Lisäeläkkeet (A-osasto)

Jokaisella A-osaston jäsenellä on omakohtainen vanhuuseläkeikä 60 – 65 vuoden välillä. Vanhuuseläkeikä ja A-osaston jäsenyyskuukaudet lasketaan kuukauden tarkkuudella.

A-osaston eläke määräytyy siten, että A-osaston eläkkeeksi tulee se erotus, joka saadaan, kun A-osaston korkeammasta eläketasosta vähennetään lakisääteinen eläkekertymä. Joskus A-osaston eläke myönnetään yksinään, jos lakisääteisellä puolella ei ole vastaavaa eläkemuotoa.

A-osaston eläkkeen määrä

A-osaston eläke määräytyy eläkepalkasta, joka on eläketapahtumaa edeltäneiden 10 vuoden indeksillä tarkistettujen ansiotulojen keskimäärä.

A-osaston eläkkeen määrään vaikuttaa A-osaston jäsenyysaika. 

Keskon Eläkekassan hallituksessa käsitellään A-osaston jäsenten eläkepäätökset.

Eläkelajit

Lisäeläketurvan mukaisina eläkkeinä voidaan myöntää:

  • vanhuuseläkkeitä
  • työkyvyttömyyseläkkeitä
  • varhaiseläkkeitä
  • osa-aikaeläkkeitä sekä
  • perhe-eläkkeitä leskelle ja lapselle.

A-osaston jäsenen kuoleman jälkeen maksetaan hautausavustus.

Lue lisää lisäeläketurvan mukaisista eläkkeistä Keskon Eläkekassan säännöistä.

Takaisin ylös