Yhteiskuntasuhteet

Edunvalvonnan tavoitteet

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 

 • Suomalaisen ruoan arvon ja arvostuksen nostaminen. Yhteistyötä tarvitaan koko arvoketjun läpi.
   
 • Apteekkimarkkinan uudistaminen turvallisuudesta tinkimättä. Omistuspohjan laajentaminen parantaisi lääkkeiden saatavuutta.
   
 • Alkoholipolitiikan uudistustyötä on jatkettava. Kulutustottumusten muuttuessa myös säätelyn on muututtava
   
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

  

 • Asunto on suomalaisten suurin sijoitus; siitä on kannustettava pitämään huolta. Energiatehokkaat ratkaisut vahvistavat kiinteistöjen roolia päästövähennyksiä tavoiteltaessa.
   
 • Infrastruktuurin korjausvelka jatkaa kasvamistaan. Infran kunnossapitoon ja kehittämiseen tarvitaan jatkossa selkeästi lisää investointeja ja suunnitelmallisuutta.

 

AUTOKAUPPA

  

 • Henkilöliikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan vain uudistamalla voimakkaasti Suomen ikääntynyt autokanta.
   
 • Nopeita toimia autokannan uudistamiseksi olisivat vähäpäästöisten henkilöautojen hankintakannustimien kasvattaminen ja romutuspalkkiokampanja.
   
 • Pidemmällä tähtäimellä autoilun verotuksen painopiste tulisi siirtää hankinnasta käyttöön.

   

REILU KILPAILU

  

 • Kansainvälisille verkkokaupoille on asetettava samat säännöt ja velvoitteet kuin suomalaiselle kaupalle.
    
 • Digitalisoituvassa kansainvälisessä kilpailussa suomalaisen veropolitiikan on oltava kannustavaa.
YMPÄRISTÖ & ILMASTO

  

 • K-ryhmä on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotoimiin. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja päästötön 2030
   

 

Ajankohtaista

K-Lataus-asemia nyt sadan kaupan yhteydessä – vuoden 2021 latausmäärät yli kaksinkertaistuivat

K-Lataus avasi viime vuonna 22 uutta asemaa. Nyt asiakkaat voivat ladata autoaan jo yli 100 eri K-kaupan yhteydessä ympäri Suomen. Koko vuoden latausmäärät kasvoivat 131 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Kasvu oli suurempaa kuin vielä alkuvuonna ennustettiin.

Lue lisää
Kesko valittiin jälleen kerran maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalle

Vain yksi yritys maailmassa – Kesko Suomesta – on valittu yritysten vastuullisuutta tutkivan Corporate Knightsin julkaisemalle maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle joka vuosi vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2022 Global 100 -listalle on nostettu tarkan vastuullisuusarvioinnin pohjalta maailman yhden prosentin parhaimmisto yrityksiä.

Lue uutinen
Onninen lisää jälleen vähäpäästöisiä kuljetusvaihtoehtoja: otti käyttöön biokaasulla kulkevat kuorma-autot

Onninen kehittää jatkuvasti logistisia ratkaisujaan ympäristöystävällisemmiksi. Uusimpana hankkeena Onninen on aloittanut toimitukset asiakkailleen biokaasulla toimivilla kuorma-autoilla. Uuteen kalustoon tankattava biokaasu on peräisin Gasumin biokaasulaitokselta, jossa uusiutuvaa polttoainetta valmistetaan muun muassa K-kauppojen syömäkelvottomasta biojätteestä.

Lue uutinen

Lausunnot

Julkisen sähköautojen latausverkoston käytettävyys vaatii riittävän lataustehon

Latausverkoston kehittämisessä tulisi olla keskiössä sähköautoilevan suomalaisen tarpeet, eli huolehtia riittävästä lataustehosta sekä varmistaa että nyt tehtävät investoinnit huomioivat tulevaisuuden kasvavan kysynnän ja edelleen kehittyvän teknologian.

Lue lausunto
Esitys fossiilittoman liikenteen tiekartasta monilta osin onnistunut

Liikenteen muutosvauhti on ennen näkemätön. Tiekartan ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä useat ovat kannatettavia.

Lue lausunto
UTP-direktiivi täytäntöön minimiharmonisoinnin periaatteella

Vastuullinen toimintatapa on K-ryhmän ydinarvo. Pidämme tärkeänä hyvien kauppatapojen edistämistä elintarvikeketjussa harmonisoimalla eurooppalaista sääntelyä.

Lue lausunto

Yhteystiedot

Niklas Nila

Public Affairs Manager

Gsm +358 (0)50 377 5086
etunimi.sukunimi@kesko.fi

 

EDUNVALVONTAKUMPPANIMME  

Yleinen kaupan alan edunvalvonta

Päivittäistavarakauppa

Rakentaminen ja talotekniikka

Autokauppa

  

Takaisin ylös