Kauppiasuralla kehittyminen
Ura K-kauppiaana tarjoaa monia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen, osaamisen laajentamiseen ja myös henkilökohtaisten unelmien toteuttamiseen.

Miten K-kauppiaana voi edetä urallaan?

Kauppiaiden taidot kehittyvät parhaiten työssä onnistumisen kautta. Näyttöjen antaminen nykyisessä kauppapaikassa onkin uralla etenemisen tärkein yksittäinen lähtökohta. Kauppiasuralla eteneminen edellyttää valmiutta ottaa vastaan uusia haasteita nopeallakin rytmillä, huomioiden kaikki kauppapaikan vaihtoon liittyvät seuraukset, kuten perheen mahdollinen muutto uudelle paikkakunnalle.

K-kauppiaiden Jatkokoulutus (KJS) vahvistaa kauppiaan johtamisen taitoja ja antaa hänelle valmiuksia siirtyä haastavampiin kauppapaikkoihin. K-kauppiaiden Jatkokoulutukseen kutsutaan vuosittain K-kauppiaita, jotka tuottavat kauppiaslisäarvoa oman liikeideansa, motivaationsa ja asenteensa kautta. Kauppiaslisäarvon tuottamista mitataan useilla taloudellisilla ja laadullisilla mittareilla.

Lisäksi omaehtoinen työn ohella tapahtuva lisäkoulutus parantaa kauppiaiden mahdollisuuksia saada toimintaansa lisäarvoa ja kehittyä urallaan.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, JYET - K-Academy on arvostettu tutkinto, joka vahvistaa ja syventää johtamistaitoja. Valmennus tukee menestystä vaativissa esihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä sekä kehittää valmiuksia siirtyä uralla eteenpäin. K-ryhmässä tästä valmennuksesta vastaa K-Academy.

Kasvattajakauppiaana toimiminen

Kasvattajakauppiastoiminta on mahdollisuus K-kauppiaalle, joka haluaa osallistua uusien K-kauppiaiden kouluttamiseen ja samalla saada itselleen tavallistakin motivoituneemman työntekijän ja mahdollisen sparrauskumppanin.

Kasvattajakauppias valmentaa ja saa itsekin palautetta

Kasvattajakauppias tukee K-kauppiaaksi kouluttautuvaa henkilöä tarjoamalla hänelle harjoittelupaikan. Kasvattajakauppiaana toimiminen tuottaa K-kauppiaalle monia hyötyjä, esimerkiksi:

  • Kasvattajakauppias saa avukseen motivoituneen työntekijän, josta usein kasvaa osaava sparrauskumppani.

  • Harjoittelijan opiskeluun liittyvien tehtävien hyödyntäminen oman kaupan kehittämisessä.

  • Tilaisuuden pysähtyä tarkastelemaan omia tekemisiään ja mahdollisuuden nähdä asioita uusin silmin.

Kasvattajakauppiaana toimiminen on parhaimmillaan sekä antamista että saamista. Ohjatessaan tulevaa K-kauppiasta toimiva kauppias osallistuu omalla panoksellaan K-kauppiasvalmennuksen toteuttamiseen. Harjoittelijalta tulevat kysymykset, kyseenalaistukset ja ideat auttavat kasvattajakauppiasta näkemään oman toimintaansa välillä ulkopuolisen silmin.

Kasvattajakauppiaan työtä arvostetaan K-kauppiasyhteisössä, sillä sen kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa tulevien K-kauppiaiden osaamiseen ja sen kautta koko K-ryhmän kilpailukykyyn.

Takaisin ylös