Ympäristö

Hillitsemme yhdessä ilmastonmuutosta ja edistämme luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • Pienennämme ympäristövaikutuksia yhteistyössä koko toimitusketjun kanssa
 • Edistämme kehitystä kohti vähähiilistä kiertotaloutta
 • Autamme asiakkaitamme pienentämään ympäristövaikutuksiaan
Aihe Tavoite Tavoitteen edistyminen 2014 Tavoitteen edistyminen 2015 Tavoitteen edistyminen 2016


Uusiutuva energia


Hankimme
100 % uusiutuvaa sähköä Suomessa.


Tavoite asetettu 2016.


Tavoite asetettu 2016.


Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen. Hankimme uusiutuvan sähkön alkuperätakuilla Pohjoismaista. Vuonna 2017 painotamme sähkönhankinnassa erityisesti suomalaista bioenergiaa.


Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme.


Tavoite asetettu vuonna 2016:


Tavoite asetettu vuonna 2016.


Kesäkuussa 2016 valmistui Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala K-Citymarket Tammiston katolle. Vuoden 2016 loppuun mennessä kahteen muuhun K-Citymarketiin ja yhdeksään K-Supermarketiin rakennettiin aurinkovoimala. Kesään 2017 mennessä K-ryhmän kauppojen katoilla toimii yhteensä 16 aurinkovoimalaa. Uusien investointien myötä K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä.

Kauppojen energia-
tehokkuus


Sopimus-
kaudella 2008-2016: Parannamme energia-
tehokkuutta 65 GWh:n verran vuositasolla vuoteen 2016 mennessä.


Kesko tehosti energiankulutustaan 59 GWh:n verran ja saavutti 90 % tavoitteesta.


Kesko tehosti energiankulutustaan 64 GWh ja saavutti 97 % tavoitteesta.


K-ryhmä oli mukana kauden 2008–2016 kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutui parantamaan energiatehokkuuttaan vuositasolla 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiatehokkuussopimuskauden päättyessä K-ryhmä on parantanut energiatehokkuuttaan vuositasolla 67 GWh:n verran, mikä vastaa 3 400 omakotitalon tai 200 K-Supermarketin vuotuista energiankulutusta. Keskimääräinen K-Supermarket kuluttaa energiaa 340 MWh vuodessa.


Sopimus-
kaudella 2017-2025:  Vähennämme energiankulutustamme 7,5 % vuoteen 2025 mennessä.


Tavoite asetettu vuonna 2016.


Tavoite asetettu vuonna 2016.


Kesko allekirjoitti kaupan alan energiatehokkuussopimuksen vuosille 2017–2025. Toimenpideohjelmassa sitoudumme vähentämään energiankulutustamme 7,5 %. 


Logistiikan päästöt


Vähennämme Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihto-
indeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

 • Vähennämme päästöjä muun muassa kuljetusten reitti-
  optimoinnilla, tehokkaalla paluu-
  logistiikalla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella.


Pitkän matkan runkokuljetuksissa käytettävien kaksitasoperävaunujen määrä oli yhdeksän. Niihin mahtuu 30 rullakkoa enemmän kuin tavalliseen yhdistelmä-perävaunuun. Kaikki Keslogin yli 500 sopimuskuljettajaa oli koulutettu taloudelliseen ajotapaan.


Suhteelliset päästöt olivat vähentyneet 5,5 % lähtötasosta johtuen uusista ratkaisuista kuljetuksen ohjauksessa sekä kalustossa. Erikoispitkän Ekorekan pilottikokeiu alkoi Vantaa−Oulu-runkoliikenteessä. Ekorekkaan mahtuu kaksinkertainen määrä rullakoita verrattuna tavalliseen yhdistelmäperävaunuun.


Suhteelliset päästöt olivat vähentyneet lähtötasosta 1,9 %. Vuonna 2016 päästöt kasvoivat 3,8 % vuoteen 2015 verrattuna. Päästöjen kasvuun vaikutti Suomen Lähikaupan hankinnan myötä kasvanut kauppojen määrä. Aluksi uusiin kauppoihin toimitettiin vain Pirkka-tuotteita ja K-Market-konversioiden edetessä kauppoihin ajettiin täyttökuormia erilliskuormina.


Science Based Targets


Asetamme Science Based Targets
-päästö-
tavoitteet


Olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets -aloitteen hyväksymät päästötavoitteet. Laskentatyö aloitettiin joulukuussa 2016.

2017:
Kesko on ensimmäisenä suomalaisena kaupan alan yrityksenä asettanut tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

Kesko on sitoutunut vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjään 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Kesko on myös sitoutunut vähentämään toimitusketjustaan aiheutuvia muita epäsuoria päästöjä siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä.


Ruokahävikki


Vähennämme tunnistettua ruokahävikkiä 10 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2013 tasosta.

 • Pienennäm-
  me ruokahävikkiä
  K-ruoka-
  kaupoissa sähköisten ennuste- ja tilaus-
  järjestelmien, tehokkaan logistiikan, henkilö-
  kunnan koulutuksen, viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden hintojen alennusten ja pakkausten ominaisuuk-
  sien optimointien avulla.


Monet K-ruokakaupat lahjoittivat ruokaa hyväntekeväisyyteen. K-ruokakaupat olivat mukana Kuluttajaliiton Hävikkiviikko-kampanjassa vuonna 2014.


Aloitimme Gasumin, Myllyn Parhaan ja Wurstin kanssa yhteistyön, jossa kaupan syömäkelvottomasta biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Monet K-ruokakaupat lahjoittavat ruokaa hyväntekeväisyyteen.


Aloitimme Gasumin, Myllyn Parhaan ja Wurstin kanssa yhteistyön, jossa kaupan syömäkelvottomasta biojätteestä valmistettua biokaasua hyödynnetään energiana uusien Pirkka-tuotteiden valmistuksessa. Monet K-ruokakaupat lahjoittavat ruokaa hyväntekeväisyyteen.


Jätteiden hyötykäyttö


Tavoite on minimoida jätteen synty kaikessa toiminnassa ja toimittaa kaikki jätteet hyötykäyttöön.


Keslogin keskusvarastojen ja terminaalien jätteiden hyötykäyttöaste oli 98 % ja VV-Auto Groupin lähes 100 %. Kaupoissa syntyvien jätteiden hyötykäyttöaste oli 96 % ja kierrätysaste 67 %


Päivittäistavarakaupan jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 %, rauta- ja erikoiskaupan 99,4 % ja autokaupan 99,9 %. Muissa toimintamaissa hyötykäyttöaste oli 46 %. Jätehuoltosopimuksen piirissä olevien Etelä-Suomen kauppojen jätteiden hyötykäyttöaste oli noin 98 %. 


Suomessa jätteiden hyötykäyttöaste oli 99 % ja muissa toimintamaissa 48 %. Jätehuoltosopimuksen piirissä olevien Etelä-Suomen kauppojen jätteiden hyötykäyttöaste oli 100 %. 

Takaisin ylös