Yhteiskuntavastuun raportit

Kesko on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatiman kestävän kehityksen raportointiohjeistuksen mukaisesti vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Kesko soveltaa toiminnassaan AA1000 AccountAbility Principles -periaatteita (sidosryhmien osallistaminen, olennaisten näkökohtien määrittäminen ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen).