Hallinto

Keskon Eläkekassan ylin päättävä elin on Eläkekassan edustajisto. Edustajistoon kuuluu 10 vaaleilla valittavaa varsinaista, jäseniä edustavaa jäsentä ja 10 varajäsentä. Edustajiston toimikausi on neljä vuotta. Eläkekassan edustajiston jäsenyys on luottamustoimi.

Keskon Eläkekassan hallitukseen kuuluu neljä jäsentä, joista kaksi on osakkaiden valitsemia ja kaksi jäsenten. Eläkekassan edustajisto valitsee jäsenten edustajat. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen tehtävänä on vakuutuskassalain mukaisesti huolehtia Eläkekassan hallinnosta ja sen asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus käyttää päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa kaikissa niissä asioissa, joita säännöissä ei erikseen ole määrätty käsiteltäviksi jossakin muussa toimielimessä.

Eläkekassan tilintarkastajat valitaan vuosittain edustajiston kokouksessa. Jäsenten valitsemana tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Olli-Pekka Salonen. Osakkaiden valitsemana tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy:stä KHT Enel Sintonen. Tilintarkastajien toimikausi on yksi vuosi.

Takaisin ylös