K-kauppiasuraan ja K-kauppiasvalmennukseen liittyvät yleisimmät kysymykset.

Milloin kauppiasvalmennuksen kustannukset tulee maksaa?
Kun K-kauppiasvalmennuksen käynyt aloittaa kauppiaana, peritään häneltä kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana koulutuskorvaus valmennussopimuksen mukaisesti.

Tarvitaanko omaa pääomaa?
Omaa pääomaa ei edellytetä. Lue lisää pääoman tarpeesta kohdasta Kauppiaana aloittaminen.

Maksetaanko harjoitteluajalta palkkaa?
Kauppiastyön harjoittelija on valmennuksen ajan työsuhteessa kasvattajakauppiaaseen. Palkka riippuu harjoittelijan ja kauppiaan välisestä sopimuksesta ja noudattelee yleensä TES-harjoittelijatasoa.

Millainen koulutuspohja kauppiasuralle vaaditaan?
Yleisesti K-kauppiasuralle hyvänä koulutuspohjana toimii korkeakoulu / AMK-tutkinto. Muita tyypillisiä koulutuspohjia ovat esimerkiksi liiketalouden perustutkinto + esihenkilön ammattitutkinto -yhdistelmä. Hakijamäärien kasvettua edellä mainitut koulutuspohjat luetaan hakijan eduksi. Ratkaisevaa on myös hakijan persoona, arvomaailma ja asenne. Huomioithan, että kauppiasvalmennus on kokopäivätoimista eikä mahdollista muuta opiskelua yhtäaikaisesti.

Pitääkö olla aikaisempaa vähittäiskaupan kokemusta?
Aikaisempaa vähittäiskaupan kokemusta ei välttämättä vaadita. K-kauppiasvalmennukseen vuosittain hyväksytyistä noin puolet omaa vähittäiskauppataustan – toinen puoli on alanvaihtajia K-ryhmän ulkopuolelta.

Millainen työkokemuspohja vaaditaan K-kauppiaalta?
Tyypillisesti vähittäiskaupan ulkopuolelta valmennukseen valituilla on ollut hyvän koulutuspohjan lisäksi vahvaa näyttöä tuloksellisesta liiketoiminnan osaamisesta, asiakasrajapinnan hallitsemisesta sekä henkilöstön johtamisesta.

Periytyvätkö kauppapaikat kauppiaan lapsille?
K-kauppapaikat eivät periydy kauppiaan jälkikasvulle.

Voinko jatkaa nykyisessä työssäni kauppiasvalmennuksen aikana?
K-kauppiasvalmennus kauppiastyön harjoitteluineen (kaupassa työskentelyineen) on kokopäivätoimista eli edellyttää nykyisestä työpaikasta irtisanoutumista.

Kuinka kauan valmennus kestää – onko se räätälöitävissä?
Valmennus kestää tyypillisimmillään n. vuoden. Poikkeuksellisen vahvan taustan omaavien valmennettavien osalta sitä voidaan myös räätälöidä.

Kuinka kauan joutuu odottamaan kauppapaikkaa valmistumisen jälkeen?
Jokaiselle kauppapaikkaa odottavalle K-kauppiasvalmennuksen käyneelle pyritään tarjoamaan aina kokonaisuuden kannalta sopivin kauppa. Tämä vapautuminen voi kestää joskus kauemminkin. Kauppapaikkoja ei pystytä ”korvamerkitsemään” etukäteen.

Mitä, jos valmennuksen päätyttyä ei heti löydykään omaa kauppapaikkaa?
Jos valmennuksen jälkeen ei omaa kauppapaikkaa ole löytynyt, niin yleensä valmennettava jatkaa harjoittelukaupassaan. K-kauppiasvalmennuksen käynyt kauppapaikkaa odottava on työntekijänä hyvinkin kysytty.

Jos lähdemme mukaan pariskuntana onko puolisolle järjestettävissä oma valmennus?
Pariskunnan ollessa kyseessä vain toinen heistä käy valmennuksen ja allekirjoittaa aikanaan kauppiassopimuksen. Valmennus on luonteeltaan sellainen, että sitä on helppo seurata sparraavassa ja valmistavassa mielessä myös puolison (tai sisaruksen/tulevan yhtiökumppanin). Halutessaan puoliso voi missä vaiheessa tahansa suorittaa esim.  omaa rooliaan tukevan Yrittäjän erikoisammattitutkinnon.

Takaisin ylös