Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia

Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia löydät Keskon vuosiraportista.

Tällä sivulla:

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

 

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 6-13 ja 18-19.

Yhteiskunta

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille. 

Keskolla on toimintaa ja henkilökuntaa kahdeksassa maassa, joissa se harjoittaa sekä vähittäis- että tukkukauppaa. Periaatteenamme on, että liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot maksetaan aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

Maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

 

K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeisto on julkaistu kaikkien toimintamaidemme kielillä. Velvoitamme koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuonna 2019 vuosikuittauksen tehneiden määrä oli 82 % henkilöstöstä.

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Sosiaalisen vastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 14-29 ja 48-62.

Työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Työhyvinvointi ja työkyky

Panostamme erityisesti yrityskulttuurin kehittämiseen, johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Vastuullinen hankinta 

Tavoitteenamme on, että oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu. Vuoden 2020 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 733 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia. Suorat ostot riskimaiden tavarantoimittajilta ovat  noin 1,1 % Keskon kaikista ostoista.

 

Tuoteturvallisuus ja kestävät valikoimat

K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu.  Vuonna 2019 tutkimme 7 405 tuotenäytettä. Näytteistä yli 4 000 liittyi omien merkkien tuotekehitykseen. Omavalvontanäytteitä tutkimme 2 478 kappaletta.

Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien tuotemerkkien valikoiman. Päivittäistavarakaupan Pirkka-sarjassa on:

  • 309 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta
  • 183 Avainlippu-tuotetta
  • 201 Luomutuotetta
  • 84 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta
  • 97 Joutsenmerkittyä tuotetta
  • 27 Reilun kaupan tuotetta
  • 52 UTZ-sertifioitua tuotetta
  • 40 MSC-sertifioitua kalatuotetta
  • 4 ASC-sertifioitua kalatuotetta
  • 9 Allergiatunnus-tuotetta

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Ympäristövastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 30-47

Uusiutuva energia

Suomessa K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin hankkimamme sähkö on ollut 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2019 hankimme sähkön alkuperätakuita yhteensä 560 GWh. Tästä määrästä oli 82 % vesivoimalla ja 18 % bioenergialla tuotettua Pohjoismaista hankittua uusiutuvaa sähköä.

Aurinkovoima

Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2019 Keskolla oli 34 aurinkovoimalaa hallinnoimissaan kiinteistöissä. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 6,8 GWh sähköä. Vuoden 2019 lopussa käytössä olevien omien aurinkovoimaloidemme vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on noin 10 GWh.

Energiatehokkuus

Olemme mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa kaudella 2017─2025. Sitoudumme tekemään energiatehokkuustoimenpiteitä määrällä, joka vastaa 7,5 % vuoden 2015 energiankulutuksesta. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut. Tähän mennessä energiansäästötoimenpiteitä on kirjattu 51 GWh, mikä on 64 % tavoitteesta vuodeksi 2025. Laskenta koskee energiaryhmiä sähkö, lämpö, polttoaineet ja kaukokylmä.

Päästöt

Tavoitteenamme on vähentää Kesko Logistiikan kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Vähennämme päästöjä muun muassa kuljetusten reittioptimoinnilla, tehokkaalla paluulogistiikalla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksella. Suhteelliset päästöt pienenivät 24,6 % vuoden 2011 tasosta. Vuonna 2019 suhteelliset päästöt pienenivät 9,4 % vuoteen 2018 verrattuna.

Ruokahävikki

Tavoitteemme on vähentää K-ryhmän ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä. Pienennämme ruokahävikkiä K-ruokakaupoissa sähköisten ennuste- ja tilausjärjestelmien, tehokkaan logistiikan, henkilökunnan koulutuksen, viimeistä käyttöpäivää lähestyvien tuotteiden hintojen alennusten ja pakkausten ominaisuuksien optimointien avulla.

Vuonna 2019 ruokahävikki pieneni 3 % suhteutettuna vuoden 2016 lähtötasoon. K-ruokakaupat antoivat ruoka-apuna hyväntekeväisyyteen 4 % enemmän kuin vuonna 2018.

Takaisin ylös