Yhteiskuntasuhteet

Edunvalvonnan tavoitteet

PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

 

 • Suomalaisen ruoan arvon ja arvostuksen nostaminen. Yhteistyötä tarvitaan koko arvoketjun läpi.
   
 • Apteekkimarkkinan uudistaminen turvallisuudesta tinkimättä. Omistuspohjan laajentaminen parantaisi lääkkeiden saatavuutta.
   
 • Alkoholipolitiikan uudistustyötä on jatkettava. Kulutustottumusten muuttuessa myös säätelyn on muututtava
   
RAKENTAMISEN JA TALOTEKNIIKAN KAUPPA

  

 • Asunto on suomalaisten suurin sijoitus; siitä on kannustettava pitämään huolta. Energiatehokkaat ratkaisut vahvistavat kiinteistöjen roolia päästövähennyksiä tavoiteltaessa.
   
 • Infrastruktuurin korjausvelka jatkaa kasvamistaan. Infran kunnossapitoon ja kehittämiseen tarvitaan jatkossa selkeästi lisää investointeja ja suunnitelmallisuutta.

 

AUTOKAUPPA

  

 • Henkilöliikenteen päästövähennystavoitteet saavutetaan vain uudistamalla voimakkaasti Suomen ikääntynyt autokanta.
   
 • Nopeita toimia autokannan uudistamiseksi olisivat vähäpäästöisten henkilöautojen hankintakannustimien kasvattaminen ja romutuspalkkiokampanja.
   
 • Pidemmällä tähtäimellä autoilun verotuksen painopiste tulisi siirtää hankinnasta käyttöön.

   

REILU KILPAILU

  

 • Kansainvälisille verkkokaupoille on asetettava samat säännöt ja velvoitteet kuin suomalaiselle kaupalle.
    
 • Digitalisoituvassa kansainvälisessä kilpailussa suomalaisen veropolitiikan on oltava kannustavaa.
YMPÄRISTÖ & ILMASTO

  

 • K-ryhmä on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotoimiin. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2025 ja päästötön 2030
   

 

Ajankohtaista

K-ryhmän kuntavaalisivusto avattu - Tutustu K:n tavoitteisiin valtuustokaudelle 2021-2025

K haluaa rakentaa yhdessä kuntien kanssa kestävää kasvua ja elinvoimaista tulevaisuutta eri puolilla Suomea. Keskon ja kauppiaiden ostot Suomesta ovat noin 6,8 miljardia euroa ja K-ryhmän tuottama taloudellinen hyöty maakuntiin on kokonaisuudessaan yli 8 miljardia euroa. 

Lue lisää
K-Lataus kasvaa vuoden 2021 aikana kahdellakymmenellä uudella latausasemalla

Pikalatausmäärät kasvaneet yli 130 %. Investoinnit K-Lataukseen jatkuvat voimakkaasti vuoden 2021 aikana painottuen suurteholatausasemiin. K-Lataus on Suomen suurin pikalatausverkosto.

Lue uutinen
Hiilineutraaliutta tavoitteleva K-ryhmä valjasti tekoälyn kehittämään kauppojen energiatehokkuutta

K-ryhmän ja EnerKeyn uudessa kokeilussa tekoäly valjastetaan tunnistamaan mahdollisuuksia energiansäästöön K-ruokakaupoissa.

Lue uutinen

Lausunnot

Toimenpidekokonaisuus kansallisen EU-elvytyspaketin hyödyntämiseen

Kokosimme yhteen ratkaisuja, joilla uskomme olevan nopeasti todennettavia hyötyjä meille kaikille – taloudelle, ihmisille ja ympäristölle.

Lue lausunto
Esitys fossiilittoman liikenteen tiekartasta monilta osin onnistunut

Liikenteen muutosvauhti on ennen näkemätön. Tiekartan ensimmäisen vaiheen toimenpiteistä useat ovat kannatettavia.

Lue lausunto
UTP-direktiivi täytäntöön minimiharmonisoinnin periaatteella

Vastuullinen toimintatapa on K-ryhmän ydinarvo. Pidämme tärkeänä hyvien kauppatapojen edistämistä elintarvikeketjussa harmonisoimalla eurooppalaista sääntelyä.

Lue lausunto

Yhteystiedot

Niklas Nila

Public Affairs Manager

Gsm +358 (0)50 377 5086
etunimi.sukunimi@kesko.fi

 

EDUNVALVONTAKUMPPANIMME  

Yleinen kaupan alan edunvalvonta

Päivittäistavarakauppa

Rakentaminen ja talotekniikka

Autokauppa

  

Takaisin ylös