Hyvä hallinto ja talous

Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä hallinnointitapa luovat vahvan perustan hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2019

Suunnitelmat 2020

Pääoman tuotto


Keskon vertailukelpoinen sidotun pääoman tuottotavoite on 11 %.

Keskon hallitus hyväksyi keväällä 2019 konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Taloudelliset tavoitteemme ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 %.

 

Etenemme vahvasti kohti taloudellisia tavoitteitamme ja parempaa
pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja
käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen
kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

K Code of Conduct

 


Koko henkilökuntamme noudattaa K Code of Conductia.

 

 

Velvoitamme koko henkilöstön kaikissa toimintamaissa kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuonna 2019 vuosikuittauksen tehneiden määrä oli 82 % henkilöstöstä.

 

Jatkamme vuosihyväksyntäkierroksen systematisointia ja edistämme K Code of Conductiin sitoutumista esimiestyön, koulutusten ja jatkuvan esilläpidon keinoin. Vuosihyväksyntäprosessin viemistä osaksi K Success Factors -henkilöstöjärjestelmää testataan Suomessa.

 

 

 

Järjestämme säännöllistä koulutusta K Code of Conductista.

 

Julkaisimme Kertaa K Code of Conduct -verkkokoulutuksen kaikissa toimintamaissa lokakuussa. Vuoden loppuun mennessä koulutuksen oli suorittanut 4 617 henkilöä. Järjestimme Keskon Ruotsin-toimintojen ja Kespron avainhenkilöille K Code of Conduct -tilaisuudet, joissa käsiteltiin muun muassa korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita.

Jatkamme systemaattisesti K Code of Conductin tunnettuutta edistäviä toimenpiteitä. Pidemmän K Code of Conduct -eLearning-koulutuksen lisäksi tavoitteena on julkaista kahden vuoden välein eri teemoihin keskittyvä lyhyempi kertauskurssi. Viestinnän ja jalkautuksena tukena toimii aktiivinen K Code of Conduct -lähettiläsverkosto.

Takaisin ylös