Kestävät tuotteet, rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Olemme luokitelleet toimialakohtaisesti tuotteet ja investoinnit, jotka ovat ilmaston ja/tai luontokirjon kannalta kestäviä. Määrittelemme kestäviksi sellaiset tuotteet, joiden ilmasto- tai luontokatovaikutus on verrokkituotetta merkittävästi pienempi tai joilla on merkitystä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tai luontokadon torjunnassa. Tavoitteemme on jatkossa raportoida kestävien tuotteiden osuus toimialan liikevaihdosta.

1. Energiankulutusta ja päästöjä vähentävät tuotteet

Tässä kategoriassa on tuotteita, jotka vähentävät lämmönhukkaa ja jäähdytyksen tarvetta, kuten eristeet. Kategoriassa on myös tuotteita, joilla energian kulutusta voidaan optimoida, kuten älykkäät valvontajärjestelmät, lämmöntalteenottoratkaisut ja energiatehokkaat ratkaisut.

Esimerkiksi lämpöpumput ovat erittäin tehokas keino optimoida lämmitys kestävällä tavalla. Valaistuksessa LED-ratkaisut pienentävät energiankulutusta murto-osaan aiemmasta ja ovat erittäin pitkäikäisiä.  

2. Uusiutuvaa energiaa tuottavat ja jakavat tuotteet

Tässä kategoriassa on uusiutuvan energiantuotannon ja varastoinnin ratkaisuja sekä sähköajoneuvojen latausasemia.

Aurinkovoimajärjestelmät vähentävät tariffipohjaista sähkönkulutusta ja viime kädessä mahdollistavat täysin omavaraisen energiantuotannon. 

Yhdistämällä aurinkovoimalan sähköajoneuvojen latausverkostoon voidaan päästöjä vähentää merkittävästi, ja samalla investointi maksaa itsensä takaisin entistä nopeammin.

3. Vastuullisesti tuotettu puutavara ja puutuotteet

Vastuullisesti tuotetut puutuotteet ovat PEFC- tai FSC-sertifioituja. Vastuullisesti tuotetut puutuotteet ovat monipuolisia, myrkyttömi, kestäviä ja uusiutuvia rakennusmateriaaleja. Sertifioitu puu kaadetaan kestävästi hoidetuista metsistä ja on yleisesti saatavilla. Näin jokaisella rakentajalla on mahdollisuus tehdä kestävä valinta.   

4. Terveellisen ja kestävän asumisen mahdollistavat tuotteet

Laadukas sisäilma on erittäin tärkeä terveellisen asumisen kannalta. Laaja valikoima nykyaikaisia pintamateriaalivaihtoehtoja täyttää korkeat sisäilman laatuvaatimukset. Tällaisia ovat muun muassa M1-sertifioidut sisämaalit.     

Takaisin ylös