Yhteiskuntasuhteet

   

Tavoitteet vaalikaudelle 2023-2027

KOHTI MENESTYVÄÄ SUOMEA

Suomi elää suurten muutosten aikaa. Tulevalla vaalikaudella on löydettävä ratkaisuja, jotka luovat mahdollisuuksia tavallisille suomalaisille ja edellytyksiä Suomen menestykselle. Matkallamme kohti 2030-lukua meidän täytyy olla valmiita tekemään muutoksia, joilla on todellisia vaikutuksia.

Yhteiskunnan kannalta keskeiset toimialat ruoka, rakentaminen ja liikenne vaativat panostuksia. Näillä elämän alueilla tehtävillä päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia niin suomalaisten elämään, ympäristöön kuin ilmastoonkin. Myös palveluiden saatavuus koko maassa on turvattava. Tulevalla vaalikaudella on syytä etsiä lisää keinoja, joilla parannamme maamme huoltovarmuutta ja valmiutta tuleviin muutoksiin.

   

   

Ajankohtaista

K-ryhmän asiakkaista 83 prosenttia haluaa itsehoitolääkkeet ruokakauppoihin

Suomessa itsehoito- ja reseptilääkkeiden myynti on nykyisin sallittu vain apteekissa. Ainoa poikkeus ovat nikotiinikorvaustuotteet. Kysyimme elokuussa K-ryhmän asiakkailta mielipiteitä itsehoitolääkkeiden myynnistä ruokakaupoissa.

Lue lisää
Päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Ari Akseli: Kaupan tulevaisuutta ohjaa asiakas

Kun kysytään, millaista kauppaa Suomi haluaa tulevaisuudessa, on vastaus selvä: sellaista kuin asiakas haluaa. Ostamisen tavat ja kohteet voivat muuttua, mutta yksi asia säilyy - asiakas päättää, kuka eurot ansaitsee.

Lue lisää
K-ryhmän Suomeen maksama yhteisövero 180,9 miljoonaa euroa vuodelta 2021

K-ryhmän Suomeen maksamat yhteisöverot muodostuvat Keskon ja K-kauppiasyrittäjien maksamista yhteisöveroista. Suomen yhteisöveron lisäksi K-ryhmä maksaa muun muassa ulkomaisia yhteisöveroja, kiinteistöveroja, tulleja ja valmisteveroja sekä tilittää veroviranomaisille muun muassa arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä ja lähdeveroja. Näistä muodostuu K-ryhmän verojalanjälki.

Lue lisää

Lausunnot

Julkisen sähköautojen latausverkoston käytettävyys vaatii riittävän lataustehon

Latausverkoston kehittämisessä tulisi olla keskiössä sähköautoilevan suomalaisen tarpeet, eli huolehtia riittävästä lataustehosta sekä varmistaa että nyt tehtävät investoinnit huomioivat tulevaisuuden kasvavan kysynnän ja edelleen kehittyvän teknologian.

Lue lausunto
Esitys fossiilittoman liikenteen tiekartasta monilta osin onnistunut

Liikenteen muutosvauhti on ennen näkemätön. Tiekartan ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä useat ovat kannatettavia.

Lue lausunto
UTP-direktiivi täytäntöön minimiharmonisoinnin periaatteella

Vastuullinen toimintatapa on K-ryhmän ydinarvo. Pidämme tärkeänä hyvien kauppatapojen edistämistä elintarvikeketjussa harmonisoimalla eurooppalaista sääntelyä.

Lue lausunto

EDUNVALVONTAKUMPPANIMME

Takaisin ylös