Säännöt

Eläkekassan sääntömuutokset hyväksytään edustajiston kokouksessa. Eläkekassan säännöille ja niiden muutoksille on haettava  Finanssivalvonnan vahvistus. Vakuutuskassalaki määrittelee Eläkekassan säännöissä vähintään mainittavat asiat. Vakuutuskassalain lisäksi Eläkekassan on noudatettava STMn asetuksia, eläkelaitoksille yhteisesti määrättyjä lakeja sekä Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaa.  

Takaisin ylös