Ympäristö

Sitoudumme Pariisin ilmastokokouksen tavoitteisiin hillitä ilmaston lämpenemistä. Edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä toimitusketjuissamme.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2020

Uusiutuva energia

 
Hankimme 100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa. Vuonna 2020 hankimme 552 GWh vesivoimalla ja bioenergialla tuotettua uusiutuvaa sähköä alkuperätakuilla Pohjoismaista.
Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2020 Keskolla oli 42 aurinkovoimalaa hallinnoimissaan kiinteistöissä. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 9,3 GWh sähköä. Vuoden 2020 lopussa käytössä olevien omien aurinkovoimaloidemme vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on noin 11 GWh.

Kauppojen energiatehokkuus

Energiastrategiamme tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 10 % vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2020 teimme 20,3 GWh:n verran energiatehokkuustoimenpiteitä, mikä on 97 % energiastrategiamme vuosittaisesta 21 GWh:n tavoitevauhdista.

Luonnon monimuotoisuus

K-Kalapolut-yhteistyö WWF:n kanssa: Avaamme vähintään 50 nousuestettä ja teemme vähintään 100 kutupaikkaa uhanalaisille vaelluskaloille Suomessa vuosina 2017–2021. Lisäämme tietoisuutta vaelluskalojen uhanalaisuudesta ja järjestämme talkootapahtumia. K-Kalapolut-yhteistyön neljännen kauden aikana vuonna 2020 järjestimme vaelluskalojen elinympäristöjen kunnostuksia yhdessä 14 K-kaupan, maanomistajien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kunnostimme kahdeksassa eri kohteessa yhteensä 66 kutupaikkaa, avasimme viisi nousuestettä ja vapautimme 2,5 kilometriä kalojen saavuttamattomissa ollutta lisääntymis- ja elinympäristöä.

Vuosina 2017–2019 K-Kalapolut-yhteistyössä kunnostetuissa puroissa on tehty sähkökoekalastuksia, joilla tutkitaan kalastossa tapahtuvia muutoksia. Yhteistyön ensimmäisten vuosien kohteilta on jo saatu lupaavia tuloksia: uhanalainen taimen kutee ja lisääntyy kalojen aiemmin saavuttamattomissa olleissa puroissa. 

Science Based Targets

 
Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjä  (Scope 1 ja 2) 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Scope 1 ja 2 -päästöt ovat vähentyneet 21 % lähtötasoon verrattuna. Vuonna 2020 Kesko Senukai raportoitiin yhteisyrityksenä. Mikäli Kesko Senukai olisi ollut mukana vuoden 2020 päästöluvuissa kuten aiempina vuosina, päästöjen vähennys olisi ollut arviolta 5 %.
Olemme sitoutuneet vähentämään toimitusketjusta aiheutuvia päästöjä (Scope 3) siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä. Keskon vuoden 2020 suurimmista tavarantoimittajista 45 % oli asettanut omat päästötavoitteensa.

Logistiikan päästöt

Vähennämme Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Suhteelliset päästöt ovat vähentyneet 21 % vuoden 2011 tasosta ja olemme saavuttaneet tavoitteemme. Vuonna 2020 suhteelliset päästöt kasvoivat 2,6 % vuoteen 2019 verrattuna, mikä johtuu koronapandemian aiheuttamista alueellisista vaihteluista kuljetuksissa.

Jätteiden hyötykäyttö

Tavoitteemme on minimoida jätteen synty kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön. Vuonna 2020 tilastoidun jätehuollon hyötykäyttöaste Suomessa oli lähes 100 % ja muissa toimintamaissa 92 % (sisältää vaarallisen jätteen käsittelyn). Vuoden 2020 lopussa kiertotaloussopimuksen piirissä oli 664 kauppaa ja K-ryhmän toimipaikkaa (2019: 664 kpl). Kaupoissa syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste oli 100 % (2019: 100 %) ja kierrätysaste 75 % (2019: 74 %). 

Ruokahävikki

Tavoitteenamme on vähentää K-ryhmän ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä.   Vuoden 2020 loppuun mennessä K-ruokakauppojen ruokahävikki oli vähentynyt 12 %.
Takaisin ylös