VTP:n henki
VTP:n henki on muotoutunut vuosien saatossa eri-ikäisten ihmisten ja erilaisten persoonien hitsauduttua yhdeksi suureksi työyhteisöksi.

Meillä jokainen saa olla oma itsensä.

VTP:llä sitoudumme kohtelemaan toisiamme tasa-arvoisesti ja ymmärrämme, että jokainen meistä vaikuttaa siihen minkälaisessa työympäristössä saamme toimia.

VTP:läisten mielestä hyvän työyhteisön tärkein osa on nimenomaan kollegat. Joustavuus ja avoimuus nousevat tärkeimmiksi ominaisuuksiksi ja pyrimme varmistamaan, että ne toteutuvat jokapäiväisessä arjessa.

Meillä ongelmat ja haasteet nähdään yhteisinä. Tukeudumme toistemme asiantuntemukseen ja tarvittaessa haemme apua yli yksikkörajojen – sitä on VTP:läisyys. 

Näitä asioita VTP:läiset arvostavat työyhteisössä:

Takaisin ylös