TUTUSTU TUOTTEISIIN

Mistä ovat kotoisin mywear t-paita, Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat ja ananassäilykkeet, Pirkka Reilun kaupan ruusut ja PROF Timber -puutavara? Haluamme lisätä hankintaketjujemme läpinäkyvyyttä kertomalla tuotteidemme alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle. Valitse tuote ja lue lisää.

Edistämme kestävää metsien käyttöä

PROF Timber -puutavara on hyvä valinta

ALKUPERÄ JÄLJITETTÄVISSÄ

K-Raudan omien PROF Timber -tuotteiden alkuperä on jäljitettävissä. K-Raudat hankkivat paljon lähialueilla kaadettua ja jalostettua puutavaraa, jolloin kustannukset ja kuljetuksista syntyvät hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöt ovat maltillisia.

HÄVIKIN PIENENTÄMINEN

Hävikin pienentäminen on oleellinen osa PROF Timber -konseptia hankintaketjussa metsästä loppuasiakkaalle. Tavoitteemme on ollut vähentää hävikkiä 100 000 tukkipuun verran vuosikulutuksestamme vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2023 saavutimme tavoitetta ja vähensimme hävikkiä noin 72 000 tukkipuun verran. Tämä vastaa jonoon laitettuna lähes 400 kilometrin matkaa tukkipuuta. Tavoitteeseen päästään pakkauskehityksellä ja määrämittaisten tuotteiden myynnillä, jolloin asiakas pystyy ostamaan itselleen mahdollisimman sopivan pituista puutavaraa.

 

 

 

 

PEFC-standardi

PROF Timber -puutavara on aina PEFC-sertifioitua. K-Rauta-kohtaiset PEFC-prosentit löydät täältä.

Laadunvarmistus

PROF Timber -tuotteet täyttävät aina kullekin tuotteelle asetetut korkeat laatuvaatimukset.

Hyvin hoidetut metsät kasvattavat hiilinielua

Kasvava puu varastoi itseensä ilmakehässä olevaa hiilidioksidia. Voimakkaassa kasvuvaiheessa olevat nuoret puut sitovat paljon hiilidioksidia. Kun metsää hoidetaan ja hakataan kestävän kehityksen mallin mukaisesti, metsät pystyvät tuottamaan hiilidioksidia sitovaa uutta puumassaa mahdollisimman tehokkaasti.

      

Rakentamisessa puu toimii hiilivarastona

Kun puu kaadetaan ja hyödynnetään rakennusmateriaalina, sen elämä hiilivarastona jatkuu. Puuhun varastoitunut hiili vapautuu vasta puun polttamisen yhteydessä. Tuolloinkaan hiilidioksidia ei vapaudu ilmakehään enempää kuin puuhun kasvuvaiheessa sitoutunut.

 

Missä PROF Timber -puutavara sahataan

PROF Timber -puutavara on peräisin suomalaisista sertifioiduista metsistä. Metsästä puu kuljetetaan sahoille käsiteltäväksi. Sahoilla puutavara sahataan, kuivataan ja lajitellaan. Sahoilta puutavara siirtyy joko suoraan tai jatkojalostuksen kautta myytäväksi K-Rautoihin. Sahauksen sivutuotteet ohjataan hyötykäyttöön.

Kestävää metsien hoitoa

Kestävästi hoidettujen metsien puusta valmistetun tuotteen tunnistaa PEFC-merkistä. PEFC on kansainvälinen metsänhoidon sertifiointijärjestelmä, joka edistää kestävää metsätaloutta maailmanlaajuisesti. Puun alkuperän PEFC-sertifiointi sisältää vaatimuksia metsien hoidolle ja käytölle sekä puuraaka-aineen ja puutavaran seurannalle toimitusketjussa. Maailman sertifioiduista metsistä yli puolet on sertifioitu PEFC-järjestelmän vaatimusten mukaisesti ja Suomessa talouskäytössä olevista metsistä noin 90 prosenttia.

PEFC-sertifioinnissa metsiä sitoudutaan hoitamaan kestävän kehityksen taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden mukaisesti.

Taloudellinen kestävyys

- Metsänhoitotöiden laadun varmistaminen
- Puuston terveydestä huolehtiminen
- Energiapuun korjuu kestävästi
- Taimikoiden kunnosta huolehtiminen

Ekologinen kestävyys

- Ekologisesti tärkeiden metsäalueiden suojeleminen
- Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja säästö- ja runkolahopuuston jättäminen
- Pohjavesien vesistöjen ja pienvesien laadun turvaaminen
- Metsien puuston hiilinielun säilyttäminen

Sosiaalinen kestävyys

- Työntekijöiden osaamisen, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden varmistaminen
- Lasten ja nuorten metsätietämyksen ja luontosuhteen edistäminen
- Metsien virkistyskäytön turvaaminen
- Alkuperäiskansojen oikeuksien ja elinkeinojen kunnioittaminen

MITÄ PAKKAUKSESSA OLEVA PEFC-MERKKI KERTOO?

PEFC-merkki tarkoittaa, että jokaisella puuta matkan varrella jalostaneella yrityksellä on PEFC:n puun alkuperän seurantajärjestelmä. Sen avulla puutuotteita valmistava tai käyttävä yritys varmistaa luotettavasti, että tuotteeseen on käytetty kestävästi hoidetuista metsistä peräisin olevaa puuta. Riippumattomat tarkastajat valvovat säännöllisesti, että puuraaka-aineen alkuperä on jäljitettävissä. PEFC-merkin avulla myös asiakkaat voivat varmistua tuotteen vastuullisuudesta. 

pefc-label-pefc02-31-222-pefc-green_120px.png

Tiesitkö, että

75 %

Suomen pinta-alasta on metsää?
Tiesitkö, että

99 %

vapaa-ajan asunnoista on puurakenteisia?

Tavarantoimittajat ja sahat

Alta näet tavarantoimittajat ja sahat, joilla PROF Timber -puutavara sahataan.

Tavarantoimittaja:
Ha-Sa Oy
Saha:
Haapaveden Ha-Sa Oy 86600 Haapavesi
Saha:
Haapajärven Ha-Sa Oy 85800 Haapajärvi
Tavarantoimittaja:
Kuhmo Oy
Saha:
Kuhmo Oy 88900 Kuhmo
Tavarantoimittaja:
Kuhmon Aa-Puu Oy
Saha:
Kuhmon Aa-Puu Oy 88900 Kuhmo
Tavarantoimittaja:
Lännen Painepuu Oy
Saha:
Lännen Painepuu Oy 28100 Pori
Saha:
Lännen Painepuu Oy 39700 Parkano
Saha:
Lännen Painepuu Oy 23800 Laitila
Tavarantoimittaja:
PrimaTimber Oy
Saha:
PrimaTimber Oy 80100 Joensuu
Tavarantoimittaja:
Pölkky Oy
Saha:
Pölkky Oy Kuusamo 93600 Kuusamo
Saha:
Pölkky Oy Taivalkoski 93400 Taivalkoski
Saha:
Pölkky Oy Kajaani 87100 Kajaani
Saha:
Pölkky Oy Oulu 90620 Oulu
Tavarantoimittaja:
UPM Timber
Saha:
UPM Alholman saha 68600 Pietarsaari
Saha:
UPM Kaukaan saha 53200 Lappeenranta
Saha:
UPM Seikun saha 28100 Pori
Tavarantoimittaja:
Versowood Oy
Saha:
Versowood Oy 19110 Vierumäki
Saha:
Versowood Oy 11130 Riihimäki
Saha:
Versowood Oy 50670 Otava
Saha:
Versowood Oy 41500 Hankasalmi AS
Tavarantoimittaja:
Siparila Oy
Saha:
Siparila Oy 40800 Vaajakoski
Saha:
Siparila Oy 46800 Myllykoski
Tavarantoimittaja:
Metsä Fibre Oy
Saha:
Kyrön saha 21801 Kyrö
Saha:
Lappeenrannan saha 53920 Lappeenranta
Saha:
Merikarvian saha 29900 Merikarvia
Saha:
Rengon saha 14300 Renko
Saha:
Vilppulan saha 35700 Vilppula

LISÄÄ TIETOA

 

Haluatko tutustua toisen tuotteen tarinaan? Katso tuotteet täältä:

Tutustu

Takaisin ylös