Syrjinnänvastaiset periaatteet

Kesko on sitoutunut suojelemaan työntekijöitään ja muita sidosryhmäläisiä, jotka ilmoittavat epäillystään syrjinnästä, häirinnästä, väärinkäytöksistä tai muusta kielletystä toiminnasta, ja estämään kaikenlaiset vastatoimet ilmoituksiin liittyen. Kesko kieltää kaikki yritykset sanktioida tai asettaa mitenkään epäedulliseen asemaan tai häiritä henkilöitä, jotka ilmaisevat aikomuksensa ilmoittaa tai ovat jo ilmoittaneet epäilyistä väärinkäytöksistä. Keskon periaate suojella ilmoituksentekijöitä koskee kaikkia, jotka ilmaisevat epäilyksensä väärinkäytöksistä hyvässä uskossa, vaikka huoli myöhemmin osoittautuisi aiheettomaksi.

Mikäli työntekijät kokevat joutuneensa vastatoimien kohteeksi tai muuten todistavat vastatoimilta vaikuttavaa käytöstä tulee tästä ilmoittaa välittömästi joko esimiehelle, työsuojelulle, henkilöstöhallinnolle tai Keskon Compliance & Ethics -toiminnolle. Myös Keskon SpeakUp -järjestelmän kautta voi ilmoittaa epäilyksistään. Järjestelmä mahdollistaa myös anonyymin ilmoittamisen.

Keskon syrjinnänvastaiset periaatteet suojelevat myös henkilöitä, jotka osallistuvat ilmoitusten tutkintaan, toimivat todistajina tai muuten avustavat tutkinnassa tai tekevät päätöksiä tai suosituksia tutkintoihin liittyen.

Vastatoimiin tai häirintään syyllistyminen voi johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin, kuten työsuhteen päättymiseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen tai oikeudellisiin seuraamuksiin.

Takaisin ylös