Hyvä hallinto ja talous

Vastuullinen liiketoiminta ja hyvä hallinnointitapa luovat vahvan perustan hyvän ja kestävän taloudellisen tuloksen saavuttamiseksi.

Aihe

Tavoite

Saavutukset 2020

Suunnitelmat 2021

Pääoman tuotto

Sidotun pääoman tuotto 12,5 %Sidotun pääoman tuotto 31.12.2020 oli 12,0 %. Kasvustrategiamme onnistuneen toteutuksen ansiosta saavutimme syyskuun 2020 lopussa ennakoitua nopeammin aiemmin voimassa olleet taloudelliset tavoitteet. Keskon hallitus hyväksyi uudet taloudelliset tavoitteet 1.12.2020.

 

Etenemme vahvasti kohti uusia taloudellisia tavoitteitamme ja parempaa sidotun ja oman pääoman tuottoa kasvun, paremman kannattavuuden, synergiahyötyjen ja käyttöpääoman tehostamisen myötä. Kasvun rinnalla parannamme edelleen kaiken toimintamme kustannustehokkuutta kilpailukyvyn varmistamiseksi.

K Code of Conduct

 


Koko henkilökuntamme noudattaa K Code of Conductia.

 

 

Velvoitamme koko henkilöstön kaikissa toimintamaissa kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuonna 2020 vuosikuittauksen tehneiden määrä oli 86 % henkilöstöstä.

 


Jatkamme vuosihyväksyntäkierroksen systematisointia ja edistämme K Code of Conductiin sitoutumista esihenkilötyön, koulutusten ja jatkuvan esilläpidon keinoin.

 

 

Järjestämme säännöllistä koulutusta K Code of Conductista.

 

Pidimme 25 koulutustilaisuutta vuonna 2020. Tilaisuuksissa käsiteltiin K Code of Conductin osa-alueita monipuolisesti. Järjestimme Keskon Ruotsin-toimintojen avainhenkilöille K Code of Conduct -tilaisuuden, joissa käsiteltiin muun muassa korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita.

Vahvistamme compliance & ethics – toimintojamme ja jatkamme systemaattisesti K Code of Conductin tunnettuutta edistäviä toimenpiteitä. Tavoitteena on julkaista toinen, valittuihin teemoihin keskittyvä asioita kertaava K Code of Conduct -eLearningkoulutus. Viestinnän ja jalkautuksena tukena toimii aktiivinen K Code of Conduct -lähettiläsverkosto.

Takaisin ylös