TUTUSTU TUOTTEISIIN

Mistä ovat kotoisin mywear t-paita, Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat, Pirkka Reilun kaupan ruusut ja PROF Timber -puutavara? Haluamme lisätä hankintaketjujemme läpinäkyvyyttä kertomalla tuotteidemme alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle. Valitse tuote ja lue lisää.

EDISTÄMME KESTÄVÄÄ KALASTUSTA

VASTUULLISUUS ON AVAINASEMASSA

TUOTANNON SOSIAALISTA VASTUUTA VALVOTAAN AUDITOINNEILLA

Varmennamme tonnikalatoimittajiemme tehtaiden sosiaalisen vastuun kolmannen osapuolen suorittamilla amfori BSCI -auditointeilla. Amfori BSCI -auditoinneissa valvotaan tehtaiden ja viljelmien työoloja, mm. työturvallisuutta,
työntekijöiden palkkausta, työaikoja ja sitä, ettei tehtaissa käytetä lapsitai pakkotyövoimaa.

TUOTTEEMME OVAT TUTKITTUJA JA TURVALLISIA

K-ryhmän tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Edellytämme valmistajilta voimassaolevia GFSI-standardin mukaisia tuoteturvallisuusauditointeja.

Vuonna 2019 tutkimme

7 405

tuotenäytettä
Näytteistä yli

4 000

liittyi omien merkkien tuotekehitykseen
Riskimaissa

733

sosiaalisen vastuun auditointia
GFSI

642

tuoteturvallisuus-auditointia

Turvalliset säilykepurkit

Huolehdimme omien elintarvikebrändiemme tuoteturvallisuudesta. Pirkka- ja K-Menu-säilykepurkeissa ei ole käytetty haitallisia aineita kuten bisfenolia.

Vähennämme pakkausten muovia

Muovilinjauksemme mukaan vähennämme muovin käyttöä ja edistämme muovin kierrätystä. Vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki omien brändiemme pakkaukset ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä tai biohajoavia.

OSTAMASI TONNIKALA ON BONIITTIA

Tonnikalalajeja on useita erilaisia, kuten boniittia, valkotonnikalaa, keltaevätonnikalaa, isosilmätonnikalaa ja sinievätonnikaloja. Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat ovat boniittia, ja Pirkka Parhaat -sarjassa on myös kaksi keltaevätonnikalasäilykettä. Kaikki Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat on kalastettu kestävin pyyntimenetelmin. 

 

 

                                       

Boniittitonnikala

(Skipjack, Katsuwonus pelamis)

Boniittikannat ovat pääosin hyvässä kunnossa ja laji on elinvoimainen. Boniitti on pienikokoinen, runsaslukuinen laji ja yleisin tonnikalasäilykkeiden raaka-aine. Boniitti on tonnikalan sukulainen, mutta ei kuulu aitotonnikaloihin. Boniitti elää pääasiassa Atlantin, Intian valtameren ja Tyynen valtameren trooppisissa osissa. 

OSTAMASI TONNIKALA ON KOTOISIN THAIMAASTA

Ostamasi tonnikala on purkitettu säilykepurkkiin tavarantoimittajamme tehtaalla Thaimaassa. Tonnikalasäilykkeen matka Suomeen on alkanut tehtaalta rekalla Laem Chabangin tai Bangkokin satamaan, sitten isolla laivalla kontissa Rotterdamiin Saksaan, josta edelleen pienemmällä laivalla Helsingin Vuosaaren satamaan ja lopuksi rekalla K-ryhmän keskusvarastoon Vantaan Hakkilaan.

FAO-alueet

YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO on jakanut meret ja sisävedet tilastollisen tiedonkeruun, kalastuksen hoidon ja toimivallan näkökohdista 27 kalastusalueeseen. Alueiden rajat määritettiin neuvotellen kansainvälisten kalastusjärjestöjen kanssa. Ostamasi tonnikala on pyydetty Tyynen valtameren tai Intian valtameren alueilta.

KESTÄVÄT PYYNTIMENETELMÄT

Ostamasi tonnikala on pyydetty kestävästi. Kalakantojen kestävyyteen vaikuttaa kalalajikkeen ja kalastusalueen lisäksi käytetty pyyntimenetelmä. Sivusaaliin suhteen haitallisimpia pyyntimenetelmiä ovat pitkäsiima, verkot ja troolaus. K-ryhmä noudattaa WWF:n kalaoppaan suosituksia ja hyväksyy valikoimiinsa ainoastaan sellaisia kalalajikkeita, joiden pyyntimenetelmät ja kalastusalueet eivät vahingoita kalakantoja. Kestävimpiä vaihtoehtoja ovat valikoivat pyyntimenetelmät, kuten käsisiimat, vapakalastus ja vapaasti uiviin tonnikaloihin kohdistuva kurenuottakalastus. Pirkka- ja K-Menu-säilyketonnikalojen kalastuksessa käytetyt pyyntimenetelmät ovat vapaväline (pole & line) sekä kurenuotta (purse & seine).

Kurenuotta

Kurenuotta (Purse seine) on tehokas avovesikalastustapa. Kurenuotat eivät vahingoita
merenpohjaa, ja kurenuotalla saadaan vain vähän sivusaalista. Kalaparven paikantamisen jälkeen kalastajat asettavat verkon ympyräksi parven ympärille. Verkon pohja vedetään kiinni pussimaisesti ja kalat tuodaan alukselle verkossa. Kurenuotilla vastuullisesti kalastettaessa tulee varmistaa, että mereen jää tarpeeksi lisääntymiskykyistä kalaa ja ettei kalakantojen säilyminen ole uhattuna.

Vapaväline

Vapaväline (Pole and line) on kalastusmenetelmä, jota käytetään tonnikalalajien ja muiden suurten avomerilajien kalastukseen. Kalaparven paikantamisen jälkeen kalat houkutellaan pinnalle suihkuttamalla vettä kalastusaluksen takaosasta ja sirottelemalla pieniä syöttikaloja veden pinnalle. Kalastus tapahtuu aluksen takaosasta pitkillä koukuin varustetuilla puisilla tai lasikuitutangolla. Kalastajat nostavat koukkuihin tarttuneet kalat yksitellen alukseen. Menetelmällä saadaan vain hyvin vähän sivusaalista eikä sillä vahingoiteta muita merieläimiä, kuten delfiinejä, haita, merikilpikonnia tai lintuja.

Laillista kalastusta edistetään sääntelyllä

Yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa edistämme kestävää kalastusta ja merien ekosysteemien säilymistä. Tavarantoimittajillamme on vakiintuneet, luotettavat yhteistyökumppanit, joiden kalastusaluksilla tonnikalat pyydetään. 

Noudatamme EU:n sääntöjä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi. Näillä IUU-säännöillä varmistetaan, ettei Euroopan markkinoille päädy laittomasti kalastettuja kaloja. 

Lue lisää IUU-sääntelystä

TONNIKALA PURKKIIN TEHTAALLA

Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat tulevat neljältä tavarantoimittajalta. Alta näet, miltä tehtaalta ostamasi tonnikala tulee.

Tavarantoimittaja:
Sea Value Public Company Limited
Tehdas:
Unicord Public Company Ltd, Unicord 2

TAVARANTOIMITTAJAN VASTUU

Sea Value PCL edistää liiketoiminnassaan ympäristönsuojelua muun muassa tukemalla vesivarojen ja ekosysteemien säilyttämistä. Sea Value PCL varmistaa, että purkkiin päätyvä kala on kalastettu noudattaen sääntöjä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen (IUU) torjumiseksi. Sosiaalista vastuuta Sea Value PCL edistää toimimalla eettisesti, avoimesti ja kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien ja työtapojen mukaisesti. 

Tehtaalla on tehty BRC-auditointi

2020

Tehtaalla on tehty amfori BSCI -auditointi

2019

Kesko on tehnyt tavarantoimittajan, Sea Value Public Company Limited, kanssa yhteistyötä vuodesta

1990

Unicord Public Company Ltd, Unicord 2 -tehtaalla työskentelee

3089

henkilöä

LISÄÄ TIETOA

 

Haluatko tutustua toisen tuotteen tarinaan? Katso tuotteet täältä:

Tutustu

Takaisin ylös