Harjoittelun ohjaus

Rekrytointipäällikkö harjoittelijan tukena

Alueellinen rekrytointipäällikkö vastaa harjoittelijan rekrytoinnista K-Ruokakauppiasvalmennukselle, kauppiasvalmiuksien arvioinnista ja kehittymisen painopisteiden määrittelystä. Hän myös seuraa ja ohjaa harjoittelijan kehittymistä valmennuksen aikana.

Ohjaus tapahtuu pääasiassa keskusteluin kauppiasharjoittelijan ja kasvattajakauppiaan kanssa. Rekrytointipäälliköltä saatu palaute auttaa kasvattajakauppiaan työtä hänen tukiessaan kauppiasharjoittelijan kauppiaaksi kehittymistä.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma antaa pohjan kauppiaaksi kasvamiselle

K-Ruokakauppiasvalmennuksella harjoittelija laatii opiskeluajalleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman. HOPS on toiminta- ja opiskelusuunnitelma, jossa omat oppimistavoitteet suhteutetaan aloittavan K-ruokakauppiaan osaamisvaatimuksiin.

HOPS toimii rekrytointipäällikön kanssa käytävien valmennuspalaverien ja valmennuksen päättökeskustelun pohjana. Se myös rytmittää valmennuskokonaisuutta. Keskimäärin K-Ruokakauppiasvalmennus kestää 8-18 kuukautta, harjoittelijan taustasta riippuen.

Koulutus on maksullinen

K-Ruokakauppiasvalmennus maksaa 6000 euroa. Valmennuksen hinta veloitetaan vasta sen jälkeen, kun harjoittelija on aloittanut K-ruokakauppiaana. Veloitus jaksotetaan kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle.

Takaisin ylös