Eläkekassan ajankohtaiset uutiset

Lisäeläkkeiden eläke-etuusotteet

Eläkekassan säännöt 1.6.2023 alkaen

Keskon Eläkekassan hallituksen vakuutettujen jäsenet on valittu

Eläkekassan vakuutettujen ehdokasasettelu 2023

Eläkekassan hallintopalvelut Innovalle

Keskon työeläkevakuutusten siirto Ilmariselle saatu päätökseen

Keskon ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteistyön seuraava askel vuoden 2011 alussa

Lisäeläkkeiden eläke-etuusotteet
Julkaistu tammikuussa 2024

Eläkekassan lisäeläkkeiden eläke-etuusotteet toimitetaan postitse vuosittain vakuutetuille ja vapaakirjan saaneille henkilöille. Lisäksi otteet ovat saatavilla Mandatumin verkkopalveluiden kautta pankkitunnuksilla osoitteesta https://www.mandatum.fi/kirjaudu.

Lisäeläkkeen eläke-etuusotteella esitetään arvio sekä lisäeläkkeen että lakisääteisen eläkkeen määrästä, jos lisäeläke alkaa eläkekassan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Otteella on myös tietoa siitä, miten eläkkeelle jäämisen lykkääminen vaikuttaa eläkkeeseen. Ennusteessa huomioidaan aina viimeisimmät vahvistetut säännöt sekä edellisen vuoden ansiotiedot.

Eläkekassan säännöt 1.6.2023 alkaen
Julkaistu kesäkuussa 2023

Eläkekassan vahvistetut säännöt löytyvät osiosta Säännöt.

Keskon Eläkekassan hallituksen vakuutettujen jäsenet on valittu
Julkaistu huhtikuussa 2023

Keskon Eläkekassan vakuutettujen edustajiston kokouksessa 27.4.2023 päätettiin vakuutettujen edustajat Keskon Eläkekassan hallitukseen seuraavasti:

27.4.2023-31.12.2023 (ko. kaudella kaksi varajäsentä)

Hallituksen varsinainen jäsen Mikko Forsberg  (uusi)
Hallituksen varsinainen jäsen Tom Fagerström (jatkaa)
   
Hallituksen varajäsen Kirsi Tamminen (Forsbergin varajäsen, uusi)
Hallituksen varajäsen  Heikki Kemola (Fagerströmin varajäsen, jatkaa)

 

1.1.2024-31.12.2027 (ko. kaudella ja jatkossa on yksi varajäsen)

Hallituksen varsinainen jäsen  Mikko Forsberg (uusi)
Hallituksen varsinainen jäsen Heikki Kemola (uusi)
   
Hallituksen varajäsen Kirsi Tamminen (uusi)

 

Toivotamme valituille onnea ja  menestystä tehtävässään ja kiitämme samalla kaikkia ehdokkaiksi asettautuneita aktiivisuudesta,

Keskon eläkekassan vakuutettujen edustajisto

Eläkekassan vakuutettujen ehdokasasettelu 2023
Julkaistu tammikuussa 2023

Keskon Eläkekassan edustajiston vuosikokous pidetään keväällä 2023. Kokouksen yhtenä asiakohtana on Eläkekassan vakuutettujen edustajien valinta hallitukseen.

Nyt on vakuutettuja edustavien hallituksen jäsenten ehdokasasettelu käynnissä – oletko kiinnostunut asettumaan ehdolle hallitukseen? Tai tiedätkö sinä jonkun ehdokkaaksi sopivan henkilön?

Hallituksen jäsenet valitaan vakuutettujen keskuudesta erovuorossa olevien tilalle:

  • Vuonna 2023 siirtymäkauden ajalle 11.4.2023-31.12.2023 valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen.
  • Kaudelle 1.1.2024-31.12.2027 valitaan kaksi varsinaista jäsentä ja heille yksi varajäsen.

 
Hallituksen jäsenyys on luottamustoimi ja jäsenten on täytettävä lain ja Finanssivalvonnan asettamat vaatimukset. Näiden vaatimusten tulee täyttyä koko ajan niin henkilötasolla kuin eläkekassan hallituksen jäsenten muodostaman kokonaisuuden osalta.

Hallituksen jäseniksi valittavilla on oltava kaikilla eläkealan tuntemusta, vähintään 1/3 osalla sijoitustoiminnan osaamista joko työn tai koulutuksen kautta. Mikäli osaamista ei ennestään ole, täytyy henkilön kouluttautua tarvittavilta osin luottamustoimea varten. Lisäksi hallituksen jäsenen tulee olla hyvämaineinen ts. vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi toimia hallituksen jäsenenä. Jäsen ei saa olla tuomittu viimeisen viiden vuoden aikana vankeusrangaistukseen tai yhdyskuntapalveluun tai viimeisen kolmen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta. Jäsenen ei voida katsoa olevan hyvämaineinen, mikäli voidaan osoittaa hänen olevan ilmeisen sopimaton tehtävään tai hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton tehtävään.

Keskon Eläkekassan edustajiston valitsemien hallituksen jäsenten on oltava Keskon Eläkekassan jäseniä

Ilmoitathan sitovan ilmoittautumisen ehdokkuudesta tähän tärkeään luottamustehtävään 3.2.2023 mennessä sähköpostitse asiaa valmistelevan työryhmän edustajalle (esa.lehtonen@kesko.fi, sari.savolainen@kesko.fi tai kirsi.kirjavainen@kesko.fi), tai mikäli haluat ehdottaa jotakuta toista henkilöä ehdokkaaksi tähän luottamustehtävään. Ilmoittamisen yhteydessä pyydämme kertomaan ehdokkaan yhteystiedot, onko hän ehdolla varsinaiseksi vai varajäseneksi ja sen, ja että henkilö on antanut suostumuksensa ehdokkuuteen.

Eläkekassa järjestää maaliskuussa 2023 info- ja esittäytymistilaisuuden, jossa ehdokkaat esitellään edustajistolle.

Tietoa Keskon Eläkekassan toiminnasta ja hallituksen tehtävistä löytyy Keskon Eläkekassan verkkosivuilta https://www.kesko.fi/keskonelakekassa.

Keskon Eläkekassan edustajiston toimeksi antamana edustajiston jäsenet
 
Kirsi Kirjavainen, Sari Savolainen ja Esa Lehtonen

 

Lisätietoja tarvittaessa antavat nykyisen hallituksen jäsenet

Tom Fagerström, puh. 01053 22874, tom.fagerstrom@kesko.fi  
Kirsi Tamminen, puh. 01053 22046, kirsi.tamminen@kesko.fi

Eläkekassan hallintopalvelut Innovalle
Julkaistu toukokuussa 2013

Keskon Eläkekassa ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy ovat sopineet Keskon Eläkekassan hallintopalvelujen siirtämisestä Innovan hoitoon 1.7.2013 alkaen. Palvelusopimus kattaa Keskon Eläkekassan lisäetuja tarjoavan A-osaston eläkepalvelut ja kirjanpitopalvelut sekä vakuutusmatemaattiset palvelut ja kassanjohtajapalvelun. Eläkekassan hallitus tekee edelleen kaikki eläke- ja sijoituspäätökset.

Keskon Eläkekassan A-osasto hoitaa 2100 eläkkeensaajan ja 550 työntekijän lisäeläketurvaa. Hallinnointipalveluiden siirtyminen Innovalle ei vaikuta millään tavalla Eläkekassan jäseninä olevien työntekijöiden eikä eläkkeensaajien etuuksien tasoon eikä saantioikeuksiin.

”Olemme hyvin iloisia, että yksi maamme suurimmista lisäeläkelaitoksista luottaa osaamiseemme ja palveluihimme. Keskon Eläkekassa on päättänyt laajentaa yhteistyötämme ja valinnut meidät kumppanikseen tärkeään tehtävään: eläkekassan jäsenten ja osakkaiden palveluja hoitamaan” toteaa Innovan toimitusjohtaja Jani Mikkola.

”Eläkekassa on aiemmin siirtänyt Kesko-konsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirtona Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Lisäetuja hoitavan A-osaston hallintopalvelujen ulkoistaminen oli luonteva jatko aiemmille päätöksille. Yhteistyökumppanin kilpailutuksessa Innova osoittautui vahvimmaksi vaihtoehdoksi. Meillä on myös aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä Innovan kanssa ja uskomme yhteistyön sujuvan jatkossakin ammattimaisesti” kertoo Keskon Eläkekassan hallituksen puheenjohtaja Matti Mettälä.

Lisätietoja aiheesta antavat
Innovan eläkepalvelujohtaja Katriina Hyvönen
Innovan toimitusjohtaja Jani Mikkola 
Keskon henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo 


Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy on palkitsemiseen sekä henkilöstörahastojen, eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen hallinnointiin keskittynyt asiantuntijayritys. Innova on Mandatum Lifen tytäryhtiö.

Keskon työeläkevakuutusten siirto Ilmariselle saatu päätökseen
Julkaistu helmikuussa 2012

Kesko teki vuoden 2009 lopussa päätöksen siirtää lakisääteisen eläketurvan hoitaminen ja vakuutuskanta Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle kahdessa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe lakisääteisen eläketurvan siirrosta Ilmariseen toteutettiin 1.9.2010. Ilmariseen siirtyi vastuu noin 3 100 työssä olevan henkilön eläketurvasta sekä noin 3 100 eläkettä saavan henkilön eläkkeiden rahoituksesta ja maksatuksesta. 

Finanssivalvonnasta on 15.2.2012 saatu lupa vakuutuskannan toisen vaiheen siirrolle. Ilmariseen siirtyvät Indoor Group Oy, Insofa Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy, Kespro Oy, K-citymarket Oy, K-instituutti Oy, K-plus Oy, Mustapörssi Oy sekä osa Keslog Oy:stä. Siirto koskee yhteensä noin 5 600 työssä olevaa henkilöä sekä noin 600 eläkettä saavaa henkilöä.

Eläkekassan A-osasto säilyy ennallaan

Eläkekassan hallitus tekee edelleen A-osastoa koskevat eläkepäätökset ja vastaa A-osaston eläkekustannuksista. Mikäli henkilö saa työeläkkeen lisäksi Eläkekassan A-osaston lisäeläkettä, sen maksatus tapahtuu Ilmarisen toimesta. Molemmat eläkkeet maksetaan yhdellä pankkitapahtumalla.
 
Muutokset eivät vaikuta työssä olevien henkilöiden eivätkä eläkettä saavien henkilöiden eläketurvan tasoon tai saantioikeuksiin. Muutosten johdosta henkilöiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. 
 
Lisätietoja asiasta:
Keskon Eläkekassasta Veikko Savelalta ja Tuula Pellavalta sekä Ilmarisen eläkeneuvonnasta numerosta 010 195 000.

Keskon ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteistyön seuraava askel vuoden 2011 alussa

Kesko teki vuoden 2009 lopussa päätöksen siirtää lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle kahdessa vaiheessa.

Lisäeläketurvan (A-osasto) hoitaminen jää edelleen sellaisenaan Eläkekassaan, eli eläkepäätökset tekee Eläkekassan hallitus ja eläkkeiden rahoituksesta vastaa Eläkekassa. 

Ensimmäinen vaihe lakisääteisen eläketurvan siirrosta Ilmariseen toteutettiin 1.9.2010. Ilmariseen siirtyi Kesko Oyj, Ruokakesko Oy, Rautakesko Oy, Konekesko Oy, Valluga-Sijoitus Oy, K-talouspalvelukeskus Oy, Keskon Eläkekassa, Keskon Sairauskassa, K-kauppiasliitto ry, Vähittäiskaupan Takaus Oy, Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Keslog Oy ja heidän yhteensä n. 3 100 työntekijän eläketurvan hoitaminen.  Tällöin myös jo siirtyneistä työnantajayhteisöistä eläkkeellä olevien henkilöiden, joita myös oli n. 3 100 henkilöä, eläkkeen maksatus siirtyi Ilmariseen. Mikäli eläkkeensaaja sai myös Eläkekassan A-osaston lisäeläkettä, myös sen maksatus siirtyi Ilmariseen. Molemmat eläkkeet maksetaan edelleen yhdellä pankkitapahtumalla.

Eläkekassan lakisääteisen työeläkevakuuttamisen (B-osasto) piiriin jäi n. 5 800 henkilöä. He työskentelevät seuraavien työnantajayritysten palveluksessa: Indoor Group Oy, Insofa Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy, Kespro Oy, K-citymarket Oy, K-instituutti Oy, K-plus Oy sekä Mustapörssi Oy. Myös osa Keslog Oy:n henkilökuntaa jäi Keskon Eläkekassaan.

Näiden työnantajayritysten siirto Ilmariseen on suunniteltu toteutettavaksi 1.1.2012. Siirron toteuttaminen edellyttää Finanssivalvonnan luvan.

Kumpikaan muutos ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon eikä saantioikeuksiin. Muutosten johdosta henkilöiden ei itse tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Eläkekassaan jääneen kannan eläkelaitospalvelujen siirto Ilmariseen 1.1.2011 alkaen.

Eläkekassan eläkelaitospalvelut on tähän saakka hoidettu Silta Oy:ssä. Näitä palveluksia ovat mm. työsuhderekisterien ja eläkkeen laskentaohjelmien ylläpito.

Eläkekassan vastuusiirron jo osittain toteuduttua ja II vaiheen suunnitelmat huomioon ottaen myös Eläkekassan B-osastoon toistaiseksi jääneiden työnantajien eläkelaitospalvelut on siirretty Sillasta Ilmarisen hoidettavaksi  1.1.2011 alkaen.

Tällöin myös Eläkekassaan jääneistä työnantajayhteisöistä jo eläkkeellä olevien henkilöiden eläkkeen maksatus siirtyy Ilmariseen. Mikäli eläkkeensaaja saa myös A-osaston lisäeläkettä, myös sen maksatus siirtyy Ilmariseen. Molemmat eläkkeet maksetaan yhdellä pankkitapahtumalla, kuten ennenkin.

Edelleen kaikki lisäetujen A-osaston piirissä olevien henkilöiden eläkepäätökset ja maksussa olevien eläkkeiden muutospäätökset tekee Eläkekassan hallitus.

Myös tässä tilanteessa kaikkien eläketurvan taso ja saantioikeudet säilyvät täysin entisellään. Kenenkään ei muutoksen johdosta tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Lisätietoja asiasta saatte Keskon palvelunumerosta 0800 90920 sekä Ilmarisen eläkeneuvonnasta numerosta 010 195 000.

Takaisin ylös