Työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2020

Työnantajamielikuva

Olemme työtyytyväisyydessä kaupan alan paras työnantaja.

K-ryhmä paransi sijoitustaan Universumin Ideal Employer Ranking –ammattilaistutkimuksessa ja oli sijalla 12. Nousua oli 10 sijaa, ja K-ryhmä palkittiin yhtenä eniten nousseena yrityksenä. Universumin opiskelijatutkimuksessa nousimme kaksi sijaa eli sijalle 28. K-ryhmä kasvatti mainettaan T-Median Luottamus & Maine -tutkimuksessa 0,21 yksikköä päätyen arvosanaan 3,80 ja siten nousi myös TOP10-listalle sijalle 8. K-ryhmä nousi Academic Workin Young Professionals Attraction Index -tutkimuksessa 21 sijaa eli sijalle 14.

Työhyvinvointi ja työkyky

  

Parannamme työmotivaatiota ja -viihtyvyyttä.

K Well -mallin mukainen itsensä johtaminen korostui koronapandemian aikana. Liitimme hyvinvointiasioita vahvemmin osaksi muita valmennuksia ja esihenkilövalmennuksia. Koronapandemian aikana käsittelimme terveysja turvallisuusasioita myös osana liiketoimintojen strategiainfoja. Lanseerasimme useita erityisesti mielen hyvinvointia tukevia palveluita henkilöstön käyttöön. Nämä tukivat hyvin myös koronapoikkeustilanteessa.

Vähennämme sairauspoissaoloja, työtapaturmia ja ennenaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

 

Otimme esihenkilöiden, HR:n ja työterveyden käyttöön työkykyjohtamisen järjestelmän sairauspoissaolojen ja työkykyhaasteiden hallintaan, uudistetut työkykyjohtamisprosessit ja valmennukset. Rakensimme tiedolla johtamista tukevan raportoinnin, jossa on ydintunnusluvut liiketoiminnoille hyvinvoinnin johtamista varten. 
Työtapaturmien aiheuttamien sairauspoissaolojen seuranta on myös työkykyjohtamisen järjestelmässä. Raportoimme johdolle vakavista työtapaturmista ja niiden kustannuksista. Vuonna 2020 tehostimme eri järjestelmien käyttöä työturvallisuusasioiden hallinnassa. Työsuojeluhenkilöstöllä oli aktiivinen rooli koronapandemian torjunnassa ja työn riskien ja vaarojen arvioinnin päivittämisessä.

Osaamisen kehittäminen

 

Käymme kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa vuosittain.

Tavoite- ja kehityskeskustelut ovat keskeinen osa suorituksen johtamisen malliamme. Noin 84 % (2019: 85 %) henkilöstöstämme on käynyt keskustelun tavoitteistaan ja kehittymisestään.

Koulutamme esimiehiämme säännöllisesti.

Järjestimme koronatilanteesta johtuen Suomessa keskeisimmät esihenkilöille suunnatut valmennukset verkkovalmennuksina. Lisäsimme tarjontaan valmennuksia virtuaaliseen vuorovaikutukseen sekä tukea johtamiseen poikkeustilassa.

Suorituksen johtaminen

Tunnemme työmme tavoitteet ja saamme palautetta suoriutumisestamme.

Edellisen, vuonna 2019 tehdyn henkilöstötutkimuksen mukaan 93 % henkilöstöstämme ymmärsi, miten oma työpanos vaikutti oman yksikön tavoitteiden saavuttamiseen. Noin 60 % henkilöstöstä sai esimieheltään säännöllistä palautetta työsuorituksestaan.

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo

 

 

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja huomioimme ne kaikessa toiminnassamme.

Osana konsernin monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen ohjelman valmistelua toteutimme sidosryhmäkuulemiset, joissa kuulimme muun muassa henkilöstöä ja asiakkaitamme.

Edistämme sukupuolten tasa-arvon toteutumista omassa toiminnassamme ja toimitusketjuissamme.

Vuoden 2020 lopussa Keskon hallituksen seitsemästä jäsenestä kaksi oli naisia ja konsernijohtoryhmän kahdeksasta jäsenestä kaksi oli naisia. Vähentääksemme kielen vaikutusta työelämän sukupuolittuneisuuteen, valmistelimme HR:ssä uudistusta sukupuolittuneista tehtävänimikkeistä ja termeistä luopumiseksi.

K Code of Conduct 

 

Koko henkilöstömme noudattaa K Code of Conductia.

Velvoitamme koko henkilöstön kaikissa toimintamaissa kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuonna 2020 vuosikuittauksen tehneiden määrä oli 86 % henkilöstöstä.

Järjestämme säännöllistä koulutusta K Code of Conductista.

Pidimme 25 koulutustilaisuutta vuonna 2020. Tilaisuuksissa käsiteltiin K Code of Conductin osa-alueita monipuolisesti. Järjestimme Keskon Ruotsin-toimintojen avainhenkilöille K Code of Conduct -tilaisuuden, joissa käsiteltiin muun muassa korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita.
Takaisin ylös