Talousalan sanasto

Efektiivinen osinkotuotto on osakkeen markkina-arvolle laskettu vuotuinen osinkotuotto.

Hinta/voitto-suhde (P/E) on osakkeen markkina-arvon suhde osakekohtaiseen tulokseen.

Liiketoiminnan rahavirta on varsinaisesta liiketoiminnasta kertyneet rahavarat.

Nettovelkaantumisaste on korollisen vieraan pääoman suhde omaan pääomaan.

Oman pääoman tuottosuhde (RoE) kertoo, kuinka paljon tuottoa yhtiö kykenee tuottamaan omistajien siihen sijoittamille varoille.

Omavaraisuusaste on oman pääoman osuus koko pääomasta.

Strategia on kokonaissuunnitelma, joka sisältää organisaation vision ja päämäärät sekä keinot, joilla organisaatio saavuttaa nämä.

Velkaantumisaste on vieraan pääoman osuus koko pääomasta.

Takaisin ylös