Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat

Hankimme ja myymme vastuullisesti ja tuemme asiakasta kestävissä valinnoissa
  • Kehitämme tuotevalikoimiamme asiakkaita kuunnellen
  • Varmistamme hankintaketjun vastuullisuuden
  • Vastaamme tuotteiden turvallisuudesta ja laadusta
Aihe Tavoite Tavoitteen edistyminen 2014 Tavoitteen edistyminen 2015 Tavoitteen edistyminen 2016


Toimitusketju


Oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu.


BSCI-prosessissa oli 284 Keskon riskimaatavarantoimittajien tehdasta tai viljelmää. Riskimaatavarantoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 88 täyttä BSCI-auditointia ja 74 BSCI-uudelleenauditointia. Aloitimme ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin.


BSCI-prosessissa oli 200 Keskon riskimaatoimittajien tehdasta tai viljelmää. Riskimaatavarantoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 107 täyttä BSCI-auditointia ja 80 BSCI-uudelleenauditointia. Keskon päivittäistavarakaupan oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu oli 100 % varmennettu.

Jatkoimme ihmisoikeuksiin liittyvää vaikutusarviointia. Julkistimme riskimaissa toimivat omamerkkisten ja oman maahantuonnin piirissä olevien vaatteiden, asusteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat nettisivuillamme.


Keskon riskimaatoimittajien tehtailla tai viljelmillä tehtiin 210 täyttä BSCI-auditointia ja 60 BSCI-seuranta-auditointia. Vuoden 2017 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 386 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia (Riskimaatoimittajien sosiaalisen vastuun auditoinnit). Keskon päivittäistavarakaupan oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu oli 100 % varmennettu.

Kesko Onninen Purchasing Office (KOPO) -hankintatoimisto aloitti toiminnan Shanghaissa Kiinassa. Keskon päivittäistavarakauppa ja ICA Global Sourcing aloittivat hankintayhteistyön käyttötavarakaupassa.

Osana ihmisoikeusarviota toteutimme ihmisoikeuskartoituksen riskimaiden tehtaissa yhteistyössä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASK:n) kanssa. SASK:n maakohtaiset raportit antoivat arvokasta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Välitimme saamamme tiedot BSCI-järjestölle auditointimenettelyn kehittämiseksi.


Varmennamme omien merkkien Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeiden ainesosien
(Tier 2) vastuullisuuden.


Työstimme sidosryhmiä kuullen uuden riskiarviointityökalun, jota käytetään omien merkkien elintarvikkeiden ainesosien vastuullisuuden varmentamiseen.


Aloitimme Pirkka- ja K-Menu-tuotteiden ainesosien vastuullisuusselvityksen riskiarviointityökalun avulla. Selvitimme 1 923 oman merkin tuotteen ainesosien alkuperän. Näistä 233 sisälsi ainesosia, jotka tarvitsevat riskiarvioinnin perusteella lisäselvityksen ainesosan valmistajan vastuullisuudesta.


Jatkoimme työtä omien merkkien elintarvikkeiden ainesosien vastuullisuuden varmentamiseksi. Teimme ainesosien riskiarvioinnin 160 uudelle Pirkka- ja K-Menu-elintarvikkeelle. Näistä 29 tuotteessa oli ainesosia, joiden vastuullisuus vaatii lisäselvitystä.


Pienennämme toiminnastamme aiheutuvaa vesiriskiä.


Tunnistimme tarpeen selvittää toimintamme aiheuttamia vesiriskejä. Melkein puolet (47 %) suomalaisten vesijalanjäljestä on ulkomailla, sillä teollisten tuontituotteiden kulutus ja niihin liittyvät piilovesivirrat ovat suuret. Keskon merkittävimmät vedenkulutuksen vaikutukset syntyvät niiden myytävien tuotteiden kautta, jotka ovat peräisin veden niukkuudesta kärsiviltä alueilta.


Aloitimme omien merkkiemme vesiriskiarvioinnin. Tavoitteenamme on tunnistaa toimitusketjussamme ne valuma-alueet, joissa on merkittävimmät veden niukkuuden tai saastumisen ongelmat.  Tavoitteenamme on saada vesiriskiarviointi valmiiksi vuonna 2016.


Jatkamme vesiriskiarviointityötä ja käytämme tuloksia toimenpiteiden suunnitteluun.


Linjaukset


Kala ja äyriäiset: Keskon päivittäistavara-
kaupalla ja K-ruoka-
kaupoilla ei ole valikoimissaan WWF:n kalaoppaassa punaisella liikennevalolla merkittyjä lajeja. Keskon päivittäistavara-
kauppa ja K-ruokakaupat edistävät vihreällä merkittyjä lajeja valikoimissaan. Suosimme valikoima-
päätöksissä kestäviä kalakantoja ja MSC- ja ASC-sertifioituja tavaran-
toimittajia. K-ryhmän kala- ja äyriäislinjaus on ollut voimassa vuodesta 2008.
 


Pirkka-sarjassa oli 29 MSC-sertifioitua kalatuotetta.


Pirkka-sarjassa oli 41 MSC-sertifioitua kalatuotetta.


Keskon päivittäistavarakaupan vähittäismyyntivalikoimassa oli 178 MSC-sertifioitua kalatuotetta, joista Pirkka-tuotteita oli 37. Kesprolle myönnettiin MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatti. Kespron kalan ja äyriäisten toimitusketjun kaikki vaiheet on auditoitu ja Kespro sekä sen sertifioidut asiakasravintolat voivat käyttää markkinoinnissaan MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä. MSC- ja ASC-tuotteita oli Kespron Foodservice-valikoimissa lähes 300 kpl ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kespron Menu-sarjassa MSC-sertifioituja tuotteita oli 25 ja ASC-sertifioituja 2.
Palmuöljy: Vuoteen 2020 mennessä kaikki omien elintarvike-
merkkiemme sisältämä palmuöljy on vastuullisesti tuotettua (CSPO).


Pirkka-tuotteiden sisältämästä palmuöljystä noin 13 % oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO). 


Pirkka-tuotteiden sisältämästä palmuöljystä noin 20 % oli vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).


Palmuöljyä sisältävistä omien merkkien elintarviketuotteista (Pirkka, K-Menu ja Kespron Menu) noin 34 %  sisälsi vastuullisesti tuotettua palmuöljyä (CSPO).


Soija: Vuoteen 2020 mennessä kaikki omien merkkiemme tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Tämä koskee:

- omien merkkien elintarvikkeiden soijaperäisiä ainesosia

- omien merkkien eläinperäisten tuotteiden tuotannossa käytettävää soijarehua 

- maatalous-
kaupan myymien rehutuotteiden sisältämää soijaa.


Tavoite lisätty vuonna 2016.


Tavoite lisätty vuonna 2016.


Olimme perustajajäsen suomalainen soijasitoumus -ryhmässä, joka aloitti toimintansa helmikuussa 2016. Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soija on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattaa sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan. Liityimme Round Table on Responsible Soy (RTRS) -järjestöön ja sitouduimme sen myötä  edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. 


Puu: Varmistamme rautakaupan hankkiman puutavaran ja myytävien puutuotteiden alkuperän ja jäljitettävyyden. Trooppista alkuperää olevista puista valmistettujen tuotteiden tulee olla FSC- tai PEFC -sertifioituja.


Rautakeskolle on myönnetty PEFC-sertifikaatti, joka kattaa kuusi- ja mäntysahatavaran ja niiden jalosteiden sekä MDF-levyjentukkukaupan Suomessa (prosenttimenetelmä). Sertifikaatti on myönnetty 11.11.2013 ja se on voimassa 11.11.2018 asti.


PEFC-sertifiointiprosentti ilmoitetaan kuukausittain Keskon nettisivuilla


Keskimääräinen PEFC-sertifiointiprosentti oli: mänty 91,2 % ja kuusi 84,6 %. Kartoitamme mahdollisuuksia laajentaa puulinjausta kattamaan koko konsernin.

2017: Kaikki puu- ja paperituotteita myyvät toimialat laativat yhdessä puu- ja paperilinjauksen, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä kaikki Keskon valikoimissa olevat puu- ja paperituotteet ovat kestävää alkuperää.


Muovi: Edistämme muovin kierrätystä ja uusiokäyttöä. Luomme toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen vesistöihin ja muualle luontoon. Etsimme vaihtoehtoisia pakkaus-
materiaaleja muoville. Kasvatamme kuluttaja-
viestinnän avulla vaihtoehtoisten ostoskassien (puuvillakassien, kestokassien ja juuttikassien) ja pahvilaatikoiden myyntiosuudeksi 10 % vuoteen 2025 mennessä. Etsimme PVC:lle korvaavia materiaali-
ratkaisuja.


Vallilan Boulevard-kuosinen Pirkka-kestokassi tuli K-ruokakauppoihin.


Ruokakauppojen valikoimiin tuli lisää kestokassivaihtoehtoja: uusi Vallila-kuosi, Kesäpäivä-kassi ja Nenäpäivä-kassi.


Julkaisimme muovilinjauksen lokakuussa 2016 ja sitouduimme muovikassien kulutuksen vähentämiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Muovikassit ovat olleet maksullisia K-ryhmän ruokakaupoissa ja rautakaupoissa, ja vuoden 2017 alussa ne muuttuivat maksullisiksi myös maatalous- ja konekaupoissa sekä huonekalukaupoissa. Ohuita pikkupusseja ei enää ole vuoden 2017 loppuun mennessä kassalinjastoilla esillä. Tarjoamme valikoimissamme vaihtoehtoja muovikasseille: kestokasseja, puuvillakasseja ja juuttikasseja sekä paperikasseja ja kierrätysmuovikasseja. Paperikassien osuus kaikkien eri kauppakassien myynnistä vuonna 2016 oli noin 1,5 % ja kestokassien noin 1,5 %. Keväällä 2017 valikoimiin lisättiin Amerplast Oy:n valmistamat Pirkka ESSI kiertokassit, joiden valmistukseen käytetään kotitalouksien Rinki-ekopisteisiin palauttamaa muovipakkausjätettä. Poistamme mikromuovirakeet omista kosmetiikkamerkkituotteistamme vuoden 2017 aikana. Omien merkkien pakkaukset eivät sisällä PVC:tä. Lopetamme PVC:n käytön Keskon lahjakorttien valmistusmateriaalina vuonna 2017. Pyrimme muuttamaan Plussa-kortin valmistusmateriaalin PVC-vapaaksi vuonna 2017.


Vastuullisuus-
merkityt omat merkkituotteet


Tarjoamme laajan vastuullisuus-
merkittyjen omien merkkien valikoiman.


Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 44, Pirkka Luomu -tuotteita 116, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 29 ja Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 16.


Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 40, Pirkka Luomu -tuotteita 134, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 41 ja Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 17.


Pirkka-sarjassa oli Pirkka Reilun kaupan tuotteita 36, Pirkka Luomu -tuotteita 118, Pirkka MSC-sertifioituja kalatuotteita 37, Pirkka UTZ -merkittyjä tuotteita 32 ja Joutsenmerkittyjä tuotteita 65. Kaikki Pirkka- ja K-Menu -kahvit ovat Reilun kaupan tai UTZ-sertifioituja. Pirkka-sarjassa on 15 Reilu kauppa tai UTZ-sertifioitua suklaa- ja leivontasuklaatuotetta. Vuonna 2017 kaikki Pirkka-sarjan suklaat ovat Reilu kauppa tai UTZ-sertifioituja.

Kespron Menu-sarjassa oli 7 Reilun kaupan tuotetta, 5 luomutuotetta, 25 MSC-sertifioitua tuotetta, 2 ASC-sertifioitua tuotetta, 13 Joutsenmerkittyä tuotetta ja 5 UTZ-merkittyä tuotetta.

Cello-sarjassa kaikilla sisä- ja ulkomaaleilla on Joutsenmerkki, Cello M1 -merkittyjä tuotteita oli 62 ja Cello Allergiatunnus -merkittyjä tuotteita oli 105. PROF-sarjassa 15 tuotteella oli M1-merkki.


Tuote-
turvallisuus


K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu. Tuotetutkimus-
yksikön laboratorio valvoo päivittäistavara-
kaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuote-
turvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarvike-
toiminnoillamme on omavalvonta-
suunnitelma.


Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 8 864 tuotenäytettä ja teki 20 386 analyysia. Auditointeja tehtiin 40.


Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 8 037 tuotenäytettä ja teki 20 396 analyysia. Auditointeja tehtiin 7.


Tuotetutkimuksen laboratorio tutki 7 770 tuotenäytettä ja teki 17 176 analyysia. 538 tavarantoimittajan tuoteturvallisuus on varmennettu sertifoidulla auditmenettelyllä. Omia auditointeja tehtiin 13.

Takaisin ylös