjoavat myös mahdollisuuden verkostoitua kollegoiden ja K-ryhmäläisten kanssa sekä vaihtaa kokemuksia muiden valmennuksessa olevien kanssa.

Kauppiasharjoittelua kaupassa

Alueiden rekrytointipäälliköt ja kauppiasvalmennuksen tiimi ovat kauppiasharjoittelijan tukena koko valmennuksen ajan. Rekrytointipäällikkö vastaa opintojen ohjauksesta ruoka- ja rautakauppiasvalmennettavien osalta, Intersportin osalta ohjauksesta vastaa kauppiasvalmennuksen tiimi. Opintojen ohjauksessa käydään kauppiasharjoittelijan kanssa valmennuksen aikana säännöllisesti keskusteluita opintojen etenemisestä sekä arvioidaan kauppiasharjoittelijan valmiuksia ja osaamista harjoitustehtävien sekä kasvattajakauppiaan antaman palautteen perusteella.

Opintojen päättäminen

Valmennuksen päättyessä varmistetaan kauppiasharjoittelijan osaaminen kaikkien kriittisten osaamisalueiden osalta. Päättökeskustelun yhteydessä käydään vielä läpi kauppiasharjoittelijan vahvuudet ja kehittymiskohteet sekä mahdolliset toiveet tulevan kauppapaikan suhteen. Valmennuksen päättökeskustelun edellytyksenä on kaikkien valmennukseen sisältyvien harjoitustehtävien suorittaminen hyväksytysti. Mikäli kauppiasharjoittelijan valmiudet oman kauppiasuran aloittamiseen katsotaan riittäviksi, hän siirtyy ns. kauppiasreserviin odottamaan kauppapaikkaa.

Kun K-kauppiasvalmennuksen käynyt aloittaa kauppiaana, peritään häneltä kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana koulutuskorvaus valmennussopimuksen mukaisesti.

Takaisin ylös