Eläkkeen hakeminen

Eläkkeitä on haettava lajikohtaisella hakemuslomakkeella:

www.ilmarinen.fi (lakisääteiset eläkehakemukset)

lisaelakepalvelu(at)mandatumlife.fi (lisäeläketurvan mukaiset eläkehakemukset)

Lisäeläketurvan eläke, A-osasto

Lisäeläketurvan mukainen eläke myönnetään lakisääteisellä eläkehakemuksella, jos lakisääteinen eläke alkaa samanaikaisesti A-osaston eläkkeen kanssa. Yksi hakemus riittää.

Mikäli lakisääteinen eläke ei ala samasta ajankohdasta lisäeläketurvan mukaisen eläkkeen kanssa, lisäeläketurvan mukaisen eläkehakemuksen saa Innovasta.

Vanhuuseläkettä  ja osavanhuuseläkettä haetaan Innovasta saatavalla hakemuksella. Jos A-osaston vanhuuseläkettä haetaan 63 vuoden iän täyttämisestä tai sen jälkeen, tällöin hakemukseksi riittää lakisääteinen eläkehakemus.

Työkyvyttömyyseläke ja alennettu työkyvyttömyyseläke myönnetään samanaikaisesti lakisääteisen eläkkeen kanssa. Hakemukseksi riittää lakisääteinen eläkehakemuslomake.

Perhe-eläke leskelle ja lapselle myönnetään lakisääteisellä eläkehakemuksella. Yksi hakemus riittää.

Hautausavustusta haetaan Innovasta lähetettävällä hakemuslomakkeella.

Takaisin ylös