Jätehuolto

Kauppojen ja varastojen jätteiden ja hävikin vähentämisellä sekä lajittelulla ja kierrätyksellä on merkittävä ympäristövaikutus. Keskon tavoitteena on ohjata kaikki syntyvä jäte kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön.

 

Anttila_logistiikkakeskus

Kierrätämme ja hyötykäytämme varastoissamme ja kaupoissamme syntyneet jätteet. Anttilan logistiikkakeskuksessa Keravalla saadaan hyötykäyttöön lähes kaikki jäte, noin 99 prosenttia. Ruokakeskon logistiikassa lajitellaan pakkausmateriaalit ja jätteet huolellisesti. Kaatopaikalle menevän jätteen määrää on pystytty vähentämään, ja hyötykäyttöaste on parantunut 86 %:ista (v. 2009) nykyiseen 96 %:iin.

Ruokakesko on kehittänyt K-kauppojen jätehuollon toimintamalleja vuodesta 2011 alkaen. Pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla uuden mallin mukaan toimivien noin 90 K-kaupan hyötykäyttöasteet ovat parantuneet 90 %:iin muun muassa keskitetyn jätehuoltoraportoinnin ja tehokkaan biojätteen hyödyntämisen ansiosta. Toimintamalli laajenee muualle Suomeen vuoden 2013 aikana.

Kierrätys helpommaksi asiakkaille

Kotitalouksien käytöstä poistetut kuluttajapakkaukset, kuten pantilliset juomapakkaukset, kartongin, lasin ja metallin, voi palauttaa kauppakäynnin yhteydessä K-ruokakauppojen ekopisteisiin.
 
Asiakkaille tarkoitettuja ekopisteitä on K-ruokakauppojen yhteydessä 220 kappaletta. Vuonna 2012 K-ruokakauppoihin palautettiin 330 miljoonaa tölkkiä ja 131 miljoonaa kierrätyspulloja. K-kauppojen kierrätyspisteiltä toimitettiin UFF:lle kierrätettäväksi vaatteita yli 1,7 miljoonaa kiloa.

Kaikkiin K-kauppoihin voi palauttaa käytetyt kannettavat paristot ja akut.

Jätelakiin tulleet muutokset muuttivat tuottajavastuuta ja toivat uusia tehtäviä kaupalle. Kierrättämisestä tuli kuluttajalle helpompaa, sillä entistä useammin kierrätyksen voi yhdistää kauppakäyntiin. Kuluttajat ovatkin voineet 1.5.2013 alkaen palauttaa käytetyn sähkö- ja elektroniikkalaitteensa myös kauppoihin. Kaupan vastaanottovelvoite vaihtelee myymälän koon ja tuotevalikoiman mukaan.