Hallinto

Eläkekassan edustajisto

Keskon Eläkekassan ylin päättävä elin on Eläkekassan edustajisto. Edustajistoon kuuluu 10 vaaleilla valittavaa varsinaista, jäseniä edustavaa jäsentä ja 10 varajäsentä. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Eläkekassan edustajiston jäsenyys on luottamustoimi.

30.6.2028 asti valitut edustajiston jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Sari Savolainen
Janne Ojanen
Mikko Rajavaara
Juha Kojo
Esa Lehtonen
Taina Hohtari

Osakkaiden edustaja
Petteri Huovinen 

Varajäsenet

Petteri Tastula 
Jani Lehtoranta 

Osakkaiden edustajan varajäsen
Laura Kamtsan

 

Eläkekassan hallitus 

Keskon Eläkekassan hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kaksi on osakkaiden valitsemia ja kaksi jäsenten. Eläkekassan edustajisto valitsee jäsenten edustajat. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen tehtävänä on vakuutuskassalain mukaisesti huolehtia Eläkekassan hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käyttää päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa kaikissa niissä asioissa, joita säännöissä ei erikseen ole määrätty käsiteltäviksi jossakin muussa toimielimessä.

Eläkekassan hallitus 1.1.2024-31.12.2027
 
Osakkaiden edustajat:
Matti Mettälä, puheenjohtaja
Ismo Riitala, varapuheenjohtaja
Anu Hämäläinen, ryhmäkohtainen varajäsen

Vakuutettujen edustajat:
Mikko Forsberg
Heikki Kemola
Kirsi Tamminen, ryhmäkohtainen varajäsen

Eläkekassan tilintarkastajat valitaan vuosittain edustajiston kokouksessa. Edustajiston valitsemana tilintarkastajana toimii Deloitte Oy, nimettynä KHT-tilintarkastaja Hannu Mattila. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Takaisin ylös