Hallinto

Keskon Eläkekassan ylin päättävä elin on Eläkekassan edustajisto. Edustajistoon kuuluu 10 vaaleilla valittavaa varsinaista, jäseniä edustavaa jäsentä ja 10 varajäsentä. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Eläkekassan edustajiston jäsenyys on luottamustoimi.

30.6.2024 asti valitut edustajiston jäsenet

Varsinaiset jäsenet:  
Taina Hohtari Janne Ojanen
Teija Koivupuro-Niva Mikko Rajavaara
Jari Komminaho Sari Savolainen
Esa Lehtonen  
   
   
Varajäsenet:  
Jani Lehtoranta  Kauko Keskihannu

 
Keskon Eläkekassan hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kaksi on osakkaiden valitsemia ja kaksi jäsenten. Eläkekassan edustajisto valitsee jäsenten edustajat. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen tehtävänä on vakuutuskassalain mukaisesti huolehtia Eläkekassan hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käyttää päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa kaikissa niissä asioissa, joita säännöissä ei erikseen ole määrätty käsiteltäviksi jossakin muussa toimielimessä.

Eläkekassan hallitus 1.1.2024-31.12.2027
 
Osakkaiden edustajat:
Matti Mettälä, puheenjohtaja
Ismo Riitala, varapuheenjohtaja
Anu Hämäläinen, ryhmäkohtainen varajäsen

Vakuutettujen edustajat:
Mikko Forsberg
Heikki Kemola
Kirsi Tamminen, ryhmäkohtainen varajäsen

Eläkekassan tilintarkastajat valitaan vuosittain edustajiston kokouksessa. Edustajiston valitsemana tilintarkastajana toimii Deloitte Oy, nimettynä KHT-tilintarkastaja Hannu Mattila. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Takaisin ylös