.

Menestyvä Suomi

K-ryhmä on mukana rakentamassa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus sujuvaan arkeen. Kauppa on sekä arkinen lähipalvelu että kansainvälinen suunnannäyttäjä ja globaalien rakenteiden uudistaja. Uudistuvan kaupan vaikutus kestävän tulevaisuuden rakentumiseen on merkittävä jokaiselle suomalaiselle.

Kaupan ala, erityisesti kotimainen kauppa, on monin tavoin suomalaisen hyvinvoinnin perusta. Kauppa on suomalaisen elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja merkittävin veronmaksaja. Kauppa on myös elinkeinoelämän merkittävimpiä investoijia. Kansantalouden kasvusta viidennes on syntynyt viime vuosina kaupan alalla ja sen osuus koko Suomen kansataloudesta on 15 prosenttia.

Suomalaisten hyvinvoinnin rakentaminen on meille K-ryhmässä kunnia-asia. Tarjoamme tuotteita ja palveluita kuluttajan toivomassa muodossa, aina vastuullisesti toimien. Hyvinvointivaltion kehittäminen kuitenkin edellyttää, että suomalaisilla yrityksillä on kilpailukykyinen toimintaympäristö. Kansainvälisen kilpailun kiristyessä, meidän on taattava kilpailukykyinen verotus, reilu kilpailu sekä luotava työmarkkinat, jotka vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin.

K-ryhmä on sitoutunut rakentamaan sujuvaa ja kestävää tulevaisuutta - koko Suomelle.

 

Muutosvauhti kiihtyy

 

NIUKKENEVAT LUONNONVARAT JA ILMASTONMUUTOS

K-ryhmä haluaa olla eturintamassa luomassa ja ottamassa käyttöön kestäviä, liiketoimintalähtöisiä ja resurssiviisaita ratkaisuja. Olemme Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja rakennamme koko Suomen kattavan sähköautojen latausverkoston. Tällä hetkellä K-ryhmällä on käytössä yli 30 aurinkovoimalaa, joiden tuotanto vastaa noin 11 prosenttia koko Suomen aurinkovoiman tuotannosta. Vuoden 2019 loppuun mennessä yli 70 K-kaupan yhteydessä tulee olemaan lähes 400 sähköauton latauspistettä eri puolilla Suomea.

Vuonna 2019 K-ryhmä palkittiin viidennen kerran maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä. Olimme ensimmäinen suomalainen kaupan alan yritys, joka asetti tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) toiminnastaan syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Uskomme, että monet kaupan alan vastuullisuuden tavoitteet voidaan saavuttaa itsesääntelyn kautta, lisäämättä lainsäädännöllistä taakkaa. Vahva luottamusside julkisen sektorin ja elinkeinoelämän välillä parantaa kotimaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Vapaaehtoisuuteen perustuvasta sopimisesta hyvänä esimerkkinä käy vuonna 2016 voimaan astunut muovikassisopimus, jonka kaupan ala toteutti yhdessä ympäristöministeriön kanssa. Hyvin alkanutta vapaaehtoisten sopimusten sarjaa jatketaan helmikuussa 2019, jolloin elintarvikeala tekee sitoumuksen kolmen ministeriön (YM, MMM ja TEM) kanssa materiaalitehokkuuden parantamisesta. Sitoumuksen tavoitteena on muun muassa tehostaa kierrätysastetta ja vähentää ruokahävikkiä.

TYÖN JA TALOUDEN MURROS

Vapaa ja vastuullinen markkinatalous on kasvun rakentaja, mutta myös aikamme monimutkaisten ongelmien ratkaisun avain. Markkinatalous sekä reilu ja avoin kilpailu hyödyttävät kaikkia. Tarpeettomat monopolit on siirrettävä osaksi historiankirjoitusta.

Samaan aikaan tarvitaan vähemmän, mutta entistä parempaa säätelyä. Markkinatalouden ja laadukkaan sääntelyn liitto on kuluttajien, yritysten ja koko Suomen etu.

Työmarkkinoiden on uudistuttava kehityksen mukana, menneisyyden rakenteet eivät toimi tulevaisuuden toimintaympäristössä. Muutos edellyttää työnantajilta yhdessä oman henkilöstönsä kanssa vahvaa vastuunottoa – tähän K-ryhmä on sitoutunut.

ALUEKEHITYS KAUPUNGISTUVASSA SUOMESSA

Kaikilla Suomessa tulee olla mahdollisuus hyvää arkea rakentaviin palveluihin ja liikkumiseen. K:n Suomen kattavin lähikauppaverkosto ja verkkokauppa mahdollistavat laadukkaan palveluverkoston kehittämisen yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä Suomen 311 kunnasta vain 41 ei ole K-ruokakauppaa.

Maankäytön suunnittelu tulee toteuttaa kokonaisuutena. Näin varmistetaan arjen logistiikka ja sujuvuus niin palveluiden saavutettavuuden kuin liikenteen osalta – sekä yksilöille että palveluiden tuottajille.
 

LUE LISÄÄ

Päivittäistavarakauppa: Suomalaisen ruoan arvon ja arvostuksen nostaminen on yhteinen tehtävämme

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa: Kasvua Suomeen: Infra kuntoon, reilua kilpailua ja järkevää sääntelyä

Autokauppa: Autoveron kokonaisuudistus vähentää päästöjä ja vie liikennepolitiikkaa kohti 2030-lukua

Kilpailu: Vastuullinen ja vapaa kilpailu rakentaa toimivaa yhteiskuntaa

Takaisin ylös