SDG 10 Eriarvoisuuden vähentäminen

YK:n kestävän kehityksen tavoite 10 on Eriarvoisuuden vähentäminen. Tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Lue alta, miten Kesko edistää tavoitetta omassa toiminnassaan.

Kansainvälisesti:

Paikallisesti:

  • Keskon ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin aikana kuultiin asiakkaiden ja henkilöstön  näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.
  • Kesko toimi Helsinki Pride 2019 -yhteistyökumppanina työryhmän suosituksesta ja otti näin kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaan syrjintään.
Takaisin ylös