SpeakUp-ilmoituskanava

Mikä on SpeakUp?

SpeakUp on Keskon Eläkekassan luottamuksellinen ilmoituskanava. Sen kautta Eläkekassan hallintoon ja sidosryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ilmoittaa Eläkekassaa koskevia havaintojaan mahdollisista väärinkäytös- ja rikosepäilyistä. Kanava mahdollistaa myös täysin anonyymin ilmoittamisen.

SpeakUp-palvelun Keskon Eläkekassalle tuottaa Kesko Oyj, jonka alihankkijana SpeakUp-palvelun teknisessä ylläpidossa toimii Kesko-konsernin ulkopuolinen ja itsenäinen yhtiö People InTouch B.V. Eläkekassa on ulkoistanut SpeakUp-kanavan, tutkintojen toteuttamisen sekä jatkotoimet vastaa Kesko Oyj:n Compliance & Ethics -konsernitoiminnolle.

Mistä asioista voin ilmoittaa Keskon SpeakUp-kanavan kautta?

Voit jättää SpeakUp-kanavan kautta ilmoituksen mistä tahansa Eläkekassaan liittyvästä väärinkäytösepäilystä.

Huomioi kuitenkin, että kanavaa ei ole tarkoitettu Eläkekassan asiakasvalitusten tai henkilökohtaisiin riitoihin liittyvien asioiden käsittelyyn.


Eläkekassaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tämän linkin kautta.

Tahallinen väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja voi johtaa myös oikeudellisiin seuraamuksiin.

Kuka käsittelee tekemääni ilmoitusta?

People InTouchin järjestelmää ylläpitävä henkilöstö vastaanottaa kaikki palveluun saapuneet viestit ja huolehtii tarvittaessa tekstin käännöksestä. Järjestelmää ylläpitäviä henkilöitä sitovat tiukat salassapitovelvoitteet, eikä Keskon Eläkekassa saa selville ilmoittajan IP-osoitteita tai muita tunnistetietoja.

Kesko-konsernin Compliance & Ethics -konsernitoiminnosta vastaava johtaja ja toiminnossa työskentelevä Compliance & Ethics Officer käsittelevät Keskon tutkittaviksi tulevat SpeakUp-ilmoitukset.

Lisäksi Kesko-konsernin sisäisen tarkastuksen johtajalla on pääsyoikeus SpeakUp-järjestelmään. Tutkinnassa saatetaan tapauskohtaisesti tarvita muita asiantuntijoita tai viranomaisia.

Miten tietojeni luottamuksellisuus varmistetaan?

Kaikki ilmoitukset käsitellään täysin luottamuksellisesti. Kesko ja Keskon Eläkekassa sitoutuvat suojelemaan kaikkia hyvässä uskossa ilmoituksen tehneitä sekä varmistamaan, että minkäänlaisiin vastatoimiin ei ryhdytä.

Vaikka tapauksen tutkinta saattaa edellyttää tapaustietojen käsittelyä myös muiden asiantuntijoiden kanssa, ei heille paljasteta ilmoituksen tekijän henkilöllisyyttä, mikäli tapauksen tutkiminen anonyymisti on mahdollista. Joissakin tapauksissa (erityisesti HR-liitännäisten tapausten kohdalla) ilmoitusta ei voida tutkia ilman, että tutkintaa tekevät asiantuntijat tai viranomaiset käsittelevät ilmoittajan henkilötietoja.

Keskon Eläkekassa ja Kesko Oyj noudattavat tinkimättömästi kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä (mm. ilmoittajansuojelulaki 1171/2022) myös ilmoitusten tutkimisessa ja ilmoittajien suojelemisessa. Tietojen käsittelijänä toimiessaan Kesko sitoutuu soveltuvaa lainsäädäntöä laajemmin suojelemaan kaikkia hyvässä uskossa ilmoituksen tehneitä henkilöitä. Lisätietoja Keskon syrjinnänvastaisista periaatteista löydät tästä linkistä.

Ilmoituksen voi jättää halutessaan myös täysin anonyymisti. Huomioi kuitenkin, että tutkinta saattaa edellyttää lisätietojen saamista: mikäli ilmoitus on jätetty anonyymisti eikä Keskon mahdollisesti SpeakUp-kanavan kautta lähettämiin lisätietopyyntöihin vastata, voi tapauksen tutkinta vaikeutua tai estyä kokonaan.

Miten voin jättää ilmoituksen?

Voit jättää ilmoituksesi käyttämällä SpeakUp-verkkopalvelua tai puhelimitse. On suositeltavaa, että kirjoitat viestin etukäteen ylös, jotta ilmoitus on mahdollisimman selkeä. Muista ilmoittaa ilmoituksessasi kaikki tapauksen tutkimisen kannalta olennaiset tiedot.

Jätä ilmoituksesi osoitteessa https://www.speakupfeedback.eu/web/heye3r/fi 
Sinua pyydetään syöttämään tunnuskoodi, joka on 17270. Jos haluat käyttää puhelinta, soita seuraavaan puhelinnumeroon: 0800113031.

Voit joko kirjoittaa tai kopioida tekstiä ilmoitukseesi. Kun olet kirjoittanut ilmoituksen, paina lähetä-näppäintä, jolloin tapausnumero ja ilmoitus tulevat näkyviin ja voit tulostaa sen. Voit myös liittää asiaan kuuluvia dokumentteja ilmoitukseesi.

Jos jätät ilmoituksesi puhelimella, voit sanella sen äänimerkin jälkeen. Lausu viestisi mahdollisimman selkeästi.

Jätettyäsi ilmoituksen saat kuusinumeroisen tapausnumeron. On erittäin tärkeää, että kirjoitat sen ylös. Vain tämän tapausnumeron avulla voit myöhemmin lukea tai kuunnella viestin, jonka Keskon Eläkekassa lähettää vastauksena ilmoitukseesi.

Voit lähettää ilmoituksen myös postitse osoitteeseen:

Kesko Oyj
Lakiasiat, Compliance & Ethics -toiminnon johtaja
PL 1
00016 KESKO

Mainitse kirjeessä selvästi, että asiasi koskee Keskon Eläkekassaa.

Voit pyytää myös tapaamista Keskon Compliance & Ethics -toiminnon kanssa soittamalla Keskon vaihteeseen (+358 10 5311). Tapaaminen pyritään järjestämään niin pian kuin mahdollista ja se on aina luottamuksellinen.

Milloin saan vastauksen ilmoitukseeni?

Kesko vahvistaa ilmoituksen vastaanottamisen seitsemän vuorokauden kuluessa. Tapauksen tutkinnan päätyttyä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta saat Keskon Eläkekassan vastauksen ilmoitukseesi.

Saat vastauksen kirjautumalla uudelleen SpeakUp-verkkopalveluun ja antamalla tapausnumerosi.
 

Tietosuojaseloste

Takaisin ylös