TUTUSTU TUOTTEISIIN

Mistä ovat kotoisin mywear t-paita, Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat ja ananassäilykkeet, Pirkka Reilun kaupan ruusut ja PROF Timber -puutavara? Haluamme lisätä hankintaketjujemme läpinäkyvyyttä kertomalla tuotteidemme alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle. Valitse tuote ja lue lisää.

EDISTÄMME KESTÄVÄÄ KALASTUSTA

VALVOMME TUOTTEIDEMME LAATUA

TUOTANNON SOSIAALISTA VASTUUTA VALVOTAAN AUDITOINNEILLA

Varmennamme tonnikalatoimittajiemme tehtaiden sosiaalisen vastuun kolmannen osapuolen suorittamilla amfori BSCI -auditoinneilla. Amfori BSCI -auditoinneissa valvotaan tehtaiden ja viljelmien työoloja, mm. työturvallisuutta,
työntekijöiden palkkausta, työaikoja ja sitä, ettei tehtaissa käytetä lapsi- tai pakkotyövoimaa.

TUOTTEEMME OVAT TUTKITTUJA JA TURVALLISIA

K-ryhmän Laatu ja tuotekehitys -yksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien brändien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Edellytämme valmistajilta voimassaolevia GFSI-standardin mukaisia tuoteturvallisuusauditointeja.

Vuonna 2023

7 776

tutkittua tuotenäytettä
Näytteistä yli

4 000

liittyi omien brändiemme tuotekehitykseen
Riskimaissa

704

sosiaalisen vastuun auditointia
GFSI

737

sertifioituja omien merkkien elintarviketuotteiden toimittajia

k_jaljilla_tuna_can_image_2.svg

Turvalliset säilykepurkit

Huolehdimme omien elintarvikebrändiemme tuoteturvallisuudesta. Pirkka- ja K-Menu-säilykepurkeissa ei ole käytetty haitallisia aineita kuten bisfenolia.

Vähennämme pakkausten muovia

Muovilinjauksemme mukaan vähennämme muovin käyttöä ja edistämme muovin kierrätystä. Vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki omien brändiemme pakkaukset ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä tai biohajoavia.

BONIITTI ON HYVÄ VALINTA OSTOSKORIIN

TONNIKALASÄILYKKEEMME OVAT JOKO BONIITTIA TAI KELTAEVÄÄ

Pirkka- ja K-Menu-tonnikalasäilykkeet ovat boniittia, ja Pirkka Parhaat -sarjassa on kaksi keltaevätonnikalasäilykettä. Kaikki Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat on kalastettu kestävin pyyntimenetelmin. 

                                                     

Boniittitonnikala

(Skipjack, Katsuwonus pelamis)

Boniitti on pienikokoinen, runsaslukuinen laji ja yleisin tonnikalasäilykkeiden raaka-aine. Boniitti on tonnikalan sukulainen, mutta ei kuulu aitotonnikaloihin. Boniitti elää pääasiassa Atlantin, Intian valtameren ja Tyynen valtameren trooppisissa osissa. Boniittikannat ovat pääosin hyvässä kunnossa ja laji on elinvoimainen. 

Keltaevätonnikala

(Yellowfin, Thunnus albacares)

Keltaevätonnikalaa tavataan Atlantin, Intian valtameren ja Tyynen valtameren trooppisissa vesissä. Keltaevätonnikalat ovat parvikaloja, jotka syövät kaloja, äyriäisiä ja kalmareita. Suurimmat tavatut yksilöt ovat 200 kilon painoisia. Keltaevätonnikalaa myydään sekä tuoreena että säilykkeenä.

 

MISTÄ TONNIKALAMME OVAT KOTOISIN?

Kaikki Pirkka- ja K-Menu-sarjojen säilyketonnikalat ovat peräisin joko Mauritiukselta, Thaimaasta, Espanjasta tai Portugalista. Tonnikalat purkitetaan säilykepurkkeihin tavarantoimittajiemme tehtailla alkuperämaissaan. Tehtailta tonnikalasäilykkeet matkaavat Suomeen ensin rekalla satamaan, sitten laivalla kontissa Alankomaihin, josta edelleen Helsingin Vuosaaren satamaan ja lopuksi rekalla K-ryhmän keskusvarastoon Vantaan Hakkilaan.

FAO-alueet

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on jakanut meret ja sisävedet tilastollisen tiedonkeruun, kalastuksen hoidon ja toimivallan näkökohdista 27 kalastusalueeseen. Alueiden rajat määritettiin neuvotellen kansainvälisten kalastusjärjestöjen kanssa. Tähän karttaan on merkitty tummennettuna ne FAO-kalastusalueet, joista Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat pyydystetään. 

KESTÄVÄT PYYNTIMENETELMÄT

Pirkka- ja K-Menu-säilyketonnikalat on pyydetty kestävästi. Kalakantojen kestävyyteen vaikuttaa kalalajikkeen ja kalastusalueen lisäksi käytetty pyyntimenetelmä. K-ryhmä noudattaa WWF:n kalaoppaan suosituksia ja hyväksyy valikoimiinsa ainoastaan sellaisia kalalajikkeita, joiden pyyntimenetelmät ja kalastusalueet eivät vahingoita kalakantoja. Kestävimpiä vaihtoehtoja ovat valikoivat pyyntimenetelmät, kuten käsisiimat, vapakalastus ja vapaasti uiviin tonnikaloihin kohdistuva kurenuottakalastus. Pirkka- ja K-Menu-säilyketonnikalojen kalastuksessa käytetyt pyyntimenetelmät ovat vapaväline (pole & line) sekä kurenuotta (purse seine).

Kurenuotta

Kurenuotta (purse seine) on tehokas avovesikalastustapa. Kurenuotat eivät vahingoita merenpohjaa, ja kurenuotalla saadaan vain vähän sivusaalista. Kalaparven paikantamisen jälkeen kalastajat asettavat verkon ympyräksi parven ympärille. Verkon pohja vedetään kiinni pussimaisesti ja kalat tuodaan alukselle verkossa. Kurenuotilla vastuullisesti kalastettaessa tulee varmistaa, että mereen jää tarpeeksi lisääntymiskykyistä kalaa ja ettei kalakantojen säilyminen ole uhattuna.

Vapaväline

Vapaväline (pole & line) on kalastusmenetelmä, jota käytetään tonnikalalajien ja muiden suurten avomerilajien kalastukseen. Kalaparven paikantamisen jälkeen kalat houkutellaan pinnalle suihkuttamalla vettä kalastusaluksen takaosasta ja sirottelemalla pieniä syöttikaloja veden pinnalle. Kalastus tapahtuu aluksen takaosasta pitkillä koukuin varustetuilla puu- tai lasikuitutangolla. Kalastajat nostavat koukkuihin tarttuneet kalat yksitellen alukseen. Menetelmällä saadaan vain hyvin vähän sivusaalista eikä sillä vahingoiteta muita merieläimiä, kuten delfiinejä, haita, merikilpikonnia tai lintuja.

Laillista kalastusta edistetään sääntelyllä

Yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa edistämme kestävää kalastusta ja merien ekosysteemien säilymistä. Tavarantoimittajillamme on vakiintuneet, luotettavat yhteistyökumppanit, joiden kalastusaluksilla tonnikalat pyydetään. 

Noudatamme EU:n sääntöjä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi. Näillä IUU-säännöillä varmistetaan, ettei Euroopan markkinoille päädy laittomasti kalastettuja kaloja. 

Lue lisää IUU-sääntelystä

TONNIKALA PURKKIIN TEHTAALLA

Tonnikalatuotteiden tuoreuden ja laadun takaamiseksi tonnikala pakastetaan kalastusaluksella. Kalastusalus palaa satamaan vasta, kun kaikki pakastimet ovat täynnä tonnikalaa; näin vähennetään kuljetuskertoja ja päästöjä. Satamasta tonnikala kuljetetaan kalatehtaalle, jossa se sulatetaan ja käsitellään. Tämän jälkeen tonnikala esikypsennetään ja leikataan hiutaleiksi, paloiksi tai fileiksi, ja purkitetaan. Valmiit tuotteet kuumennetaan erikoiskäsittelyllä, jonka ansiosta ne säilyvät syömäkelpoisina vuosien ajan. Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat tulevat viideltä tavarantoimittajalta.

Tavarantoimittaja:
Sea Value Public Company Limited
Yhteistyötä vuodesta:
1990
Tehdas:
Unicord Public Company Ltd
Auditointi vuonna:
4/2022
Tehdas:
Unicord Public Company Ltd., Unicord 2
Auditointi vuonna:
3/2022
Tavarantoimittaja:
Princes Ltd.
Yhteistyötä vuodesta:
2005
Tehdas:
Princes Tuna Mauritius Limited
Auditointi vuonna:
2/2021
Tavarantoimittaja:
Thai Union Manufacturing Co. Ltd
Yhteistyötä vuodesta:
2003
Tehdas:
Thai Union Manufacturing Co. Ltd, Plant 1
Auditointi vuonna:
12/2021
Tehdas:
Thai Union Manufacturing Co. Ltd, Plant 2
Auditointi vuonna:
8/2022
Tavarantoimittaja:
Siam International Food Co Ltd.
Yhteistyötä vuodesta:
2009
Tehdas:
Siam International Food Co Ltd.
Auditointi vuonna:
2/2023
Tavarantoimittaja:
Frinsa Group
Yhteistyötä vuodesta:
2023
Tehdas:
Ribeira (Galicia), Espanja
Auditointi vuonna:
1/2023
Tehdas:
Povoa de Varzim, Portugali
Auditointi vuonna:
5/2023

Sea Value Public Company Limited 

Sea Value PCL edistää liiketoiminnassaan ympäristönsuojelua muun muassa tukemalla vesivarojen ja ekosysteemien säilyttämistä. Sea Value PCL varmistaa, että purkkiin päätyvä kala on kalastettu noudattaen sääntöjä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU) torjumiseksi. Sosiaalista vastuuta Sea Value PCL edistää toimimalla eettisesti, avoimesti ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien ja työtapojen mukaisesti.

Princes Ltd. 

Princes Ltd. suojelee maailman meriä ja niiden elämää, ja työskentelee ainoastaan sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat sitoutuneita kestävään kalastukseen. Tonnikalaa ei hankita pitkäsiima-aluksilta eikä tonnikalojen jälleenlaivausta merellä sallita, mikä on yksi tehokkaimmista tavoista välttää laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (IUU) ja siihen liittyvät työolorikkomukset. 

Thai Union Manufacturing Co. Ltd

Thai Union on määritellyt ympäristö- ja sosiaalisen vastuun olennaiseksi osaksi liiketoimintaansa. SeaChange® on Thai Unionin globaali kestävän kehityksen strategia, joka kattaa koko tuotantoketjun, kuten valtamerien suojelun, vastuullisen raaka-ainehankinnan, asianmukaisen jätteiden käsittelyn ja työntekijöistä huolehtimisen. Thai Union on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. Lue lisää  

Siam International Food Co Ltd.

Siam International Food Co Ltd. tekee jatkuvaa työtä ympäristön ja sosiaalisen vastuun puolesta. Yritys on noudattanut ISO 14001 -ympäristöjärjestelmää vuodesta 2012 lähtien. Työntekijöiden - erityisesti siirtotyöläisten - oikeudet ja työolot on huomioitu yrityksen toimintaperiaatteissa. Raaka-ainehankinnassa kiinnitetään eritystä huomioita jäljitettävyyteen sekä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU) ja siihen liittyvien työolorikkomusten estämiseen.

 

 

FRINSA GROUP

Vuonna 1961 perustettu Frinsa on yksi Euroopan suurimmista tonnikala- ja äyriäissäilykkeiden valmistajista. Sillä on tehtaat Ribeirassa Espanjassa ja Povoa de Varzimissa Portugalissa. Frinsan päätavoite on täyttää asiakkaiden odotukset ja tuottaa korkealaatuisia kalasäilykkeitä kestävästi ja ympäristöystävällisesti. Frinsa on sitoutunut liiketoiminnassaan edistämään vesivarojen säilyttämistä.

LISÄÄ TIETOA

 

Haluatko tutustua toisen tuotteen tarinaan? Katso tuotteet täältä:

Tutustu

Takaisin ylös