Työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2019

Suunnitelmat 2020

Työnantajamielikuva

Olemme työtyytyväisyydessä kaupan alan paras työnantaja.

K-ryhmä paransi sijoitustaan Universumin Ideal Employer Ranking -opiskelijatutkimuksessa ja oli sijalla 30. Nousua oli 17 sijaa, ja K-ryhmä palkittiin nopeana nousijana.
Laajensimme valtakunnallista
yhteistyöverkostoa ja otimme käyttöön uuden
oppilaitoslähettiläsmallin.

Jatkamme systemaattista työtä työnantajakuvan parantamiseksi sekä keskeisten ulkoisten että sisäisten sidosryhmiemme kanssa. Tiivistämme edelleen oppilaitosyhteistyötä valittujen oppilaitosten kanssa.

Työhyvinvointi ja työkyky

  

Parannamme työmotivaatiota ja -viihtyvyyttä.

Otimme Suomessa käyttöön K Well-toimintamallin, joka korostaa omia vaikutusmahdollisuuksia hyvinvointiin ja kokoaa kattavasti hyvinvointia tukevat toimintamallit ja työnantajan palvelut yhteen. 

Laajennamme K Well –toimintamallia soveltaen sitä eri liiketoimintoihin ja yhdistämme sen osaksi muun muassa esimiesvalmennuksia. Panostamme erityisesti mielen hyvinvoinnin tukemiseen ja palveluihin. 

Vähennämme sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

 

Kehitimme uuden työkykyjohtamisen teknologisen ratkaisun (K Sensor), uudistimme työkykyjohtamisen prosessit ja käynnistimme muutokseen liittyvän käyttöönoton viestinnän sekä esimiesvalmennukset.  Arvioimme psykososiaalisen kuormittuneisuuden yhteisellä mittaristolla osana henkilöstötutkimustamme.

Otamme Suomen toiminnoissa käyttöön K Sensor –työkykyjohtamisen järjestelmän ja uudet prosessit. Norjassa on käytössä oma järjestelmä. Työtapaturman aiheuttama työkyvyttömyysuhkan seuranta toteutuu samassa prosessissa.

 

 

Osaamisen kehittäminen

 

Käymme kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vuosittain.

Kehityskeskustelut ovat keskeinen osa suorituksen johtamisen malliamme. Noin 85 % henkilöstöstämme on käynyt keskustelun tavoitteistaan ja kehittymisestään.

Jatkamme tavoite- ja kehityskeskustelujen ohjeistusta ja valmennusta esimiehille ja henkilöstölle.

Koulutamme esimiehiämme säännöllisesti.

 

Järjestimme Suomessa kaikille esimiehille suunnatun esimiesvalmennuksen uusista johtamisen kulmakivistä; valmennukseen osallistui 1 218 henkilöä.

 

Jatkamme systemaattista esimiestyön kehittämistä valittujen painopisteiden pohjalta.

Suorituksen johtaminen

Tunnemme työmme tavoitteet ja saamme palautetta suoriutumisestamme.

 

Vuoden 2019 henkilöstötutkimuksen mukaan 93 %  henkilöstöstämme ymmäri miten oma työpanos vaikutti oman yksikön tavoitteiden saavuttamiseen. Noin 60 % henkilöstöstä sai esimieheltään säännöllistä palautetta työsuorituksestaan. 

 

Edistämme esimiesten kykyä antaa palautetta panostamalla siihen osana suorituksen johtamista ja esimiesvalmennuksia.  Kehitämme tulospalkkiomalleja edelleen palvelemaan liiketoimintaa entistä paremmin.

Takaisin ylös