Keskeisiä tavoitteita ja tuloksia

Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia löydät Keskon vuosiraportista.

Tällä sivulla:

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

 

Taloudellisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 7-14 ja 23-24.

Yhteiskunta

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille sekä heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille. 

Keskolla on toimintaa ja henkilökuntaa seitsemässä maassa, joissa se harjoittaa sekä vähittäis- että tukkukauppaa. Periaatteenamme on, että liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot maksetaan aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

Maksamiensa tulo- ja kiinteistöverojen lisäksi Kesko kerää, raportoi ja tilittää edelleen välillisiä veroja, kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja.

 

K Code of Conduct

K Code of Conduct -toimintaohjeisto on julkaistu kaikkien toimintamaidemme kielillä. Velvoitamme koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuonna 2020 vuosikuittauksen tehneiden määrä oli 86 % henkilöstöstä.

Sosiaalisen vastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Sosiaalisen vastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 15-31 ja 55-74.

Työyhteisö

Toimintamme perustana on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstömme. Tarjoamme heille monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet monissa erilaisissa tehtävissä.

Työhyvinvointi ja työkyky

Panostamme erityisesti yrityskulttuurin, työntekijäkokemuksen ja osaamisen kehittämiseen sekä johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Vastuullinen hankinta 

Tavoitteenamme on, että oman suoran riskimaatuonnin tuotannon sosiaalinen vastuu on varmennettu. Vuoden 2021 alussa Keskon riskimaatavarantoimittajilla oli yhteensä 613 voimassa olevaa sosiaalisen vastuun auditointia. Suorat ostot riskimaiden tavarantoimittajilta ovat  noin 1,2 % Keskon kaikista ostoista.

 

Tuoteturvallisuus ja kestävät valikoimat

K-ryhmän valikoimien tuoteturvallisuus on varmistettu.  Vuonna 2020 tutkimme 6 440 tuotenäytettä. Näytteistä yli 4 000 liittyi omien merkkien tuotekehitykseen. Omavalvontanäytteitä tutkimme 2 113 kappaletta.

Tarjoamme laajan vastuullisuusmerkittyjen omien tuotemerkkien valikoiman. Päivittäistavarakaupan Pirkka-sarjassa on:

 • 384 Hyvää Suomesta -merkittyä tuotetta
 • 209 Avainlippu-tuotetta
 • 152 Luomutuotetta
 • 89 Sirkkalehti-merkittyä tuotetta
 • 154 Joutsenmerkittyä tuotetta
 • 4 EU-Kukka-tuotetta
 • 23 Reilun kaupan tuotetta
 • 67 UTZ-sertifioitua tuotetta
 • 45 MSC-sertifioitua kalatuotetta
 • 8 ASC-sertifioitua kalatuotetta
 • 9 Allergiatunnus-tuotetta

Ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia

Lataa pdf: Ympäristövastuun tavoitteet ja tulokset Keskon vuosiraportin Kestävä kehitys -osiossa, sivut 32-54

K-ryhmän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2025. Vähennämme päästöjä systemaattisesti siten, että oma toimintamme ja kuljetukset ovat päästöttömiä vuoteen 2030 mennessä. Vuosien 2025–2030 aikana kompensoimme tuolloin jäljellä olevat päästöt. Tähtäämme siihen, että kompensaatiosta voidaan lopulta luopua ja oma toimintamme on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä.

Uusiutuva energia

Suomessa K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin hankkimamme sähkö on ollut 100 % uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä vuodesta 2017 alkaen. Vuonna 2020 hankimme sähkön alkuperätakuita yhteensä 552 GWh. Tästä määrästä oli 78 % vesivoimalla ja 22 % bioenergialla tuotettua Pohjoismaista hankittua uusiutuvaa sähköä. 

Aurinkovoima

Lisäämme aurinkovoiman tuotantoa omaan käyttöömme. Vuonna 2020 Keskolla oli 42 aurinkovoimalaa hallinnoimissaan kiinteistöissä. Aurinkovoimalla tuotettiin yhteensä 9,3 GWh sähköä. Vuoden 2020 lopussa käytössä olevien omien aurinkovoimaloidemme vuotuinen sähköntuotantokapasiteetti on noin 11 GWh.

Energiatehokkuus

Energiastrategiamme tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta 10 % vuoteen 2023 mennessä. Vuonna 2020 teimme 20,3 GWh:n verran energiatehokkuustoimenpiteitä, mikä on 97 % energiastrategiamme vuosittaisesta 21 GWh:n tavoitevauhdista.

Päästöt

Olemme sitoutuneet vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjä (Scope 1 ja 2) 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Scope 1 ja 2 -päästöt ovat vähentyneet 21 % lähtötasoon verrattuna. Vuonna 2020 Kesko Senukai raportoitiin yhteisyrityksenä. Mikäli Kesko Senukai olisi ollut mukana vuoden 2020 päästöluvuissa kuten aiempina vuosina, päästöjen vähennys olisi ollut arviolta 5 %. 

Ruokahävikki

Tavoitteenamme on vähentää K-ryhmän ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä K-ruokakauppojen ruokahävikki oli vähentynyt 12 %.

Takaisin ylös