Soijalinjaus

Kesko suosittaa tavarantoimittajilleen vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöä silloin, kun päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa on käytössä soijarehua. Omien elintarviketuotemerkkien soijaperäisissä ainesosissa suositellaan käytettävän RTRS-, ProTerra-, Donau Soja/Europe Soya- tai Reilu kauppa -sertifioitua soijaa.

Maailmanlaajuisesti kuusi prosenttia soijasta tuotetaan suoraan ihmisten ravinnoksi. Suurin osa soijasta käytetään tuotantoeläinten rehujen raaka-aineena ja päätyy ruokapöytään liha- ja maitotaloustuotteiden sekä kananmunien kautta. Suomessa soijarehua käytetään pääasiassa sikojen ja siipikarjan sekä munintakanojen ravintona. Nautojen ravintona Suomessa ei juurikaan käytetä soijarehua.

Soijan viljelyalueiden jatkuvan laajenemisen suurimmat ympäristövaikutukset erityisesti Etelä-Amerikassa liittyvät metsäkatoon, kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja eroosioon. Soijan viljelyn on raportoitu aiheuttavan sosiaalisia ongelmia muun muassa maanomistukseen ja tulojen jakaantumiseen liittyen. 

Kesko on Round Table on Responsible Soy (RTRS) -järjestön jäsenenä sitoutunut edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. Vastuullisen soijan tuotannossa on huomioitava niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristönäkökohdat.

Kesko oli perustajajäsen vuosina 2016-2020 toimineessa suomalainen soijasitoumus -ryhmässä. Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet sitoutuivat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soijarehu on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattoi sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan.

Kesko suosittaa tavarantoimittajilleen vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöä silloin, kun päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa on käytössä soijarehua. Omien tuotemerkkien soijaperäisissä ainesosissa suositellaan käytettävän RTRS-, ProTerra-, Donau Soja/Europe Soya- tai Reilu kauppa -sertifioitua soijaa. 

Soijalinjaus on julkaistu 19.2.2016 ja päivitetty 7.4.2022.

Soijalinjauksen tavoitteiden edistyminen 2021

Soijalinjauksen tavoite saavutettiin vuonna 2019.

Vuonna 2021 myytyjen Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteiden ainesosan oleva soija oli 100 % vastuullisesti tuotettua soijaa, josta 25,6 % oli RTRS, DonauSoja/Europe Soya tai ProTerra -sertifioitua ja loput RTRS-kreditoitua.

Vuonna 2021 myytyjen Kespron Menu-elintarvikkeiden ainesosana oleva soija oli 100 % vastuullisesti tuotettua soijaa, josta 84,5 % oli RTRS- tai DonauSoja/Europe Soya sertifioitua ja loput RTRS-kreditoitua.

Eläinperäisten Pirkka-, K-Menu- ja Menu-elintarvikkeiden tuotantoon käytetystä soijarehusta 67 % oli tuottajien omien sertifiointimenettelyjen piirissä ja 33 % hankimme itse RTRS-kreditit.

Edistyminen 2017-2021:

  2021 2020 2019 2018 2017
Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteiden
ainesosan olevasta soijasta vastuullisesti
tuotettua soijaa, %
100 100 100 2,2 0
Menu-elintarvikkeiden ainesosana olevasta
soijasta vastuullisesti tuotettua soijaa, %
100 100 100 74,2 0
Takaisin ylös