Vastuu omasta henkilöstöstä

Innostava esimiestyö sekä työntekijöidemme motivaatio, monipuolinen osaaminen ja työtyytyväisyys ovat menestyksemme paras tae.

 

Keskossa työhyvinvoinnin perustana on mahdollisuus tehdä mielekästä ja osaamista vastaavaa työtä turvallisessa, viihtyisässä ja työn tekemistä tukevassa työympäristössä.

Keskon tytäryhtiö K-instituutti järjestää koulutusta keskolaisille ja kaupan henkilökunnalle. Vähittäiskaupan myyjiä on jo yli 50 vuoden ajan koulutettu Mestarimyyjäkoulutuksella.

Keskon työterveyshuolto ylläpitää työntekijöiden työkykyä ja edistää työyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on hyvinvoiva työntekijä, toimiva työyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen työympäristö.

Työpaikoilla on tunnettava päivittäisen työn uhat ja riskit. Jokainen työntekijämme perehdytetään oman yksikkönsä työturvallisuuskäytäntöihin, hyviin toimintatapoihin ja olosuhteisiin. Perehdytys ennaltaehkäisee parhaiten työtapaturmia.

Tuemme työntekijöidemme harrastus- ja virkistystoimintaa yhtiöistä riippuen kerhotoiminnalla, liikunta- ja kulttuuriseteleillä tai yhteistyöllä liikuntasalien ja -järjestöjen kanssa.