Eläkekassan ajankohtaiset uutiset

Eläkekassan säännöt 1.5.2020 alkaen

Eläkekassan säännöt 3.5.2019 alkaen

Lisäeläkeotteet 02/2018

Eläkekassan säännöt 1.1.2017 alkaen

Lisäeläkeotteet 12/2017

Lisäeläkeotteet 08/2017

Eläkekassan hallintopalvelut Innovalle

Keskon työeläkevakuutusten siirto Ilmariselle saatu päätökseen

Keskon ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteistyön seuraava askel vuoden 2011 alussa

Eläkekassan säännöt 1.5.2020 alkaen
Julkaistu marraskuussa 2020

Eläkekassan vahvistetut säännöt löytyvät osiosta Säännöt.

Eläkekassan säännöt 3.5.2019 alkaen
Julkaistu elokuussa 2019

Eläkekassan vahvistetut säännöt löytyvät osiosta Säännöt.

Lisäeläkeotteet 02/2018
Julkaistu helmikuussa 2018

Eläkekassan työsuhteessa oleville jäsenille toimitetaan lisäeläkeotteet elokuun 2018 loppuun mennessä.  Vuoden 2018 aikana Eläkekassan vanhuuseläkeiän täyttävät henkilöt voivat olla yhteydessä Mandatum Life lisäeläkepalveluun eläkearvion saamiseksi. Lisäeläkeotteiden laatimisessa huomioidaan vuoden 2017 ansiotiedot, jotka ovat Eläkekassan käytettävissä loppukeväästä 2018. Lisäksi lisäeläkeotteella esitettävässä arviossa huomioidaan vahvistetut säännöt.

Eläkekassan säännöt 1.1.2017 alkaen
Julkaistu helmikuussa 2018

Eläkekassan vahvistetut säännöt löytyvät oheisesta liitteestä.

Lisäeläkeotteet 12/2017
Julkaistu joulukuussa 2017

Eläkekassan sääntöjen vahvistaminen Finanssivalvonnasta on viivästynyt. Näin ollen lisäeläkeotteiden toimitus viivästyy. Toimitamme lisäeläkeotteet sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on vahvistanut Eläkekassan uudet säännöt. Arvioitu toimitusaika vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Lisäeläkeotteella esitetään arvio sekä lisäeläkkeen että lakisääteisen eläkkeen määrästä, jos lisäeläke alkaa eläkekassan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lisäeläkeotteella on myös tietoa siitä, miten eläkkeelle jäämisen lykkääminen vaikuttaa maksettavan eläkkeen määrään.

Lisäeläkeotteet 08/2017
Julkaistu elokuussa 2017

Eläkekassan jäsenille toimitetaan henkilökohtainen lisäeläkeote loppuvuoden 2017 aikana. Lisäeläkeotteella esitetään arvio sekä lisäeläkkeen että lakisääteisen eläkkeen määrästä, jos lisäeläke alkaa eläkekassan alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lisäeläkeotteella on myös tietoa siitä, miten eläkkeelle jäämisen lykkääminen vaikuttaa maksettavan eläkkeen määrään.

Lisäeläkeotteella esitettävässä arviossa on otettu huomioon 1.1.2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen, sekä 2.6.2016 Keskon Eläkekassan edustajiston hyväksymän sääntömuutoksen vaikutus eläkkeiden määrään. Eläkekassan uudet hyväksytyt säännöt lisätään Eläkekassan internetsivuille, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt ne.

Eläkekassan hallintopalvelut Innovalle
Julkaistu toukokuussa 2013

Keskon Eläkekassa ja Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy ovat sopineet Keskon Eläkekassan hallintopalvelujen siirtämisestä Innovan hoitoon 1.7.2013 alkaen. Palvelusopimus kattaa Keskon Eläkekassan lisäetuja tarjoavan A-osaston eläkepalvelut ja kirjanpitopalvelut sekä vakuutusmatemaattiset palvelut ja kassanjohtajapalvelun. Eläkekassan hallitus tekee edelleen kaikki eläke- ja sijoituspäätökset.

Keskon Eläkekassan A-osasto hoitaa 2100 eläkkeensaajan ja 550 työntekijän lisäeläketurvaa. Hallinnointipalveluiden siirtyminen Innovalle ei vaikuta millään tavalla Eläkekassan jäseninä olevien työntekijöiden eikä eläkkeensaajien etuuksien tasoon eikä saantioikeuksiin.

”Olemme hyvin iloisia, että yksi maamme suurimmista lisäeläkelaitoksista luottaa osaamiseemme ja palveluihimme. Keskon Eläkekassa on päättänyt laajentaa yhteistyötämme ja valinnut meidät kumppanikseen tärkeään tehtävään: eläkekassan jäsenten ja osakkaiden palveluja hoitamaan” toteaa Innovan toimitusjohtaja Jani Mikkola.

”Eläkekassa on aiemmin siirtänyt Kesko-konsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirtona Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Lisäetuja hoitavan A-osaston hallintopalvelujen ulkoistaminen oli luonteva jatko aiemmille päätöksille. Yhteistyökumppanin kilpailutuksessa Innova osoittautui vahvimmaksi vaihtoehdoksi. Meillä on myös aikaisempaa kokemusta yhteistyöstä Innovan kanssa ja uskomme yhteistyön sujuvan jatkossakin ammattimaisesti” kertoo Keskon Eläkekassan hallituksen puheenjohtaja Matti Mettälä.

Lisätietoja aiheesta antavat
Innovan eläkepalvelujohtaja Katriina Hyvönen
Innovan toimitusjohtaja Jani Mikkola 
Keskon henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo 


Innova Henkilöstörahasto- ja Eläkepalvelut Oy on palkitsemiseen sekä henkilöstörahastojen, eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen hallinnointiin keskittynyt asiantuntijayritys. Innova on Mandatum Lifen tytäryhtiö.

Keskon työeläkevakuutusten siirto Ilmariselle saatu päätökseen
Julkaistu helmikuussa 2012

Kesko teki vuoden 2009 lopussa päätöksen siirtää lakisääteisen eläketurvan hoitaminen ja vakuutuskanta Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle kahdessa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe lakisääteisen eläketurvan siirrosta Ilmariseen toteutettiin 1.9.2010. Ilmariseen siirtyi vastuu noin 3 100 työssä olevan henkilön eläketurvasta sekä noin 3 100 eläkettä saavan henkilön eläkkeiden rahoituksesta ja maksatuksesta. 

Finanssivalvonnasta on 15.2.2012 saatu lupa vakuutuskannan toisen vaiheen siirrolle. Ilmariseen siirtyvät Indoor Group Oy, Insofa Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy, Kespro Oy, K-citymarket Oy, K-instituutti Oy, K-plus Oy, Mustapörssi Oy sekä osa Keslog Oy:stä. Siirto koskee yhteensä noin 5 600 työssä olevaa henkilöä sekä noin 600 eläkettä saavaa henkilöä.

Eläkekassan A-osasto säilyy ennallaan

Eläkekassan hallitus tekee edelleen A-osastoa koskevat eläkepäätökset ja vastaa A-osaston eläkekustannuksista. Mikäli henkilö saa työeläkkeen lisäksi Eläkekassan A-osaston lisäeläkettä, sen maksatus tapahtuu Ilmarisen toimesta. Molemmat eläkkeet maksetaan yhdellä pankkitapahtumalla.
 
Muutokset eivät vaikuta työssä olevien henkilöiden eivätkä eläkettä saavien henkilöiden eläketurvan tasoon tai saantioikeuksiin. Muutosten johdosta henkilöiden ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. 
 
Lisätietoja asiasta:
Keskon Eläkekassasta Veikko Savelalta ja Tuula Pellavalta sekä Ilmarisen eläkeneuvonnasta numerosta 010 195 000.

Keskon ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen yhteistyön seuraava askel vuoden 2011 alussa

Kesko teki vuoden 2009 lopussa päätöksen siirtää lakisääteisen eläketurvan hoitamisen ja vakuutuskannan Keskon Eläkekassasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle kahdessa vaiheessa.

Lisäeläketurvan (A-osasto) hoitaminen jää edelleen sellaisenaan Eläkekassaan, eli eläkepäätökset tekee Eläkekassan hallitus ja eläkkeiden rahoituksesta vastaa Eläkekassa. 

Ensimmäinen vaihe lakisääteisen eläketurvan siirrosta Ilmariseen toteutettiin 1.9.2010. Ilmariseen siirtyi Kesko Oyj, Ruokakesko Oy, Rautakesko Oy, Konekesko Oy, Valluga-Sijoitus Oy, K-talouspalvelukeskus Oy, Keskon Eläkekassa, Keskon Sairauskassa, K-kauppiasliitto ry, Vähittäiskaupan Takaus Oy, Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy, Keslog Oy ja heidän yhteensä n. 3 100 työntekijän eläketurvan hoitaminen.  Tällöin myös jo siirtyneistä työnantajayhteisöistä eläkkeellä olevien henkilöiden, joita myös oli n. 3 100 henkilöä, eläkkeen maksatus siirtyi Ilmariseen. Mikäli eläkkeensaaja sai myös Eläkekassan A-osaston lisäeläkettä, myös sen maksatus siirtyi Ilmariseen. Molemmat eläkkeet maksetaan edelleen yhdellä pankkitapahtumalla.

Eläkekassan lakisääteisen työeläkevakuuttamisen (B-osasto) piiriin jäi n. 5 800 henkilöä. He työskentelevät seuraavien työnantajayritysten palveluksessa: Indoor Group Oy, Insofa Oy, Intersport Finland Oy, Kenkäkesko Oy, Kespro Oy, K-citymarket Oy, K-instituutti Oy, K-plus Oy sekä Mustapörssi Oy. Myös osa Keslog Oy:n henkilökuntaa jäi Keskon Eläkekassaan.

Näiden työnantajayritysten siirto Ilmariseen on suunniteltu toteutettavaksi 1.1.2012. Siirron toteuttaminen edellyttää Finanssivalvonnan luvan.

Kumpikaan muutos ei vaikuta henkilöstön eikä eläkeläisten eläketurvan tasoon eikä saantioikeuksiin. Muutosten johdosta henkilöiden ei itse tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Eläkekassaan jääneen kannan eläkelaitospalvelujen siirto Ilmariseen 1.1.2011 alkaen.

Eläkekassan eläkelaitospalvelut on tähän saakka hoidettu Silta Oy:ssä. Näitä palveluksia ovat mm. työsuhderekisterien ja eläkkeen laskentaohjelmien ylläpito.

Eläkekassan vastuusiirron jo osittain toteuduttua ja II vaiheen suunnitelmat huomioon ottaen myös Eläkekassan B-osastoon toistaiseksi jääneiden työnantajien eläkelaitospalvelut on siirretty Sillasta Ilmarisen hoidettavaksi  1.1.2011 alkaen.

Tällöin myös Eläkekassaan jääneistä työnantajayhteisöistä jo eläkkeellä olevien henkilöiden eläkkeen maksatus siirtyy Ilmariseen. Mikäli eläkkeensaaja saa myös A-osaston lisäeläkettä, myös sen maksatus siirtyy Ilmariseen. Molemmat eläkkeet maksetaan yhdellä pankkitapahtumalla, kuten ennenkin.

Edelleen kaikki lisäetujen A-osaston piirissä olevien henkilöiden eläkepäätökset ja maksussa olevien eläkkeiden muutospäätökset tekee Eläkekassan hallitus.

Myös tässä tilanteessa kaikkien eläketurvan taso ja saantioikeudet säilyvät täysin entisellään. Kenenkään ei muutoksen johdosta tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

Lisätietoja asiasta saatte Keskon palvelunumerosta 0800 90920 sekä Ilmarisen eläkeneuvonnasta numerosta 010 195 000.

Takaisin ylös