Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa
  • Kehitämme tuotevalikoimiamme asiakkaita kuunnellen
  • Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden
  • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta
Aihe Tavoite Tavoitteen edistyminen 2015 Tavoitteen edistyminen 2016 Tavoitteen edistyminen 2017


Toimitusketju


Oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu.


BSCI-prosessissa oli 200 Keskon riskimaatoimittajien tehdasta tai viljelmää. Riskimaatavarantoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 107 täyttä BSCI-auditointia ja 80 BSCI-uudelleenauditointia. Keskon päivittäistavarakaupan oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu oli 100 % varmennettu.

Jatkoimme ihmisoikeuksiin liittyvää vaikutusarviointia. Julkistimme riskimaissa toimivat omamerkkisten ja oman maahantuonnin piirissä olevien vaatteiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat nettisivuillamme.


Keskon riskimaatoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 210 täyttä BSCI-auditointia ja 60 BSCI-seuranta-auditointia. Vuoden 2017 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 386 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia. Keskon päivittäistavarakaupan oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu oli 100 % varmennettu.

Kesko Onninen Purchasing Office (KOPO) -hankintatoimisto aloitti toiminnan Shanghaissa Kiinassa. Keskon päivittäistavarakauppa ja ICA Global Sourcing aloittivat hankintayhteistyön käyttötavarakaupassa.

Osana ihmisoikeusarviota toteutimme ihmisoikeuskartoituksen riskimaiden tehtaissa yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK:n) kanssa. SASK:n maakohtaiset raportit antoivat arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Välitimme saamamme tiedot BSCI-järjestölle auditointimenettelyn kehittämiseksi.


Yhteensä 157:lle Keskon riskimaatoimittajien tehtaille tai viljelmille tehtiin täysi amfori BSCI -auditointi. Lisäksi 146:lle tavarantoimittajien tehtaille tai viljelmille suoritettiin amfori BSCI -seuranta-auditointi. Vuoden 2018 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 423 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia.

Kaksi ICA Global Sourcing (IGS) -hankintayhteistyön tavarantoimittajille suunnattua vastuullisuuskoulutusta järjestettiin Hangzhoussa Kiinassa ja Delhissä Intiassa. Hangzhoun koulutukseen osallistui 24 tavarantoimittajaa ja Delhin koulutukseen 23 tavarantoimittajaa. Osana Plan International Suomen ja Keskon yhteistyötä järjestettiin kolme amfori BSCI -tavarantoimittajakoulutusta Bangkokissa Thaimaassa. Koulutuksiin osallistui yhteensä 25 thaimaalaista kalateollisuuden tavarantoimittajaa.

Jatkona ihmisoikeusarvioinnille toteutimme Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASKin) kanssa tutkimuksen työolosuhteista viinirypäleiden toimitusketjussa.


Varmennamme omien merkkien Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeiden ainesosien
(Tier 2) vastuullisuuden.


Aloitimme Pirkka- ja K-Menu-tuotteiden ainesosien vastuullisuusselvityksen riskiarviointityökalun avulla. Selvitimme 1 923 oman merkin tuotteen ainesosien alkuperän. Näistä 233 sisälsi ainesosia, jotka tarvitsevat riskiarvioinnin perusteella lisäselvityksen ainesosan valmistajan vastuullisuudesta.


Jatkoimme työtä omien merkkien elintarvikkeiden ainesosien vastuullisuuden varmentamiseksi. Teimme ainesosien riskiarvioinnin 160 uudelle Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeelle. Näistä 29 tuotteessa oli ainesosia, joiden vastuullisuus vaatii lisäselvitystä.


Omaa riskiarviointityökalua hyödyntäen arvioimme 150:n uuden Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteen ainesosien vastuullisuutta. Riskianalyysin perusteella arvioiduista tuotteista 20 tuotetta sisälsi ainesosia, joiden valmistajan sosiaalisesta vastuullisuudesta tarvitsemme lisäselvitystä.

Omien merkkien ainesosien riskianalyysi sai tunnustusta amforin  (entinen Foreign Trade Association, FTA) vuosikokouksessa. Kesko valittiin riskianalyysin ansiosta Vuoden 2017 FTA:n jäsen -kilpailun kolmen parhaan finalistin joukkoon.


Pienennämme toiminnastamme aiheutuvaa vesiriskiä.


Aloitimme omien merkkiemme vesiriskiarvioinnin. Tavoitteenamme on tunnistaa toimitusketjussamme ne valuma-alueet, joissa on merkittävimmät veden niukkuuden tai saastumisen ongelmat.  Tavoitteenamme on saada vesiriskiarviointi valmiiksi vuonna 2016.


Jatkamme vesiriskiarviointityötä ja käytämme tuloksia toimenpiteiden suunnitteluun.


Jatkoimme vesiriskiarviointityötä ja käytämme tuloksia toimenpiteiden suunnitteluun.


Linjaukset


Kala ja äyriäiset: Keskon päivittäistavara-
kaupalla ja K-ruoka-
kaupoilla ei ole valikoimissaan WWF:n kalaoppaassa punaisella liikennevalolla merkittyjä lajeja. Keskon päivittäistavara-
kauppa ja K-ruokakaupat edistävät vihreällä merkittyjä lajeja valikoimissaan. Suosimme valikoima-
päätöksissä kestäviä kalakantoja ja MSC- ja ASC-sertifioituja tavaran-
toimittajia. K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus on ollut voimassa vuodesta 2008.
 


Pirkka-sarjassa oli 41 MSC-sertifioitua kalatuotetta.


Keskon päivittäistavarakaupan vähittäismyyntivalikoimassa oli 178 MSC-sertifioitua kalatuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 37. Kesprolle myönnettiin MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti. Kespron kalan ja äyriäisten toimitusketjun kaikki vaiheet on auditoitu ja Kespro sekä sen sertifioidut asiakasravintolat voivat käyttää markkinoinnissaan MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä. MSC- ja ASC-tuotteita oli Kespron Foodservice-valikoimissa lähes 300 kpl ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kespron Menu-sarjassa MSC-sertifioituja tuotteita oli 25 ja ASC-sertifioituja 2.


Keskon päivittäistavarakaupan vähittäismyyntivalikoimassa oli 196 MSC-sertifioitua kalatuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 41 ja K-Menu-tuotteita 1. ASC-sertifioituja tuotteita oli valikoimissa yhteensä 7, joista Pirkka-tuotteita oli 4.

Kespron horeca-valikoimissa MSC-sertifioituja tuotteita oli 304, joista Menu-tuotteita oli 30. ASC-sertifioituja tuotteita oli Kespron valikoimissa yhteensä 10, joista Menu-tuotteita oli 2.
Palmuöljy: Vuoteen 2020 mennessä kaikki omien elintarvike-
merkkiemme sisältämä palmuöljy on vastuullisesti tuotettua (CSPO).


Pirkka-tuotteiden sisältämästä palmuöljystä noin 20 % oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).


Palmuöljyä sisältävistä omien merkkien elintarviketuotteista (Pirkka, K-Menu ja Kespron Menu) noin 34 %  sisälsi vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).


Vuoden 2017 aikana myytyjen Kespron Menu -elintarviketuotteiden palmuöljystä noin 82 %  oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO), josta fyysisesti jäljitettävää (Identity Preserved) palmuöljyä 0,2 %, erilliskäsiteltyä palmuöljyä (Segregated) 74,3 %, massabalanssipalmuöljyä (Mass Balance) 20,7 % ja RSPO-krediittejä 4,9 %.

Vuoden 2017 aikana myytyjen Pirkka ja K-Menu -elintarviketuotteiden palmuöljystä noin 43 %  oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO), josta erilliskäsiteltyä palmuöljyä (Segregated) 19 %, massabalanssipalmuöljyä (Mass Balance) 79 % ja RSPO-krediittejä 2 %.


Soija: Vuoteen 2020 mennessä kaikki omien merkkiemme tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Linjaus koskee päivittäistavara-
kaupan omien merkkien elintarvikkeiden soijaperäisiä ainesosia ja eläinperäisten tuotteiden tuotannossa käytettävää soijarehua.

 


Tavoite lisätty vuonna 2016.


Olimme perustajajäsen suomalainen soijasitoumus -ryhmässä, joka aloitti toimintansa helmikuussa 2016. Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattaa sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan. Liityimme Round Table on Responsible Soy (RTRS) -järjestöön ja sitouduimme sen myötä  edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. 


Selvitimme vastuullisen soijan osuuden omien me rkkien elintarvikkeissa ja tuotantoketjussa. Vuoden 2017 aikana myytyjen omien merkkien (Pirkka, K-Menu ja Kespron Menu) elintarviketuotteissa ja tuotantoketjussa käytetty soija ei vielä ollut vastuullisesti tuotettua.


Puu ja paperi: Vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää. Puu- ja paperituotteet ovat FSC- tai PEFC-sertifioituja tai kierrätettyä materiaalia. Päivittäistavara-
kaupassa linjaus koskee omia merkkituotteita.


PEFC-sertifiointiprosentti ilmoitetaan kuukausittain Keskon nettisivuilla.


Keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 91,2 % ja kuusi 84,6 %. Kartoitamme mahdollisuuksia laajentaa puulinjausta kattamaan koko konsernin.


Kaikki puu- ja paperituotteita myyvät toimialamme laativat yhdessä puu- ja paperilinjauksen, joka julkaistiin kesäkuussa 2017. Linjauksen mukaan vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupalle on myönnetty vuonna 2013 PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjen tukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Vuonna 2017 keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 89,7 % ja kuusi 85,5 %.

Päivittäistavarakaupan Pirkka ja K-Menu -sarjoissa 54 % puu- ja paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta. Kespron Menu-sarjassa 14 % puu- ja paperituotteista sisälsi kestävää raaka-ainetta.


Muovi: Edistämme muovin kierrätystä ja uusiokäyttöä. Luomme toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen luontoon. Etsimme vaihtoehtoisia pakkaus-
materiaaleja muoville. Kasvatamme kuluttajaviestinnän avulla vaihtoehtoisten ostoskassien (puuvillakassien, kestokassien ja juuttikassien) ja pahvilaatikoiden myyntiosuudeksi 10 % vuoteen 2025 mennessä. Etsimme PVC:lle korvaavia materiaaliratkaisuja.


Ruokakauppojen valikoimiin tuli lisää kestokassivaihtoehtoja: uusi Vallila-kuosi, Kesäpäivä-kassi ja Nenäpäivä-kassi.

Julkaisimme muovilinjauksen lokakuussa 2016 ja sitouduimme muovikassien kulutuksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Muovikassit ovat olleet maksullisia K-ryhmän ruokakaupoissa ja rautakaupoissa, ja vuoden 2017 alussa ne muuttuivat maksullisiksi myös maatalous- ja konekaupoissa sekä huonekalukaupoissa. Ohuita pikkupusseja ei enää ole vuoden 2017 loppuun mennessä kassalinjastoilla esillä. Tarjoamme valikoimissamme vaihtoehtoja muovikasseille: kestokasseja, puuvillakasseja ja juuttikasseja sekä paperikasseja ja kierrätysmuovikasseja. Paperikassien osuus kaikkien eri kauppakassien myynnistä vuonna 2016 oli noin 1,5 % ja kestokassien noin 1,5 %. Keväällä 2017 valikoimiin lisättiin Amerplast Oy:n valmistamat Pirkka ESSI kiertokassit, joiden valmistukseen käytetään kotitalouksien Rinki-ekopisteisiin palauttamaa muovipakkausjätettä. Poistamme mikromuovirakeet omista kosmetiikkamerkkituotteistamme vuoden 2017 aikana. Omien merkkien pakkaukset eivät sisällä PVC:tä. Lopetamme PVC:n käytön Keskon lahjakorttien valmistusmateriaalina vuonna 2017. Pyrimme muuttamaan Plussa-kortin valmistusmateriaalin PVC-vapaaksi vuonna 2017.


Poistimme ympäristölle haitalliset mikromuovirakeet kaikista omien merkkien kosmetiikkatuotteistamme. Muutamme kaikki omien merkkien pesuaineet mikromuovittomiksi vuoden 2018 aikana. Pirkka ESSI Kiertokassit tulivat K-ruokakauppojen ostoskassien valikoimiin alkuvuonna 2017. Niiden valmistuksessa on käytetty yli 90 % kierrätysmateriaalia, josta noin puolet on kotitalouksilta erilliskerättyä muovipakkausjätettä. Ohuita pikkupusseja ei ollut kassalinjastoilla esillä vuoden 2017 loppuun mennessä ja pikkupussin sai vain pyydettäessä esimerkiksi kukkakimppua varten. Vuonna 2017 vähensimme pikkupussien kulutusta 20 %.

Pilotoimme K-ruokakaupoissa menestyksekkäästi Stora Enson valmistamaa uutta puukuitupohjaista EcoFishBoxia kalapakkauslaatikkona.  K-ryhmän lahjakortit on valmistettu vuodesta 2017 lähtien PVC-vapaasta materiaalista. Suomen Onninen Express -myymälöissä kanta-asiakkaille on jaettu ostoskoreja, jotka asiakas voi viedä mukanaan työmaalleen ja ottaa mukaansa seuraavalle käyntikerralle.


Vastuullisuus-
merkityt omat merkkituotteet


Tarjoamme laajan vastuullisuus-
merkittyjen omien merkkien valikoiman.


Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 40, Pirkka Luomu -tuotteita 134, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 41 ja Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 17.


Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 36, Pirkka Luomu -tuotteita 118, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 37, Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 32 ja Joutsenmerkittyjä tuotteita 65. Kaikki Pirkka- ja K-Menu -kahvit ovat Reilun kaupan tai UTZ-sertifioituja. Pirkka-sarjassa on 15 Reilu kauppa tai UTZ-sertifioitua suklaa- ja leivontasuklaatuotetta. Vuonna 2017 kaikki Pirkka-sarjan suklaat ovat Reilu kauppa tai UTZ-sertifioituja.

Kespron Menu-sarjassa oli 7 Reilun kaupan tuotetta, 5 luomutuotetta, 25 MSC-sertifioitua tuotetta, 2 ASC-sertifioitua tuotetta, 13 Joutsenmerkittyä tuotetta ja 5 UTZ-merkittyä tuotetta.

Cello-sarjassa kaikilla sisä- ja ulkomaaleilla on Joutsenmerkki, Cello M1 -merkittyjä tuotteita oli 62 ja Cello Allergiatunnus -merkittyjä tuotteita oli 105. PROF-sarjassa 15 tuotteella oli M1-merkki.


Pirkka-sarjassa oli 37 Pirkka Reilun kaupan tuotetta, 116 Pirkka Luomu -tuotetta, 41 MSC-sertifioitua kalatuotetta, 35 UTZ-merkittyä tuotetta, 76 Joutsenmerkittyä tuotetta, 137 Avainlippu-tuotetta, 88 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta, 220 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta ja 5 Allergiatunnus-tuotetta.

Kespron Menu-sarjassa oli 4 Reilun kaupan tuotetta, 5 luomutuotetta, 30 MSC-sertifioitua tuotetta, 2 ASC-sertifioitua tuotetta, 15 Joutsenmerkittyä tuotetta, 10 UTZ-merkittyä tuotetta, 21 Avainlippu-tuotetta, 4 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta ja 23 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan Cello-sarjassa oli 411 Avainlippu-tuotetta, 30 Joutsenmerkittyä tuotetta, 35 M1-merkittyä tuotetta ja 116 Allergiatunnus-tuotetta.


Tuote-
turvallisuus


K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu. Tuotetutkimus-
yksikön laboratorio valvoo päivittäistavara-
kaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuote-
turvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarvike-
toiminnoillamme on omavalvonta-
suunnitelma.


Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 8 037 tuotenäytettä ja teki 20 396 analyysia. Auditointeja tehtiin 7.


Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 770 tuotenäytettä ja teki 17 176 analyysia. 538 tavarantoimittajan tuoteturvallisuus on varmennettu sertifoidulla auditmenettelyllä. Omia auditointeja tehtiin 13.


Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 350 tuotenäytettä ja teki 15 076 analyysia. Yhteensä 522:lla omien elintarvikemerkkituotteiden tavarantoimittajalla on kansainvälisen tuoteturvallisuuden varmentava audit-sertifikaatti. Omia auditointeja tehtiin 59.

Takaisin ylös