TUTUSTU TUOTTEISIIN

Mistä ovat kotoisin mywear t-paita, Pirkka- ja K-Menu-tonnikalat ja ananassäilykkeet, Pirkka Reilun kaupan ruusut ja PROF Timber -puutavara? Haluamme lisätä hankintaketjujemme läpinäkyvyyttä kertomalla tuotteidemme alkuperästä ja reitistä K-kaupan hyllylle. Valitse tuote ja lue lisää.

Pirkka Luomu Reilun kaupan banaani

Mistä Pirkka Luomu Reilun kaupan banaani on kotoisin?

Ecuador 2023 - ASOGUABO Banana-Samuel 1080x1080.jpg

Samuel edustaa banaaninviljelyn nuorempaa sukupolvea. Photo: Guillermo Granja / Fairtrade

 

Pirkka Luomu Reilun kaupan banaanit viljellään Ecuadorissa Reilun kaupan sertifioimilla tiloilla. 

Ecuador on suurin banaanin viejä maailmassa ja toiseksi suurin Reilun kaupan banaanin tuottajamaa. Kostea, trooppinen ilmasto yhdistettynä rikkaaseen maaperään tekee Ecuadorista otollisen paikan banaaninviljelyyn.

Ecuadorissa Reilun kaupan banaaneista yli 74 prosenttia viljellään pientilojen muodostamissa osuuskunnissa ja 26 prosenttia suurtiloilla. Sekä sertifioitujen osuuskuntien että suurtilojen määrä on kasvanut, ja viime vuosina suurtilojen määrän kasvu on ollut voimakkaampaa.

Vastuullisuuden näkökulmasta tuotantomuodolla on merkitystä: plantaaseilla yleisimmät ihmisoikeushaasteet liittyvät työntekijöiden palkkoihin ja työoloihin, kun taas pientiloilla viljelijöiden ansiotasoon.

 

Banaanin tie viljelmältä kauppaan

Pirkka Luomu Reilun kaupan banaanit viljellään Ecuadorissa, jossa ne poimitaan noin yhdeksän kuukauden iässä. Ensin banaanit kuljetetaan viljelmiltä rekalla satamaan Machalan kaupunkiin, jossa ne lastataan laivaan kohti Panamassa sijaitsevaa Manzanilloa. Manzanillosta banaanit jatkavat matkaansa valtamerilaivalla kohti Saksaa, joko Bremerhavenin tai Hampurin satamaa, josta laivakontit lastataan edelleen kohti Helsinkiä. Banaanien matka viljelmiltä Suomeen kestää kokonaisuudessaan noin viisi viikkoa.

Banaanit kypsyvät Vantaalla

Banaanikypsyttamo 750px.jpg

Saapuessaan Suomeen banaanit ovat vielä vihreitä ja raakoja. Kaikki K-ruokakaupoissa myytävät banaanit kypsyvät K-ryhmän banaanikypsyttämössä Vantaan Hakkilassa. Banaanikypsyttämössä on 30 kypsytyshuonetta, joihin mahtuu lähes miljoona kiloa banaania. 

Kypsyminen käynnistetään antamalla banaaneille lämpöä ja etyleenikaasua, jota on hedelmissä luonnostaan. Banaanien kypsytys kestää noin 4-8 vuorokautta ja kypsytyshuoneen ilma vaihtelee +12-20 asteen välillä. Kypsyessään banaanit saavat niille tutun keltaisen värinsä ja maku muuttuu karvaasta makeaksi. Banaanin laatua valvotaan saapuessa, kypsytyksen aikana ja ulos toimitettaessa. 

Kestävää banaaninviljelyä

Banaanintuotannosta on tullut haastavampaa ilmastonmuutoksen ja sen aiheuttamien sään ääri-ilmiöiden vuoksi. Kuivuus lisää kastelun tarvetta, kun taas liiallinen kosteus tautiriskiä. On tärkeää panostaa ympäristön kannalta kestäviin tuotantotapoihin, jotta banaanin viljely voisi jatkua tulevaisuudessakin.

Luomutuotannolla on ympäristön kannalta etuja tavanomaiseen tuotantoon verrattuna. Luomupelloilla luonnon monimuotoisuus on suurempi ja luomu ylläpitää maaperän kasvukuntoa tavanomaista tuotantoa paremmin. Kestävät viljelymenetelmät, kerääjäkasvit ja viljelykierto vaikuttavat positiivisesti myös hiilen sidontaan.

Reilu kauppa edistää ympäristöystävällistä banaanintuotantoa monin tavoin. Useat Reilun kaupan kriteerit koskevat ympäristöasioita. Jotta tilat voivat myydä tuotteitaan Reilun kaupan tuotteina, niiden on muun muassa suojeltava metsiä, vähennettävä ilmastopäästöjään, energian ja veden kulutusta sekä tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden käyttöä.

MicrosoftTeams-image (19).png

YMPÄRISTÖKOULUTUKSIA VILJELIJÖILLE

Reilun kaupan järjestämillä koulutuksilla on riippumattomien arviointien mukaan merkittävä vaikutus viljelijöiden ympäristötietoisuuteen ja -toimiin. Lisäksi Reilun kaupan viljelijäverkostot edistävät viljelijöiden keskinäistä ajatustenvaihtoa ja oppimista parhaista käytännöistä. 

 

VASTUULLISUUS VARMENNETAAN

Reilun kaupan tuotannossa on noudatettava tiukkoja säännöksiä, joilla suojataan sekä viljelijöitä että luontoa. Kriteerien noudattamista valvotaan läpi tuotantoketjun riippumattomien auditointien kautta. Reilun kaupan valvonnalle on myönnetty ISO 17065 -standardi, joka on osoitus puolueettomasta ja läpinäkyvästä valvonnasta.

REILUN KAUPAN LISÄ

Reilun kaupan banaanin viljely tapahtuu kehittyvissä tuottajamaissa, missä Reilu kauppa työskentelee sen eteen, että viljelijät ja työntekijät saavat elämiseen riittävän toimeentulon. Reilun kaupan banaaneista maksetaan aina vähintään Reilun kaupan takuuhinta ja sen päälle Reilun kaupan lisää.

Ecuador 2023 - ASOGUABO Banana (5)1080x1080.jpg

Photo: Guillermo Granja, Fairtrade

REILUN KAUPAN LISÄLLÄ TEHDÄÄN HYVÄÄ

Pirkka Reilun kaupan banaaneista on kertynyt Reilun kaupan lisää vuosina 2008-2021 yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa. Banaaniviljelmillä Reilun kaupan lisän käytöstä päättävät viljelijät ja työntekijät demokraattisesti yhdessä. Varat on tarkoitettu yhteisön sosiaaliseen tai taloudelliseen kehittämiseen. 

Reilun kaupan lisää on käytetty banaanitiloilla moniin tarkoituksiin:

  • terveydenhoitopalveluiden perustamiseen
  • työntekijöiden asuinolosuhteiden parantamiseen
  • koulutuspalveluiden kehittämiseen työntekijöille ja heidän perheilleen
  • terveysvakuutusten myöntämiseen
  • infrastruktuurin kehittämiseen, esim. teiden rakentamiseen 

Banaanitilat

Pirkka Luomu Reilun kaupan banaanit tulevat valikoiduilta banaanitiloilta. Tierra Fértil ja Las Guayas ovat kaksi viime aikojen merkittävimpiä Pirkka Luomu Reilun kaupan banaanin viljelijöitä.

Tavarantoimittaja:
Fyffes Vuonna 1888 perustettu Fyffes on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista hedelmien maahantuojista ja jakelijoista. Yhtiöllä on yli 5 400 vakinaista työntekijää ja noin 11 000 - 16 500 kausityöntekijää. Kesko on tehnyt yhteistyötä Fyffesin kanssa seitsemän vuoden ajan.
Banaanitila:
Tierra Fértil on viljelijöiden muodostama osuuskunta, joka kokoaa yhteen 103 pientä ja keskisuurta banaanintuottajaa Ecuadorin etelärannikolta. Yksittäisten pienviljelijöiden on haastavaa saada banaaneja kansainvälisille markkinoille, mutta Tierra Fértilin kaltaisten osuuskuntien muodostaminen mahdollistaa sen. Osuuskunta viljelee yhteensä noin 22 000 laatikkoa banaania viikossa, jotka myydään pääosin Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.
Vastuullisuus:
Tierra Fértilin osuuskunta muodostuu pienistä ja keskisuurista perheviljelmistä, ja sen jäsenistä noin 18 % on naisia. Osuuskunnalla on Reilun kaupan sertifikaatin lisäksi myös Global GAP- ja Luomu-sertifikaatit, ja kaikilla 103 osuuskunnan jäsenellä onkin laaja kokemus luomubanaanin tuotannosta. Osuuskunta on osallistunut Reilun kaupan lisällä rahoitettuun PIP-projektiin (project for increased productivity), jonka tarkoituksena on auttaa pieniä banaaninviljelijöitä kehittämään tuotantoprosessejaan luonnonvaroja säästäen. Osana projektia viljelijöille on järjestetty erilaisia koulutuksia ja työpajoja. Osuuskunta on projektin ansiosta pystynyt kasvattamaan banaanituotannon määrää, parantamaan tuotteiden laatua sekä laskemaan viljelyn yleisiä kuluja. Reilun kaupan lisää osuuskunta on käyttänyt mm. apteekin, virkistysalueen ja luomulannoitteiden tuotantopaikan perustamiseen sekä maaperän tutkimuksiin, joiden tuloksilla on pystytty optimoimaan lannoitusta. Lisäksi Reilun kaupan lisällä on hankittu esimerkiksi tietokoneita ja leluja paikallisten koulujen käyttöön. Reilun kaupan lisä mahdollistaa myös sen, että osuuskunta voi myöntää viljelijöilleen 15 viikon korotonta lainaa.
Tavarantoimittaja:
Fyffes Vuonna 1888 perustettu Fyffes-yhtiö on yksi maailman suurimmista ja vanhimmista hedelmien maahantuojista ja jakelijoista. Yhtiöllä on yli 5 400 vakinaista työntekijää ja noin 11 000 - 16 500 kausityöntekijää. Kesko on tehnyt yhteistyötä Fyffesin kanssa seitsemän vuoden ajan.
Banaanitila:
Las Guayas on 83 pienestä ja keskisuuresta banaanitilasta koostuva osuuskunta Ecuadorin länsiosassa. Tierra Fértilin tavoin Las Guayasin osuuskunnan muodostaminen on mahdollistanut pienviljelijöille pääsyn kansainvälisille markkinoille. Osuuskunta on asettanut tavoitteekseen banaanintuotannon jatkuvan parantamisen ja kasvattamisen. Vuonna 2019 osuuskunnan banaanintuotanto oli 2600 laatikkoa banaania per hehtaari ja tähtäimessä on kasvattaa banaanintuotantoa 3000 laatikkoon banaania per hehtaari vuoteen 2023 mennessä.
Vastuullisuus:
Las Guayasin osuuskunnan jäsenistä noin neljäsosa on naisia. Osuuskunta panostaa vahvasti luomuviljelyyn ja kehittää aktiivisesti erilaisia luomuviljelytapoja, jotta vaikutukset ihmisiin, luontoon ja eläimiin olisivat mahdollisimman vähäiset. Osuuskunta tuottaa omaa banaanipuiden lehdille suihkutettavaa luomulannoitetta, jonka avulla voidaan voimistaa kasvia sekä lisätä sen kukintaa ja satoa. Oma luomutuotanto tuo osuuskunnalle myös taloudellisia säästöjä. Reilun kaupan jäseneksi liittymisen myötä osuuskunta on muodostanut komitean valvomaan työntekijöiden hyvinvointia ja asetettujen sääntöjen noudattamista sekä lisäämään työturvallisuutta. Osuuskunnan työntekijät ovat myös saaneet mm. uusia työvaatteita ja -kenkiä sekä työhön tarpeellisia suojavarusteita. Reilun kaupan lisää halutaan käyttää myös ympäröivän yhteisön hyväksi ja osuuskunta onkin lahjoittanut maata jäteveden puhdistamon rakentamiselle.

Tierra Fértil

Osuuskunta muodostuu

103

perheviljelmästä
Reilun kaupan jäsen vuodesta

2013

alkaen
Tiloilla tehdään säännöllisesti Reilun kaupan auditointeja, joista viimeisin vuonna

2021

Tiloilla tehdään säännöllisesti kolmannen osapuolen GlobalGAP-auditointi, josta viimeisin vuonna

2021

Las Guayas

 

Osuuskunta muodostuu

84

banaanitilasta
Reilun kaupan jäsen vuodesta

2019

alkaen
Tiloilla tehdään säännöllisesti Reilun kaupan auditointeja, joista viimeisin vuonna

2022

Tiloilla tehdään säännöllisesti kolmannen osapuolen GlobalGAP-auditointi, josta viimeisin vuonna

2021

Carmita Gía, Tierra Fértilin jäsen

Carmita Gía, 65 vuotta, on tehnyt pitkän uran banaaninviljelyn parissa. Köyhistä oloista lähtöisin oleva Carmita aloitti banaaninviljelyn 18 vuotta sitten vuokratulla noin kolmen hehtaarin tilalla. Yhdeksän vuotta sitten Carmita liittyi Tierra Fértilin osuuskuntaan, ja tähän päätökseen hän on ollut tyytyväinen. Nyt Carmitalla on oma kahdentoista hehtaarin banaaniviljelmä, jossa työskentelee yhteensä lähes 15 työntekijää. Myös Carmitan kaikki aikuiset lapset työskentelevät tilalla.

Muiden Tierra Fértilin osuuskunnan jäsenten tavoin myös Carmita harjoittaa luonnonmukaista viljelyä. Carmita on luomuviljelyn suuri puolestapuhuja ja hän iloitsee myös siitä, että luomuviljelystä maksetaan viljelijälle parempaa hintaa.

Carmita kertoo Reilulla kaupalla olleen paljon myönteisiä vaikutuksia. Reilun kaupan lisällä on esimerkiksi perustettu lääkärin vastaanotto, jossa Carmita ja hänen perheensä saavat terveydenhoitopalveluita. Vaikka korona-aika oli haastavaa, Carmita on onnellinen siitä, että kaikki osuuskunnan jäsenet saivat käyttöönsä kasvomaskeja ja rokotteet tautia vastaan.

Carmita.jpg

Photo: Willy Paredes/Fairtrade 

LISÄÄ TIETOA

 

Haluatko tutustua toisen tuotteen tarinaan? Katso tuotteet täältä:

Tutustu

Takaisin ylös