Harjoittelupaikan valinta ja siihen liittyvät sopimukset

K-Ruokakauppiasvalmennus perustuu ohjattuun kauppiastyön harjoitteluun. Harjoittelupaikan valinnassa pyritään ottamaan harjoittelijan omat toiveet huomioon mahdollisuuksien mukaan, siksi harjoittelijan oma aktiivisuus harjoittelupaikan löytämisessä on erittäin tärkeää. Valmennusajalle harjoittelija solmii työsuhteen harjoittelukauppaan eli siihen ketjuyritykseen, jossa hän on harjoittelijana. Työsuhteessa noudatetaan Kaupan työehtosopimusta, neljän kuukauden koeaikaa ja 37,5 tunnin viikkotyöaikaa. Lisäksi kasvattajakauppiaan, Keskon ja harjoittelijan välille tehdään valmennussopimus, jossa määritellään kunkin osapuolen vastuut ja velvoitteet. 

Harjoittelu on valmistautumista kauppiaan työhön

Kasvattajakauppias kertoo muulle henkilökunnalle kauppiasharjoittelijan toimenkuvasta ja harjoittelun tavoitteista sekä kannustaa henkilökuntaa auttamaan kauppiasharjoittelijaa kaupan töiden oppimisessa. Kasvattajakauppias opastaa harjoittelijaa kauppiaan työhön ja kertoo omista kokemuksistaan ja vastuistaan kauppiaana. Hän valmentaa kauppiasharjoittelijaa koko valmennuksen ajan harjoitteluun liittyvissä tehtävissä.

Kauppiasharjoittelija on vastuussa opintosuunnitelman mukaisesta valmennuksen etenemisestä. Valmennukseen sisältyvät harjoittelutehtävät tehdään harjoittelukauppaan ja niitä pohditaan myös yhdessä kasvattajakauppiaan kanssa. Tehtävät toimivat paitsi kauppiasharjoittelijan oman kehittymisen tukena myös harjoittelukaupan toimintojen kehittämisessä.

Harjoittelussa kauppiasharjoittelija tekee kaikkia kaupan töitä monipuolisesti, edeten vaativampiin ja vastuullisempiin vastuualueisiin. Kasvattajakauppias huolehtii siitä, että kauppiasharjoittelija saa harjoittelunsa aikana kattavan kokonaiskuvan kaikista kaupan osastoista sekä kauppiaan tehtävistä ja vastuista. Kasvattajakauppias vastaa siitä, että harjoittelija saa kaikki tarvitsemansa harjoittelukaupan aineistot ja tiedot käyttöönsä. Kasvattajakauppiaalla on merkittävä vastuu siinä, että hän auttaa harjoittelijaa sisäistämään myös K-ryhmän strategian ja toimintaperiaatteet.

Kauppiasharjoittelijan tausta vaikuttaa harjoitteluun. Vastuullisissa esimiestehtävissä toimineella kauppiasharjoittelijalla voi työnkuva painottua nopeastikin laajempiin tehtäväkokonaisuuksiin. Vähäisellä vähittäiskaupan käytännön kokemuksella aloittava taas keskittyy aluksi arkirutiinien haltuunottoon.

Takaisin ylös