Soijalinjaus

Kesko suosittaa tavarantoimittajilleen vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöä silloin, kun päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa on käytössä soijarehua. Omien tuotemerkkien soijaperäisissä ainesosissa suositellaan käytettävän RTRS-, ProTerra-, Donau Soja/Europe Soya- tai Reilu kauppa -sertifioitua soijaa. Tavoitteen mukaisesti vuonna 2019 näissä tuotteissa siirryttiin kokonaan vastuullisen soijan käyttöön.

Maailmanlaajuisesti kuusi prosenttia soijasta tuotetaan suoraan ihmisten ravinnoksi. Suurin osa soijasta käytetään tuotantoeläinten rehujen raaka-aineena ja päätyy ruokapöytään liha- ja maitotaloustuotteiden sekä kananmunien kautta. Suomessa soijarehua käytetään pääasiassa sikojen ja siipikarjan sekä munintakanojen ravintona. Nautojen ravintona Suomessa ei juurikaan käytetä soijarehua.

Soijan viljelyalueiden jatkuvan laajenemisen suurimmat ympäristövaikutukset erityisesti Etelä-Amerikassa liittyvät metsäkatoon, kasvihuonekaasupäästöjen kasvuun, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen ja eroosioon. Soijan viljelyn on raportoitu aiheuttavan sosiaalisia ongelmia muun muassa maanomistukseen ja tulojen jakaantumiseen liittyen. 

Kesko on Round Table on Responsible Soy (RTRS) -järjestön jäsenenä sitoutunut edistämään pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti vastuullisuutta soijan tuotantoketjussa. Vastuullisen soijan tuotannossa on huomioitava niin taloudelliset, sosiaaliset kuin ympäristönäkökohdat.

Kesko on perustajajäsen suomalainen soijasitoumus -ryhmässä. Suomalaisen soijasitoumuksen jäsenet sitoutuvat siihen, että vuoteen 2020 mennessä kaikki niiden omien tuotteiden tuotantoketjussa käytetty soijarehu on vastuullisesti tuotettua, RTRS- tai ProTerra-sertifioitua soijaa. Sitoumus kattaa sekä suomalaisen tuotantoketjun että ulkomaisen hankinnan.

Kesko suosittaa tavarantoimittajilleen vastuullisen RTRS- tai ProTerra-sertifioidun soijan käyttöä silloin, kun päivittäistavarakaupan omien tuotemerkkien eläinperäisten elintarvikkeiden tuotantoketjussa on käytössä soijarehua. Omien tuotemerkkien soijaperäisissä ainesosissa suositellaan käytettävän RTRS-, ProTerra-, Donau Soja/Europe Soya- tai Reilu kauppa -sertifioitua soijaa. Vuoteen 2020 mennessä näissä tuotteissa siirrytään kokonaan vastuullisen soijan käyttöön.

Soijalinjaus on julkaistu 19.2.2016 ja päivitetty 4.12.2018.

Soijalinjauksen tavoitteiden edistyminen 2020

Vuonna 2020 myytyjen Pirkka- ja K-Menu-elintarviketuotteiden ainesosan oleva soija oli 100 % (2019: 100 %) vastuullisesti tuotettua soijaa, josta vajaa kymmenesosa oli ProTerra-sertifioitua ja loput RTRS-kreditoitua.

Vuonna 2020 myytyjen Kespron Menu-elintarvikkeiden ainesosana oleva soija oli 100 % (2019: 100 %) vastuullisesti tuotettua soijaa, josta vajaa kymmenesosa oli RTRS-, ProTerra- tai Reilu Kauppa -sertifioitua ja loput RTRS-kreditoitua.

Vuonna 2020 eläinperäisten Pirkka-, K-Menu- ja Menu-elintarvikkeiden tuotantoon käytetystä soijarehusta noin kaksi kolmasosaa oli tuottajien omien sertifiointimenettelyjen piirissä. Lopulle yhdelle kolmasosalle hankimme itse RTRS-kreditit.

Takaisin ylös