Kauppiasharjoittelijarekisteri
Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä palvelussa Kauppiasharjoittelijarekisteri

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä palvelussa Kauppiasharjoittelijarekisteri

 

SISÄLLYSLUETTELO

 1. Rekisterinpitäjä
 2. Mitä tietoja käsittelemme?
 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?
 4. Säilytysaika
 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus
 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?
 7. Kuinka käytät oikeuksiasi?
 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista
 9. Valitusosoitus
 10. Välttämättömät tiedot palvelun Kauppiasharjoittelijarekisteri kannalta 
 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi
 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta
 14. Tietosuojavastaava

 

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki
Y-tunnus 0109862-8 
PL 1, 00016 KESKO

Tämän palvelun osalta voit olla yhteydessä rekisterinpitäjään seuraavilla tavoilla:

Sähköpostitse tietosuojakauppapaikat@kesko.fi

 

2. Mitä tietoja käsittelemme?

 

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Yhteystiedot, esim. nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Tunnistetiedot, esim. henkilötunnus, henkilötietojen tarkastusdokumentti 
 • Kielitaito
 • Sukupuoli
 • Tieto siitä, tuleeko yritystoimintaan mukaan puoliso (vain Kyllä)
 • Valokuva
 • K-ruokakauppiasvalmennuksen hakemukseen liittyviä tietoja, esim. luottotietojen tarkistuspvm, tutkinnot, henkilön antamia vapaamuotoisia henkilötietoja
 • K-ruokakauppiasvalmennukseen valintaan liittyviä tietoja, esim. soveltuvuuden arviointi, yhteenveto valinnan perusteista
 • Koulutukseen/kauppiasvalmennukseen liittyviä tietoja, esim. ammatillinen kokemustausta, kauppiasvalmennuksen muoto, valmennuksen aloituspvm, valmennussuunnitelma, suoritetut lähijaksot, henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat, harjoitustehtävien suorittaminen ja arviointi, osaamisen seuranta, valmennuksen päättymispvm
 • Kauppapaikkaan liittyviä tietoja, esim. kaupan aluetoivomus, kieltäytyminen tarjotusta kauppapaikasta, kauppiaana aloituspvm
 • Käyttäjätunnus kauppiasvalmennus.fi -palveluun
 • Järjestelmien luomat tunnisteet, ID (Identifier)

 

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

 

Päivittäistavarakaupan K-ruokakauppiasvalmennukseen hakevien ja siihen osallistuvien henkilöiden henkilötietoja käsitellään kauppiasvalmennukseen valitsemiseksi, opetuksen järjestämiseksi ja oppimisen ohjaamiseksi sekä kauppiaana aloituksen jälkeen ammattitaidon ylläpitämiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

 

Tietojen käsittely koostuu seuraavista osa-alueista:

 • Hakijan itsensä antamat tiedot K-ruokakauppiasvalmennuksen hakulomakkeessa
 • Hakijan valinta K-ruokakauppiasvalmennukseen
  • Haastattelu
  • Soveltuvuusarviointi, jonka suorittaa kolmas osapuoli
  • Luottotietojen tarkistus
  • Valinta valmennukseen 
  • K-ruokakauppiasvalmennuksen aikana käsiteltävät tiedot
   • Harjoitusten arviointi
   • Lähijaksoille osallistuminen
   • Kauppiastyön harjoittelu kaupassa

 

Käsittely on tarpeen K-ruokakauppiasvalmennussopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

 

Soveltuvuusarvioinnin osalta rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

 

Hakijan luottotilanteen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on oikeutettu etu rekisterinpitäjänä varmistua ketjuyrityksen kauppiaiksi pyrkivien luotettavuudesta tarkistamalla hakijan luottotiedot. 

 

4. Säilytysaika

 

Säilytämme henkilötietojasi palveluissamme seuraavasti: 

 • Jos hakijaa ei valita K-ruokakauppiasvalmennukseen, hakemuksessa annettuja tietoja ei säilytetä
 • Jos hakija on ehkä soveltuva K-ruokakauppiasvalmennukseen, hakemuksen tietoja säilytetään yhden vuoden ajan
 • Jos hakija on katsottu soveltuvaksi ja valintaprosessi on käynnistetty, mutta se keskeytyy tai todetaan rauenneeksi, hakemuksen tietoja säilytetään yhden vuoden ajan toteamishetkestä
 • Kun K-ruokakauppiasvalmennus on suoritettu ja hakija jää odottamaan soveltuvaa kauppapaikkaa, hakijan tietoja säilytetään sovitusti niin kauan, kunnes sopiva kauppapaikka on löydetty tai todetaan, että valmennettu ei aloita kauppiasuraa.

 

 • K-ruokakauppiasvalmennuksen hakemukseen ja valintaan liittyvät tiedot poistetaan kolmen vuoden kuluttua kauppiasuran aloituksesta.
 • K-ruokakauppiasvalmennussovelluksen käyttäjätunnukset ja valmennus-aineistot poistetaan viimeistään yhden vuoden kuluttua, kun henkilö on keskeyttänyt valmennuksen tai henkilön kauppiasura on päättynyt.
 • Sopimus K-ruokakauppiasvalmennuksesta säilytetään kolme vuotta valmennuksen päättymisestä tai kunnes maksuvelvoitteet on suoritettu.
 • Soveltuvuusarviot:
  • Henkilön soveltuvuusarviota ei säilytetä, jos valmennus on keskeytynyt tai henkilö ei aloita K-kauppiaana 
  • Henkilön siirtyessä kauppiaaksi soveltuvuusarvio säilytetään kahden vuoden ajan. Mikäli soveltuvuusarviolla on kauppiaan uraa edistävä vaikutus, voidaan soveltuvuusarviota säilyttää enintään viiden vuoden ajan. 

 

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

                                                 

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut suostumuksen soveltuvuusarviointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksenottamalla yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön.

 

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

 

Tietojen tarkastaminen
Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

 

Tietojen korjaaminen
Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

 

Tietojen poistaminen
Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

 

Tietojen siirtäminen
Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

 

Käsittelyn vastustaminen
Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

 

Käsittelyn rajoittaminen
Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

 

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

 

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa www.kesko.fi/tietosuoja. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

 

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastaanotetuksi kukaan muu kuin vastaanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden. 

 

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

 

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu:

 • Tietotekniikkapalveluiden tuottaminen 
 • Sovellustoimittajan sovelluspalvelut 
 • Soveltuvuusarvioinnin toteuttaminen 
 • Kauppiastyön harjoittelun toteuttaminen ketjuyrittäjän kauppapaikassa (K-ketjuyrittäjät, jotka toimivat kasvattajakauppiaina)
 • Luottotietojen ilmoittaminen 

 

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

 

9. Valitusosoitus            

 

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

 

10.Välttämättömät tiedot palvelun Kauppiasharjoittelijarekisteri kannalta

 

Jotta voisimme ottaa sinut huomioon valitessamme henkilöitä päivittäistavarakaupan K-ruokakauppiasvalmennukseen ja järjestää kauppiasvalmennuksen, on meidän käsiteltävä välttämättömiä henkilötietoja. Tällaisia tietoja ovat kohdassa 3 mainitut tiedot.

 

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml profilointi

                                      

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia tässä palvelussa olevien tietojen perusteella.

 

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

 

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten. 

 

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

 

Käytämme henkilön luottotietojen selvittämiseen Suomen Asiakastieto Oy:n palveluja.

 

14.Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa.

Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse 

tietosuojavastaava@kesko.fi

 

Takaisin ylös