SDG 13 Ilmastotekoja

YK:n kestävän kehityksen tavoite 13 on Ilmastotekoja. Tavoitteena on toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan. Lue alta, miten Kesko edistää tavoitetta omassa toiminnassaan.

Kansainvälisesti ja paikallisesti: 

 • Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen. Tätä sähköä käytetään K-kaupoissa ja muissa K-ryhmän kiinteistöissä.
 • Uusiutuvan energian käytön lisääminen K-ryhmän kaupoissa. K-ryhmän kauppojen katoilla toimii 34 aurinkovoimalaa, ja K-ryhmä on Suomen suurimpia aurinkosähkön tuottajia ja käyttäjiä. K-ryhmä kasvattaa oman uusiutuvan sähkön määrää myös hankkimalla tuulivoimaa seuraavan 15 vuoden ajan Suomeen rakennettavasta uudesta tuulivoimapuistosta. Hankinnan myötä K-ryhmän oma uusiutuvan energian tuotanto kasvaa kuusinkertaiseksi vuoden 2022 lopussa.
 • Keväällä 2019 Keskon hallitus nosti vastuullisuuden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen Keskon strategian painopisteisiin. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuonna 2025. Päästöjä vähennetään systemaattisesti siten, että oma toiminta ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä.
 • Kesko on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017–2025. Sopimuksen mukaisesti Kesko sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 %. 
 • Kesko asetti kesäkuussa 2017 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä SBTIn hyväksymät tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi.
 • Kesko Logistiikka pienentää kuljetusten päästöjä kuljetusten reittisuunnittelulla, toimitusten paluukuljetuksilla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella. 
 • Kiertotalousratkaisujen ja -mahdollisuuksien aktiivinen kartoitus.
 • Kauppapaikkojen suunnittelun ja rakentamisen lähtökohtana on kestävä kehitys ja energiatehokkuus. 
 • Innovatiivinen yhteistyö Gasumin kanssa: kaupan biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa.
 • Hybridi- ja sähköautomallistojen kasvu autokaupassa.
 • Tarjoamme laajan sähköautojen latauspisteverkoston.
Takaisin ylös