Raportit

Tällä sivulla julkaistaan Keskon vuosiraporttikokonaisuus. Laajassa tietopaketissa on viisi osaa: Keskon suunta, Kestävä kehitys, Taloudellinen katsaus, Hallinnointi ja Tietotilinpäätös.

Keskon suunta -osiossa esitellään Kesko ja sen toimialat sekä kerrotaan Keskon ja sen toimialojen strategioiden etenemisestä, taloudellisista tavoitteista, toimintaympäristöstä ja arvonluonnista.

Kestävän kehityksen osiossa kuvataan vastuullisuustyön tavoitteita ja saavutuksia sekä esitetään GRI-standardien mukaiset tunnusluvut.

Taloudellinen katsaus kattaa hallituksen toimintakertomuksen ja konsernin keskeiset tunnusluvut sekä tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Hallinnointi sisältää selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, toimielinten palkitsemisraportin sekä Keskon hallituksen ja konsernijohtoryhmän esittelyt.

Tietotilinpäätös kuvaa Keskon innovatiivista ja vastuullista datapohjaista arvonluontia asiakkaille, liiketoiminnalle ja sidosryhmille. Raportin painopisteenä on päivittäistavarakauppa.

Tältä sivulta löydät myös ESEF-tilinpäätöksen sekä aiempien vuosien vuosiraportit.

Raporteista ei ole saatavilla painettuja versioita.

 
Aiemmat vuosiraportit

 

 

Takaisin ylös